EGeS Pärnu Osakonna veebileht asub uuel aadressil
http://www.eges-parnu.ee