A A A

AVALEHT

Lp. suguvõsauurijad!


Soome Suguvõsauurimise Selts (Suomen Sukututkimusseura) tähistas selle aasta jaanuaris asutamise 100.aastapäeva. Viimastel aastatel on Eesti Genealoogia Seltsi sidemed põhjanaabritega edenenud tõusujoones ning toimunud on mitmeid ühiseid ettevõtmisi. Nemad on käinud siin ja meie Soomes.

Paraku on sellest hulk aastaid möödas, kui meie suguvõsauurijad said kuulda ettekannet genealoogia-alasest tegevusest Soomes. Kas keegi teist veel mäletab seda? Kuid nüüd avaneb meile peatselt jälle võimalus saada teada, kuidas meie hõimurahval läheb ning millised on nende tänased rõõmud ja mured. Kas ka nende liikmeskond vananeb või on soomlastel nooremate hulgas piisavalt järelkasvu? Kas nende suguvõsauurimine on samuti kolinud internetti? Nende ja paljude teiste küsimuste kohta saame varsti kuulda põhjalikke ja loodetavasti ammendavaid vastused.


Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna järgmine koosolek toimub 8.aprillil algusega kell 11.00 endises Ajaloo Instituudi hoones aadressil Rüütli 6. Seekordseks külaliseks on Soome Suguvõsauurimise Seltsi tegevjuht P. T. Kuusiluoma, kes teeb soomekeelse ettekande teemal "100 aastat suguvõsauurimist Soomes". Vajadusel korraldame eestikeelse tõlke.

Lisaks EGeSi Tallinna osakonna liikmetele ootame osalema ka teiste osakondade inimesi. Saalis ruumi on ning teretulnud on ka väljaspool seltsi tegutsevad uurijad. Võtke kaasa ka sõbrad ja tuttavad. Eelmine samateemaline ettekanne oli 1991.aastal ja järgmise toimumise aega ei oska öelda.

Kohtumiseni Tallinnas!

Jaan Tagaväli

 

 

 

 

 


 

EGeSi Tallinna osakonda kuulub ligikaudu 213 liiget. EGeSi Tallinna osakonna kogunemised toimuvad septembrist aprillini iga kuu teisel laupäeval algusega kell 11 (koosolekuid ei toimu mais, juunis, juulis ja augustis). 2000. aasta sügisest on osakonna kogunemiskohaks Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi (endise nimega Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi) saal Rüütli tn 6 kolmandal korrusel (orientiir – Niguliste kiriku torn). 2000. aasta sügisest ) Seal toimuvad üldhariva sisuga loengud, seltsi liikmete ettekanded oma uurimustest ja organisatsiooniliste küsimuste arutelud.


Sellel hooajal saab kirjutada EGeSi e-posti aadressil:
eges.estonia@mail.ee

Uute liikmete vastuvõtt toimub ainult põhikohas (Ajaloo Instituudis) peetavatel kogunemistel. Iga uus liige tutvustab lühidalt ennast ja oma sugupuud, nimetades ära ka kihelkonna ja uuritavad perenimed, siis on lootust leida endale uurimispartner seltsi liikmete hulgast.

Lisaks ülalkirjeldatud üritustele korraldab Tallinna toimkond arhiivikursusi algajatele uurijatele ja arvutikursusi algajatele arvutikasutajatele, gooti kirja kursused algajatele. Kursustest osavõtt võimaldatakse ainult seltsi liikmetele.

Seltsi raamatukogu ja arhiiv on samuti Tallinna osakonna haldamisel raamatukogus (Eesti Akadeemilise Raamatukogu Baltika osakonnas - praeguse nimega Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu Baltika osakond) Rävala pst.10. Seal on võimalik lugeda erinevaid genealoogilise sisuga raamatuid. Arhiivi väärtuslikuma osa moodustavad mikrofilmid kihelkondade personaalraamatutest. Mikrofilme laenutatakse ainult seltsi liikmetele. Seltsi elu elu kajastab laualeht "Põlvnemislugu", mis alustas ilmumist 1997. a. Tallinna osakonna laualehena.

 

Are Saarne

EGeSi Tallinna osakonna juhataja