A A A

09.01.2010

 

EGeS Tallinna osakonna koosolek
Laupäev, 9. jaanuar 2010 kell 11:00-13:45
Tallinna Ülikooli Ajalooinstituut
Kohal:
Juhatas: Jaan Tagaväli
 
 
Koosoleku sissejuhatavas osas rääkis Jaan Tagaväli osakonna tööd puudutavatest küsimustest. Muu hulgas avaldas ta kahetsust, et detsembrikuu koosolekust võttis osa rekordiliselt vähe liikmeid, kuigi traditsiooniline jõulumeeleolus korraldatud viktoriin oleks seda kindlasti väärinud.
 
Enne seltsi aastakoosolekut toimub järgmine koosolek veebruaris kui perekonnanimedest, nende panemisest ning eestistamisest Fred Puss. Märtsis on tulemas aastakoosolek, seekord Tallinnas. Need, kes ei saa aastakoosolekul osaleda, võiksid juba mõelda volituste kirjutamisel. Näidised selleks on olemas. Aprillis on kokkulepitud Henn Sarvega, kes on muuhulgas lubanud rääkida Geni programmist.
 
Probleem on kadunud seltsi liikmetega – Tallinna osakonna ligi 280-st liikmest käib regulaarselt kohal ligi 80. Paljudega ei ole mingit sidet, kuid seltsi tegevus vajab ka päris mitmeid kulutusi ning nende tegemisel peab arvestama teatud aruga. Maakondlikesse rühmadesse on end kirja pannud ligi 200 inimest. Palve seltsi liikmetele - kui ei ole soovi või tahtmist enam seltsi tegevuses osaleda, siis paluks sellest kindlasti teada anda. Teateid oodatakse ka neilt, kes on kunagi seltsi liikmeks astunud, kuid kes pole mingil põhjusel pikka aega enam koosolekutel osalenud.
 
Seltsi uute liikmetena tutvustasid end:
 
Uku Velbri uurib isapoolset suguvõsa Velber (al. 1936 Velbri, samuti Vellevoog, Vellesaar) Kullamaalt. Uuritavad nimed on enamasti Läänemaalt ja Lääne-Harjumaalt. Samuti Võrumaalt Millerson ja Rosenthal.
 
 
 
  
 
 
Ly Kesküla on alles oma uurimist alustanud. Elukoht on küll Tallinnas, kuid juured on isa poolt Muhumaal ja Saaremaal. Ema poolt on uuritavad Viljandimaalt (Soots) ja Helme kihelkonnast.
 
 
 
 
 
 
Ilmar Villido perenimi on pärit Saaremaalt, Valjala kihelkonnast. Teistest uuritavatest perenimedest on veel Pärnu-Jaagupist Eger ja Anderson, Pärnu linnast Palu, Rapla kihelkonnast Blumberg.
 
 
 
 
 
 
Koosoleku põhiettekannet sisse juhatades andis Jaan Tagaväli kiire ülevaate 1924. Aasta 1. detsembri mässukatsele eelnenud sündmustest ja kohtuprotsessidest.
 
Tallinna garnisoni komandant kapten Madis Morel esitas väga põneva ettekande kommunistide riigipöördekatsest ning vabariigi juubeliaastaks valminud mängufilmist „Detsembrikuumus”.
Kommunistide mässu osaliste nimed on peaaegu kõik teada. Nõukogude ajal on seda põhjalikult uurinud August Sunila, kelle raamatus „Vabaduse koidikul” on nad kõik nimeliselt ära toodud. Selles mõttes see tänuväärne allikas. Tallinnas osales mässus 133 inimest, kokku saadakse erinevatel andmetel üldarvuks 341 või 385 inimest. Arhiiviandmete põhjal võib Nõukogude Liidust sisseimbunud mässujuhtide arvuks umbes 40 meest, kellest mitmed olid kogenud sõjaväelased (Harald Tummeltau, August Lillakas, Karl Rimm jt).
M. Morel kirjeldas mitmeid lausa koomilisi juhtumisi kommunistide mässujuhtimises. Paljud ei võtnud kutset „ülestõusule” tõsiselt ja ei viitsinud välja minna, mõned jõid ennast lihtsalt täis ja teised pidasid mässamise asemel paremaks tööle minna.
 
Mässukatse mahasurumise järel karistati kokku 704 inimest, kellest 130 mõisteti surma.
 
Lisaks rääkis M. Morel Artur Talviku filmi „Detsembrikuumus” valmimisest ning sellega seotud huvitavatest seikadest.
 
Koosoleku lõpetuseks tutvustas Raivo Maine Andmekaitse Inspektsiooni juhist „Isikuandmete töötlemine suguvõsa uurimiseks”. Juhis puudutab eelkõige suguvõsa uurimise käigus isikuandmete kogumist ning nende avaldamist. Eraldi käsitles ta isikuandmete avaldamisega (trükised, andmekandjad) kaasnevaid võimalikke riske.
 
 
 
Vihje:
Kodulehe „Teaduslik” lingikogus on viide J. Saare 1925. aastal välja antud raamatule „Enamlaste riigipöörde katse Tallinnas 1. detsembril 1924 : osawõtjate tunnistuste ja uurimise andmete järel