A A A

10.04.2010

EGeS Tallinna osakonna koosolek

Laupäev, 10. aprill 2010 kell 11:00
Tallinna Ülikooli Ajalooinstituut
Kohal 122 kuulajat, seltsiga liitus üks uus liige
Juhatas: Jaan Tagaväli


Koosoleku sissejuhatuseks tänas Jaan Tagaväli kõiki seltsi liikmeid tubli esindatuse eest aastakoosolekul (133 Tallinna osakonna liiget), aastakoosoleku korraldamises kaasalöönuid ning Kuno Raudet koosoleku väga hea juhatamise eest.


Eelinfona teadeanne, et 17. aprillil kell 11 toimub Marienthali keskuses (Mustamäe tee 16) EGeSi juubeliaasta raames juba kolmas Tallinna osakonna organiseeritud maakondlike suguvõsauurijate kogunemine. Seekord saavad kokku Saaremaa sugupuude uurijad. Kuna sarnase ürituse korraldamiseks tuli ettepanek ka Hiiumaalt, siis toimub hiidlaste kokkusaamine 24. aprillil kell 11 samas kohas. Järgmised maakondlikud üritused toimuvad eeldatavalt sügisel – Ida-Harjumaa, Järvamaa ning Tartumaa kokkusaamised. Mingit huvi pole seni ilmutanud Läänemaa, Pärnumaa ja Viljandimaa uurijad ning praeguse seisuga võib öelda, et nende kogunemisi ilmselt ei toimu, kuna puudub eestvedaja. Sellest on kahju.


Palju huvitavaid üritusi toimub ka väljaspool Genealoogia Seltsi. Elle Leesi tutvustas lühidalt Muinsuskaitse seltsi tegemisi ning 18. aprillil algavat muinsuskaitsekuud. Seltsi üritustest saab põhjalikuma ülevaate koduleheküljel www.muinsuskaitse.ee (üritused on kantud ka Tallinna osakonna kodulehe kalendrisse). Samuti leiab infot MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi kodulehelt www.konstantinpaetsimuuseum.ee.


Raivo Maine andis teada, et saadav on viimased kolm aastaraamatut (2007- 80 EEK, 2008 – 125 EEK, 2009 – 100 EEK), seltsi märgid (sõbramärk – 30 EEK) ning juubelipostmargid (20 EEK). Eelinfoks Lääne-Harjumaa uurijatele – eeldatavalt 22. mail (aeg veel täpsustatakse) kogunetakse Padise mõisas, samal ajal on kavas avada Harju-Madise kodulehekülg.


Järgmiseks andis Jaan Tagaväli plaanist korraldada Tallinna osakonna ekskursiooniks. Koostöös Looduse Omnibussiga on välja pakutud kolm suunda:


• Läänemaa (Noarootsi ja rannarootslaste asustusala, Dirham, Spitham ning Haapsalu);
• Peipsi äär ja vanausulised (Kolkja ja Varnja kant ning Alatskivi loss);
• Lõuna-Pärnumaa (Häädemeeste, Treimanni ja mereäär kuni Heinasteni Lätimaal).


Jaan Tagaväli pani need ettepanekud hääletusele ning selle tulemusena langes valik reisile Peipsi äärde. Reisi korralduse kohta antakse täpsemat teavet. Sõidu orienteeruv maksumus on 200 EEK inimese pealt. Väljasõit 15. mail kell 8:00 Rahvusraamatukogu eest.


Seltsi uue liikmena tutvustas end Ülo Sild. Huvi sugupuu uurimise vastu on olnud pikemat aega, kuid aktiivsemalt ajendas sellega tegelema info olemasolu ja kättesaadavus Genis. Uuritavad perenimed. Sild (Tartumaa, Viljandimaa, Võrumaa), samuti Kurjamaa (Kuusiku külast). Emapoolne sugupuu on põhjalikumalt uuritud, kuid isapoolne sugupuu on üsna puudulik (Konguta, Puhja, Ulila kant).


Põhiettekandes rääkis Tallinna osakonna liige Henn Sarv Geni võimalustest, selle kasulikkusest ja kahjulikkusest. Lisaks sugupuu uurimisest ettekandja pilgu läbi. Küsimusi ja kommentaare võib Henn Sarvele saata kas läbi Geni või otse meiliaadressil henn@sarv.ee.
 

Henn Sarve ettekanne on kuulatav/alla laetav SIIT (OGG fail 47,5 MB, näiteks kuulatav Winampiga).
 

Kui arvuti ei suuda ogg-audiofailiga toimetada, siis on võimalik alla laadida MP3-FAIL (105 MB).


Põhjalikumalt võib lugeda või jälgida diskussioone Geni sisulise ja tehnilise poole üle näiteks Henn Sarve Geni leheküljelt (eeldab Geni kontole sisselogimist):
http://www.geni.com/people/Henn-Sarv/6000000003625691860#/tab/discussion