A A A

10.10.2009

EGeS Tallinna osakonna koosolek

Laupäev, 10. oktoober 2009
Tallinna Ülikooli Ajalooinstituut

Kohal ~80 liiget
Juhatas: Jaan Tagaväli


Jaan Tagaväli tuletas koosoleku alustuseks seltsi liikmetele meelde, et kuna valvurit majja sissepääsu juures enam ei ole, siis kell 11 suletakse maja uks ning hilinejatel tuleb helistada uksele jäetud teates olevale telefonile. Seetõttu palutakse kindlasti enne koosoleku algust kohale jõuda.
Eelinfoks - 14. novembri koosolekul on plaanis paluda külla Eesti Kodu-uurimise Seltsi esimees Andrus Ristkok, kes räägib seltsi tegemistest ja tulevikuplaanidest.


Raivo Maine tuletas veelkord meelde, et seltsi liikmetelt oodatakse aastaraamatu jaoks endiselt kaastöid. Juhul kui lähema kuu aja jooksul neid ei lisandu, muutub küsitavaks Genealoogia seltsi osalus ühise aastaraamatu koostamisel.
Laiuse kihelkonna juubeli puhul andis Laiuse kirik kordustrükina välja 1937. aastal Laiuse kirikuõpetaja Johan Kõpu eestvõttel välja antud raamatu "Laiuse kihelkonna ajalugu". Nüüdsest on teos saadaval seltsi raamatukogus. Raamat anti välja Laiuse kihelkonna 100. aastapäeva tähistamiseks. Raamat on müügil Laiuse kirikus ja Laiuse raamatukogus.


Raivo Maine tegi teatavaks, et Eesti Genealoogia Seltsi juubeliaasta on jaotatud kuude kaupa osakondade vahel ning Tallinna osakond tähistab juubelit oktoobris. Seltsi enda kuu on jaanuar kui juubeliüritused saavad alguse. Oodatud on ideed ja ettepanekud juubeliaasta tähistamiseks.
Ants Roomets esitas üleskutse kaastööde esitamiseks seltsi ajalehte. Põlvnemisloo detsembri numbri lood peaksid laekuma hiljemalt novembri lõpuks. Samuti otsib ajaleht hakkajat toimetajat.
Uusi liikmekandidaate koosolekul ei olnud.


Koosoleku põhiettekande tegi Harry Tuulik, kes tutvustas enda raamatut "Viki küla ja Mihkli talu ajalugu" (kirjastus Saaremaa Muuseum, 2009).


Harry Tuuliku sõnul oli raamatu kirjutamise esialgseks eesmärgiks tutvustada Mihkli talust pärit inimeste järglastele talu ajalugu, kuid samuti ka Viki küla ajaloost huvitatuile. 1993. aastal alanud suguvõsa uurimine on paljuski seotud antud raamatuga. See oli seotud Kanadasse elama asunud sugulaste sünnimaa külastusega. Saaremaa muuseumi arhiivis oli juba olemas Mihkli talumuuseumi kunagise juhataja Heino Tarkini koostatud uurimus Viki külast. See sai ka edasise uurimise aluseks. Raamatus on kaks osa: esiteks Viki küla teke ning teiseks Mihkli talu ajalugu.


Kalle Keskküla on raamatu kohta kirjutanud arvustuse Saaremaa ajalehes. Saaremaa osakond on esitanud raamatu tänavuse seltsi Aasta Raamatu kandidaadiks.