A A A

12.09.2009

 

EGeS Tallinna osakonna koosolek
Laupäeval, 12. septembril kell 11:00  Tallinna Ülikooli Ajalooinstituutis
Kohal 80 liiget
Juhatas Jaan Tagaväli
 
Arutati osakonna töö korralduslikke küsimusi.
 
Ants Roomets avaldas arvamust, et maakondlikud grupid võivad koos käia ka mujal (näiteks Rahvusraamatukogus) neile sobival ajal. Kogunemised ei pea toimuma Ajalooinstituudi ruumis.
 
Väino Mäe tegi ettepaneku võtta päevakorda oma suguvõsa põhjalikumalt uurinute  ettekanded, et nad saaksid jaga oma kogemusi ning oskusi seltsi liikmetega.
Lisaks andis Väino Mäe teada võimalusest külastada Tallinna bastionite all olevaid maa-aluseid käike. Piletite müük on Kiek in de Kökis, pensionärile on pilet 25 EEK. Ekskursioone saab tellida telefonil 6446686.
 
Ants Roomets tegi ettepaneku, et uurijad, kellel on oma suguvõsa põhjalik uurimus juba olemas ning sooviksid lisaks sellele uurida veel muid valdkondi, võiksid organiseeruda seltsisisestes klubides – näiteks onomastika, eugeenika jne. Valdkondi võib välja pakkuda mitmeid.
 
Jaan Tagaväli tuletas meelde, et liikmemaksud (2009. aasta eest 100 EEK ja varasemate aastate eest a 50 EEK) ootavad maksmist. Seltsi liikmeks sisseastumismaks on 50 EEK.  Eraldi meeldetuletus neile, kellel mõne aasta eest liikmemaks tasumine vahele on jäänud. Liikmemaksu tuleb seltsi liikmetel olenemata seltsi üritustel osalemisest ikka maksta. Klubil liikmepileti vormistamiseks tuleks tuua dokumendifoto 3x4 cm (nimi tagaküljele kirjutatult). Seltsi koosolekutel on soovitus kanda nimesilte. Seltsil on ka liikmemärgid, hinnaks 25 EEK. Saadaval on veel ka aastaraamat hinnaga 125 EEK (Märgid ja aastaraamat Raivo Mainelt)
 
Raivo Maine esitas üleskutse osalemiseks seltsi 2009. aasta raamatu koostamisel. Väga on oodatud kaastööd seltsis toimunud üritustest. Loomulikult on oodatud fotod. Oodatud on info suurematest sugulaste kokkutulekutest, genealoogiaga seotud tähtpäevadest, juubelitest jne.
Probleemiks on asjaolu, et EGSi suurimal osakonnal, Tallinna osakonnal ei ole juba üle aasta juhti, seda ametit täidab EGSi juhatuse liige. Samal ajal on lähenemas EGSi juubeliaasta. Juhatuse otsusel on igal seltsi osakonnal sisustada üks kuu. Tallinna osakond pole siiani otsustanud, millisel kuul peaks olema ürituste (ja milliste ürituste?) tähelepanu Tallinnal. Eesmärgiks on saada pressi tähelepanu - iga kuu ühe osakonnast. Otsustamist vajab EGSi konverentsi korraldamisega seotud küsimused. Seltsi liikmed võiksid mõelda ideede peale. See ei peaks olema vaid konverents või näituse korraldamine, vaid ka midagi muud.
Praeguse juhatuse volitused lõpevad 2010. Aasta märtsis, vaja oleks leida uusi inimesi kuna praeguses koosseisust ilmselt kõik ei jätka. Oodatud on ettepanekud kandidaatide osas.
Seltsile on saabunud tänukiri Kaika Suveülikoolilt. Peamine tänu selle eest kuulub küll Võru osakonnale.
Seni pole juttu tehtud kursustest, vajadus nende järgi aga tõenäoliselt ikkagi on. Ettepanekud on oodatud. Kogemusi kursuste organiseerimiseks on piisavalt.
Osakonna koosolekute toimumiskohana võiks kaaluda Marienthali Keskust aadressil Mustamäe tee 16. Ruum koos selleks vajaliku tehnikaga on olemas sümboolse tasu eest.
Informatsiooni korras on teatada, et Andmekaitse Inspektsioon on koostamas juhendit suguvõsauurijatele. Milline see hakkab välja nägema, täpselt veel ei tea, kuid senise info põhjal peaks tulema see suhteliselt mõistlik ilma liigseid piiranguid seadmata.
 
Evelin Puusepp andis teada, et Harjumaa muuseumiga on saavutatud kokkulepe sugupuunäituse korraldamiseks. Ajavahemikul 21. oktoober 2010 – 23. jaanuar 2011 tuleb Keilas Harjumaa muuseumis Lääne-Harju sugupuude näitus. Vastu tulles muuseumi soovidele eksponeeritakse nelja kihelkonda Hageri, Harju-Madise, Keilat ja Nissit. Samuti on kavandatud iga kihelkonna kohta oma teemapäev. Eksponaatide valmistamisele võiks juba praegu mõtlema hakata. Kui leidub vabatahtlikke, kes oleksid nõus näituse kohta infot jagama.
 
Jaan Tagaväli edastas Elle Leesi nimel MTÜ Konstatin Pätsi muuseumi teate, et teisipäeval, 22. septembril 2009 kell 16.00 toimub Tartus Jaani kirikus riigivanemate mälestusteenistus. Kõnelevad EELK peapiiskopp Andres Põder ja muinsuskaitseseltsi auesimees Trivimi Velliste. Kohal on akadeemilised seltsid. K.Pätsi muuseumi poolt tellitud buss väljub 22. septembril kell 10:00 välisministeeriumi (Islandi väljak 1) eest. Sõidutasu 50 EEK, maksta saab bussis. Registreerimine eelnevalt telefonil 53409536 või 6534295.
 
7.-9. augustil toimunud suvepäevadest rääkides märkis J. Tagaväli, et kokkutuleku organiseerija Hubert Gutmann on pälvinud suurepäraste suvepäevade eest pälvinud seltsi liikmete siira tänu ning suure aplausi.
 
Eike Riis rääkis Võrumaa uurijate suvistest tegemistest. Rohketest üritustest ei olnud kõik küll otseselt seotud suguvõsa uurimisega, kuid muuhulgas toimus koostöös Võro Instituudiga Vastseliina sugupuude näitus Kaika suveülikoolis. Näitus jäi küll pisut kasinaks, kuna kohalikke sugupuid oli esindatud paraku vähe.
Teine suurem üritus oli Kanepi kihelkonnas perenimede paneku 200. aastapäeva. See oli organiseeritud suuresti Kannide suguvõsa initsiatiivil.
 
Jaan Tagaväli tutvustas põhjalikumalt Kaljo Laasi koostatud raamatud „Kodu-uurija teejuht”. 216-leheküljeline raamat on ilmunud 2009. aastal ning peaks veel raamatupoodides saadaval olema. Tegemist on Kodu-uurimise Seltsi poolt toimetatud väljaandega, milles sisaldub muuhulgas ülevaade uurimise metoodikast.
 
Teisena oli vaatluse all Viimsi valla esmaasutamise 90. juubeliaasta puhul välja antud raamat „Viimsi vald 90”. Teose 325-leheküljeline sisu on jaotatud kolmeks peatükiks: Viimsi valla loodus, Viimsi valla ajalugu (esiajaloost kuni tänapäevani) ja Viimsi valla persoonid. Raamatut on võimalik osta Viimsi marketist ja raamatukogust.