A A A

14.11.2009

EGeS Tallinna osakonna koosolek
Laupäev, 14. november 2009 kell 11:00-13:15

Tallinna Ülikooli Ajalooinstituut
Kohal 85 liiget
Juhatas: Jaan Tagaväli

 

Jaan Tagaväli andis koosoleku alustuseks edasi Elle Leesi teate teisipäeval, 1. detsembril Konstantin Pätsi Muuseumi poolt korraldatavast üritusest "85 aastat detsembrimässust". See leiab aset Üksikus Vahipataljonis Tallinnas, Rahumäe tee 4A algusega kell 17:30.
Kohale saab sõita bussidega 23 ja 61, Energia peatus.
Kohapeal vaadatakse mängufilmi "Detsembrikuumus" Ülevaate filmi tegemisest ja mässu ajal toimunud sündmustest annab kaitseväe kapten Madis Morel, kes ise osaleb osatäitjana ka filmis. Vajalik on eelnev registreerimine: MTÜ K. Pätsi Muuseum, Elle Lees. Tel: 53 409 536; elle.lees@mail.ee.


Raivo Maine
tuletas meelde, et endiselt on aastaraamatu koostamiseks oodatud kaastööd. Nende esitamiseks on aega veel kuu aega. Eriti on oodatud fotod. Tulemas on Genealoogia Seltsi juubeliaasta. Üheks ideeks on korraldada jaanuaris sugupuu uurimise päev. Oodatud on abi selle ürituse organiseerimisel. Samuti ideed ja ettepanekud seltsi tegemiste kajastamiseks meedias.
 

Hiljuti lahkunud seltsi kauaaegset aseesimeest Jaks Lankotsi meenutati ühiselt vaikuseminutiga. Heade sõnadega meenutasid Jaksi Ants Tammeveski ja Ants Roomets.
 

Ants Roomets andis teada, et jaanuaris on kavas korraldada sugupuude näitus Tallinnas Rootsi Mihkli kirikus.
 

Ivar Mölder tutvustas Ando Lepsi poolt koostatud raamatut "Kui Eestit valitsesid juristid".  Sisuks välismaise professuuri panus Eesti rahvusest juristide kasvatamisel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas aastatel 1889-1938. Eesti juristid poliitikas 1917-1940 ja nende hilisem saatus.
 

Seltsi uute liikmetena tutvustasid end:

Väino Tomberg - pärit Virumaalt, Väike-Maarja vallast (Vao mõis). Uuritavad perenimed - Tomberg, Tammeberg ja Jürgens. Seni on uurimise sisuks olnud talude päriseksostmine.

Liis Böckler - uurib Järvamaalt, Koeru vallast pärit Hinrikuse suguvõsa (www.hinrikus.eu).

Priit Roosipuu - uuritavad nimed Arula (Simuna, Venevere), Schenker, Blaad, Roosipuu (Tartu, Torma).

Pilvi Tamme - seni Saaremaa osakonda kuulununa soovib elukoha tõttu Tallinna osakonda üle tulla. Uuritavad perenimed Allik, Lätt, Kuusk.

 

Koosoleku põhiettekande tegi Eesti Kodu-uurimise Seltsi juhatuse esimees Andrus Ristkok.

Selts asutati 21. aprillil 1939. aastal ja taasasutati 17. jaanuaril 1990. Võib tõdeda, et Genealoogia Seltsi, Kodu-uurimise Seltsi ja Muinsuskaitse Seltsi tegevus on omavahel väga tihedalt seostud. Kodu-uurimise alguseks Eestis võib pidada aastat 1637, millest pärineb teadaolevalt esimene kodu-uurimuslik Rootsi päritolu Tartu Ülikooli üliõpilase ladinakeelne kokkuvõte Tartu linnast. See avaldati hiljem ka raamatuna. 1644 ilmus saksa keeles põhjalik uurimus Võhandu jõest. Suur osa töid on avaldatud ärksamate balti-saksa uurijate poolt.
 

Selts on korraldanud maakondlikke kodu-uurimise päevi. Ettevalmistamisel on rändnäitus. Tihedad on sidemed Soome sõsarseltsiga.
 

Seltsi põhitegevus on suunatud kodu-uurimise metoodilisele järjepidevusele - varustada uurijaid korrektsete juhendmaterjalidega. Hea meel on kaante vahele jõudnud raamatust "Kodu-uurija teejuht" (tutvustati osakonna septembrikuu koosolekul).
Plaanis on koostöös Usuteaduste Instituudiga hakata uurima religiooni temaatikat eestlaste elus. Mõtetes on Eesti majandusliku arengu temaatika - firmade tekkimine ja nende käekäik.
Delikaatne ja seni täiesti uurimata teema on sõjaaegsed vennatapusõjad külades.