A A A

20.02 Virumaa

Virumaa uurijate kogunemisest 20. veebruaril 2010


Käesoleva aasta alguses tulime mõnede Tallinna osakonna maakondlike rühmade juhtidega mõttele hakata 2010.aastal pealinnas korraldama maakondlikke kokkusaamisi. Igale sellisele kogunemisele on oodatud ühe kindla ajaloolise maakonna suguvõsade uurijad. Lisaks Eesti Genealoogia Seltsi liikmetele on teretulnud ka väljaspool seltsi tegutsevad perekonnaloohuvilised. Sedalaadi ürituste sarjaga tähistab Tallinna osakond EGeSi asutamise 20.juubeliaastat.


Kuna meie osakonna koosolekud toimuvad iga kuu teisel laupäeval, siis saame maakondlikke kogunemisi teha mõnel teisel laupäeval. EGeSi juhatuse esimees Raivo Maine pakkus välja võimaluse korraldada selliseid kokkusaamisi Marienthali keskuses Lillekülas. Sealses saalis on 80 istekohta.
Iga üksiku kogunemise eesmärk on saada ülevaade konkreetsest maakonnast tervikuna ning samuti igast kihelkonnast eraldi. Väga tähtis on, et kohalolijad saaksid üksteisega tuttavaks. Nii võib selguda, et uuritakse ühtesid ja samu suguvõsasid.


Kuna kõige kiiremini leidis see idee toetuse Tallinna osakonna Virumaa rühmas, siis toimuski sarja avaüritusena 20.veebruaril virumaalaste kogunemine. Lisaks pealinnas või selle lähikonnas elavatele inimestele oli kohale tulnud ka Hiiumaa, Järvamaa ja Virumaa osakondade liikmeid. Üks osaleja oli väljaspoolt EGeSi. Ühtekokku võttis üritusest osa 34 inimest.


Alustuseks tegi Jaan Tagaväli lühiülevaate Virumaa ajaloost alates muistse vabadusvõitluse ajast kuni tänapäevani välja. Siis rääkis ettekandja sealtkandi kihelkondadest, mõisatest ja valdadest. Edasi oli ta jututeemaks perekonnanimede panemine Virumaal ning selle piirkonna suguvõsade uurimise hetkeseis EGeSis.


Seejärel tutvustas Tallinna osakonna Virumaa rühma eestvedaja Vello Järverand nüüdseks pealinlasteks saanud virumaalaste tegemisi. Meie seltsi Virumaa osakonna juhataja Hubert Gutmann sai sõna ülevaate tegemiseks kodukandis elavatest virumaalastest. Osakonnas on praegu ligikaudu 30 Virumaa suguvõsasid uurivat liiget.


Järgnevalt tutvustasid kõik kohalolijad lühidalt iseennast. Pärast seda jätkus keskustelu juba väiksemates, kihelkondlikul alusel moodustatud töörühmades. Nii mõnedki leidsid sealsamas kui mitte sugulasi, siis vähemalt hõimlasi. Kokkuvõttes võib seda üritust lugeda vägagi vajalikuks ja kordaläinuks.

 

Järgmine samalaadne kokkusaamine toimub Marienthali keskuses aadressil Mustamäe tee 16 27.märtsil 2010.a. algusega kell 11. Siis kogunevad ajaloolise Lääne-Harjumaa suguvõsade uurijad. Lääne-Harjumaaks loetakse Hageri, Harju-Madise, Keila, Nissi, Rapla ja Risti kihelkondi.

 

Pilte kogunemisest...
 

 

Jaan Tagaväli
EGeSi juhatuse liige, Tallinna osakonna koordinaator