A A A

KROONIKA

Tallinna osakonna kokkusaamised ja muud üritused:

2017/2018

 • EGeSi aastakoosolek toimub 10.03.2018.a. Tallinna Ehituskoolis, aadressil Pärnu mnt 162.
 • Laupäeval, 10.02.2018 Tallinna osakonna üritus - ettekande teemal "Kirjaviisi vahetus kirikuraamtutes" tegi meie seltsi auliige Fred Puss. Ettekandele järgnes EGeS juhatuse koosolek samas.
 • 13.01.2018 toimus Tallinna osakonna üritus Tallinna Toomkoolis, Rüütli 6.
  Teemaks oli: „Kuidas teostada suguvõsauurimust nii kodus kui koolis.” Vaatasim filmi. Teemat käsitles filosoofiadoktor Heikki Haljasorg.
 • Laupäeval, 9.12.2017 toimus Tallinna osakonnaJõulukuu üritus Tallinna Toomkool , Rüütli 6. Toimub meeleolukas ajalooline viktoriin.
 • 11.11.2017 toimus tavapärases kohas üritus, kus esines  genealoogia huvilistele hästi tuntud ja populaarse keskkonnast GENI ehk www.geni.com ja selle keskkonna uuematest muutustest meile selle suurimaid asjatundjaid meie seltsi liige Henn Sarv.
 •  14.10.2017 Tallinna osakonna oktoobrikuu koosolek toimus tavapärases kohas - praeguse nimetusega Tallinna Toomkool, Rüütli 6. Kohale tuli  Tallinna Toomkooli õppealajuhtaja Heiki Haljasorg ja tegi ettekande Tallinna Toomkooli ajaloost.

2016/2017

 • 20.05.2017 toimus Tallinna osakonna reis Järvamaale. Väljumine oli kell 8 Rahvusraamatukogu juurest. Külastati Kurtna, Kohila, Tohisoo, Lohu, Alu ja Kolu mõisa; Rapla Maarja-Magdaleena kirikut ning Türi kirikut. Samuti Särevere, Laupa ja Raikküla mõisa ning Kurgja Jakobsoni Talumuuseumi, Järvakandi, Purku.

 •  8.04.2017 käis meil külas  kes tegi soomekeelse ettekande teemal "100 aastat suguvõsauurimist Soomes". Eestikeelse tõlke eest hoolitses Jaan Tagaväli.
 • EGeSi aastakoosolek toimus 11.03.2017.a. Pärnus Ülejõe Põhikoolis, aadressil Tallinna mnt 40a.
 • Seltsi juhatuse koosolek - veebruar 2017
 • jaanuar 2017
 • Jõuluüritus - Bastioni käigud, Raidkivi muuseum ja Restoran Kaera-Jaan.  Tallinna osakonna koosolek toimus 12.11.2016 algusega kell 11.00 Rüütli 6. Seekord oli meil esinemas Jüri Trei -  teemaks  eestlased Peterburis 19.sajandi keskpaigas ja 20.sajandi alguses ja ka praegusel ajal. Eestlaste Jaani kogudus ja kirik Peterburis.
 • oktoobrikuu koosolek toimus 8.10.2016 algusega kell 11.00 Rüütli 6. Päevakorras oli teema - 20.sajandi sõdade ohvrite andmestik, hauakohad. Lektoriks oli Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu Pärnu büroo juhataja Tiina Tojak.
 • Tallinna osakonna koosolek toimus 10.09.2016 algusega kell 11.00 Rüütli 6. Päevakorras seltsi liikmete osavõtu kajastamine mitmesugustest üritustest suvel. Muud hooaja algusega seotud teemad.

2015/2016

 • Maikuu ekskursioon toimub 22.05.2016 (pühapäev) , ekskursiooni hind 30 EUR (lõunasöögi raha on sisse arvestatud)Väljasõidu kellaaeg kell 8.00, väljasõit Eesti Rahvusraamatukogu eest.
 • Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna  aprillikuu koosolek toimus 09.04.2016 algusega kell 11.00 Rüütli 6. Külas on Eesti Folkloorinõukogu arendus ja koolitusjuht Ene Lukka Jegikjan. Toimus pärimuskultuuri alane arutelu teemadel :

  - Meie ja teised: kuidas jääda iseendaks ja suhelda teistega
  - Pärimuskultuur kui eneseabi

 • EGeSi aastakoosolek toimus 12.03.2016.a. Tallinnas Tallinna Ehituskoolis, aadressil Pärnu mnt 162.
 • Tallinna osakond ja Rapla osakond said kokku 13.02.16 kell 11.00 Tallinnas Ajaloo Instituudi saalis aadressil Rüütli 6. Külaliseks on EGeS auliige Fred Puss, kes käsitles järgmisi teemasid: Eestlased Venemaal (arhiivimaterjale Venemaal ja Eestis); opteerimine 1920-1923; Eestlased Lätis; Eestlased läänes (ajalehed, andmebaasid, arhiivid). Samas toimus seltsi juhatuse koosolek.
 • jaanuar 2016
 • EGeS Tallinna osakond korralas jõuluürituse 12.12.2015. Väljasõit kell12.00 Rahvusraamatukogu juurest. Eesti Vabadusvõitluse Muuseum – Lagedi, Muuseumi tee 2. 
 • EGeS Tallinna osakonna koosolek toimus 14.11.2015 kell 11.00 Ajaloo Instituudi saalis aadressil Rüütli 6. Meie külaliseks oli MTÜ Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees Vootele Hansen, kes tegi ettekande teemal  "Abielu, kooselu, perekond". See teema on praegu ühiskonnas arutelude objektiks ning arvamusi on erinevaid. Kas perekonna , abielu, kooselu olemus on muutumas ? Kuidas partnerluse erinevaid vorme sugupuudes esitada ? Küsimusi on kindlasti rohkemgi ...
 • 10.10.2015 toimus EGeSi Tallinna osakonna koosolek algusega kell 11 Ajaloo Instituudi saalis aadressil Rüütli 6. Osakonna liige Jaan Tagaväli teeb ettekande teemal “Maarja-nimelised läbi sajandite”. Inimeste nimed on lai teemadering, millega suguvõsauurijad ikka ja jälle kokku puutuvad. Enamasti tuntakse huvi perekonnanimede vastu. Kuid samavõrra olulised on ka eesnimed.
 • 12.09.2015 algusega 11.00 toimus Rüütli 6 tavapärane hooaja alguse kogunemine: päevakorras oli seltsi liikmete osavõtu kajastamine mitmesugustel üritustel suvel ja hooaja alguses plaanide tegemine sealhulgas EgeS rändnäituse ja Tartu osakonna poolt korraldatava EGeS juubelikonverentsi X Tartu Ülikooli raamatukogus W.Struve 1, 19.09.2015, algusega kell 10.00 registreerimine, muu hooaja algusega seotud info. Ettepanekud kõikidel teemadel on kindlasti teretulnud.


2014/2015

 • mai 2015 - seltsi taasloomise 25. aastapäev - 5. mai 2015 - infopäevad raamatukogudes üle Eesti.
 • aprill 2015 - Hiiumaa osakonna kanda oli peoaasta aprillikuu, mil korraldasid teise Hiiumaa suguvõsauurimise päeva. EGeSi auliige Kalle Kesküla rääkis seltsitegevuse ajaloost, Patrick Rang tutvustas enda koostatud eraandmebaasi hiidlastest ning Henn Sarv rääkis lähemalt GENIst.
 • 2015 st Möödunud aasta aprillikuus toimuski Helsingis ühiskonverents “Sukututkimusta yli Suomenlahden. Suomen ja Viron yhteydet ennen ja nyt” (“Suguvõsauurimine üle Soome lahe. Soome ja Eesti kontaktid varem ja praegu“).
 • EGeSi aastakoosolek toimus 14.03.2015.a. Türil Türi Kultuurimajas. 
 •  veebruar 2015
 • Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna koosolek toimus 10.01.2015 algusega kell 11.00 Rüütli 6, Ajaloo Instituudis saalis.

  Ettekande teema: Muistsete eestlaste sõjakunstist. Muistsete eestlaste vabadusvõitlused ja sellega seonduv on alati olnud põnev teema ja pakkunud palju vastakaid arvamusi ja arutlusi. Meie esivanemate elu, olukord ja otsused on meile alati korda läinud.

  Sellepärast on ka külla kutsutud seda teemat väga hästi tundev  Eesti ajaloolane, diplomaat ja poliitik Mart Helme

  Kas eestlased sõdisid ratsa või jalgsi? Kuidas mindi sõjaretkedele? Millal võtsid muistsed eestlased kasutusele kiviheitemasinad?  Sellistele ja paljudele muudele asjadele annab selgituse Mart Helme.

 • 13.12.2014 Jõuluüritus. EGeSi Tallinna osakonna väljasõit Suure-Lähtru mõisa. Külastusega kaasneb näituse külastamine, kontsertprogramm, õhtusöök. Vastu võtavad ja tutvustavad mõisa omanikud Mart Helme ja Monika Helme
 • EGeSi Tallinna osakonna koosolek toimus laupäeval, 8. novembril algusega kell 11.00 Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli 6. Sugupuude konkursi tööde vastuvõtmine. Ettekanne. Jaan Tagaväli kõneleb teemal "Eesti perekonnanimed suguvõsauurija pilguga". 2014.aasta aprillis toimus Helsingis soome ja eesti suguvõsauurijate ühisüritusena konverents nimetusega “Sukututkimusta yli Suomenlahden – Suomen ja Viron yhteydet ennen ja nyt“ („Suguvõsauurimine üle Soome lahe – Soome ja Eesti kontaktid varem ja praegu“). Konverentsil oli Jaan Tagaväli soomekeelne ettekanne “Viron sukunimet tutkijan näkökulmasta” pühendatud eesti perekonnanimedele.
 • Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna oktoobrikuu koosolek toimub 11.10.2014 algusega kell 11.00 Rüütli 6.

  Enne loengut sissejuhatav Tallinna osakonna aasta tegemiste tutvustav osa. Ettekanne: Eelmuinasaeg ja viikingite rajad meie aladel. Lähinaabrid liivalsed, vadjalsed, saamid jt. nende seotused. Kaubateed. Novgorodi ja teiste tähtsamate kohtade tähtsus. Illustreeriva materjali toel rääkis harrastusajaloolane Enn Kreis.


 

2013/2014

 • Mai 2014
 • aprill 2014
 • EGeSi aastakoosolek toimus 08.03.2014.a. Tallinnas Tallinna 32. Keskkoolis, aadressil Kiili 10.
 • 8.02.2014
 • jaanuar 2014
 • detsember 2013
 • november 2013
 • oktoober 2013
 • september 2013


2012/2013

 • Tallinna osakonna bussireis toimus 12.05.2013 ja reisisime Põhja-Tartumaale. Käisime ka Palamusel.
 • Aprill 2013
 • EGeSi aastakoosolek toimus 09.03.2013.a. Viljandis Paalalinna koolis, aadressil Paala tee 46.
 • 9.02.2013 Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6 Tallinna osakonna kokkusaamine. Eesti Isikuloo Keskuse juhataja Fred Pussi ettekande teema oli  “Eesti Isikulooline Indeks”. Eesti Isikulooline Indeks (EILI) koondab viiteid kõikvõimalikes raamatutes, andmebaasides, kartoteekides, arhiivimaterjalides leiduvatele isikunimedele. EILI näol on tegemist suguvõsaloo, isikuloo ja kohaloo uurijatele väga vajaliku ja tänuväärse andmekoguga. Andmete kogumisel on ära tehtud mitme aasta pikkune ettevalmistustöö.
 • Uue aasta esimene EGeSi Tallinna osakonna kogunemine toimus 12.01.2013 algusega kell 11 Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6. Meil oli külas Viimsi vallas asuva Rannarahva Muuseumi juhataja Riina Aasma koos kolleegidega. Ettekande teema "Rannarahva Muuseum eile, täna ja homme". Kunagisest Kirovi-nimelise kalurikolhoosi koduloomuuseumist välja kasvanud tänapäevane Rannarahva Muuseum väärtustab Eesti rannakülade elanike pärimuskultuuri ning tutvustab seda kõikidele huvilistele. Muuseumi tegemistega saab tutvuda siin http://www.rannarahvamuuseum.ee/
 • 8.12.2012 toimub algusega kell 11 Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6 EGeSi Tallinna osakonna jõulueelne kogunemine. Kavas oli ajalooteemaline viktoriin. Võistkonnad moodustati maakondlike rühmade alusel.
 • Laupäeval, 10.11.2012 algusega kell 11.00 Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli 6. Meie külaliseks oli EELK piiskop Einar Soone, kes kõneles teemal ” Eestlaste maailmavaade ja usk läbi sajandite”. 
 • 13.10.2012 algusega kell 11.00 Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli 6. Külaliseks oli Kultuuriministeeriumi asekantsler Anne-Ly Reimaa, kes kõneles teemal ”Eestirootsi asustus”.
  Eestirootslased (või rannarootslased) asustasid ajaloolaste hinnangul Loode- ja Põhja-Eesti ranniku ja saared juba alates 13.sajandist. Hiljem on nad enamasti sulandunud sisemaa poolt tulnud eestlaste hulka. Viimased eestirootslaste asualad on olnud Noarootsi poolsaar ja mõned saared.
  Kohe pärast koosolekut  oli soovijatel võimalik külastada Rüütli tänaval paiknevat Rootsi-Mihkli kirikut. Seal vaatasime huvitavat näitust eestirootslastest., mida tutvustas Patrik Göransson. Näituse koostas Andres Hjemda.
 • 8.09.2012 üldkoosolekul, mis algas kell 11 Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6, valisime osakonna juhataja kohusetäitjaks Jaan Tagaväli. Pärast valimisi meenutasime möödunud suve tegemisi ja rääkisime tulevikuplaanidest.
   


2011/2012

  • Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna bussiekskursioon 12.05.2012. Külastasime Loode-Eestis rannarootslaste ajaloolist asustusala (Nõva, Vihterpalu ja Noarootsi piirkond).Väljasõit kell 9 Rahvusraamatukogu eest.Söögid-joogid kaasa.Tagasi Tallinnas orienteeruvalt kell 19.

  • 14.04.2012 Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis (Rüütli 6). Külaliseks Katrin Uudeküll Uudekülast, kes rääkis pere- ja külaajaloo jäädvustamisest pildis. Kuidas märgata vanu fotosid, keda-mida fotodelt võib leida ning kuidas vanade fotodega praktiliselt ümber käia. Samuti räägiti sellest, kuidas toimida tänapäeva fotodega ning fotode tegemise kommetest.
   Katrin Uudeküll on koostanud ajaloolise fotoalbumi Uudeküla inimestest, hoonetest ja paikadest.
  • EGeSi aastakoosolek toimus 10.03.2012.a. Tallinnas Nõmme Gümnaasiumis, aadressil Raudtee 73. Registreerimine algas kell 10, koosolek kell 11, lõuna 13-14, orienteeruv lõpp kell 16. Toimus Aasta Väljaande kandidaatide tutvustamine ja võitja teatavaks tegemine, Auliikmete valimine, Aasta Genealoogi valimine.
  • EGeS Tallinna osakonna koosolek toimus 11. 02.2012 Tallinnas Ajaloo Instituudi 3. korruse saalis, aadressil Rüütli 6. Teema: "Kuidas kirjutada elulugu ja mälestusi?" Ettekande tegi EGeSi Viljandi oskonna juhtaja Tiina Tafenau
  • Laupäeval, 14.01.2012 algusega kell 11 Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6. Rääkimas käis Valdo Praust, teemaks on "Muistsed maanteed Harjumaal".

  • 10.12.2011 algusega kell 10 Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossis, aadressil Pirita tee 56 Tallinna osakonna koosolek.
   Teema:“Rebala muuseum ja muinsuskaitseala eile, täna ja homme“. Ettekande tegi Rebala muuseumi töötaja Triin Äärismaa. Pärast koosolekut oli võimalik sealsamas osaleda algusega kell 13 toimunud Ajaloo Laupäevakul, mille raames saime vaadata Tallinnfilmis 1959.aastal valminud põnevusfilmi „Kutsumata külalised“.
  • 12. 11.2011 algusega kell 11 Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6. Rääkis meie seltsi liige Marje Joalaid, teemaks olid Läänemere-soome nimesüsteemid.
  • Laupäeval, 8.10.2011 algusega kell 11 Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6. Külas käis Tiina Tamman, Suurbritannia Eesti kogukonna väljaande Lennuk toimetaja. Teemaks on "August Torma - sõdur, saadik, salaagent".
   Tiina Tammani sulest on antud teemal ilmunud inglise keeles raamat, sügisel ilmub raamat ka eesti keeles.
  • EGeSi Tallinna osakonna algava hooaja esimene koosolek on laupäeval, 10.septembril 2011 algusega kell 11 Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6. Meenutati möödunud suve tegemisi, räägiti eelseisva hooaja plaanidest ning tehti ülevaade vahepeal ilmunud huvitavamatest raamatutest.


2010/2011

 • EGeSi suvepäevad 6.-7.august 2011 Järvamaal. Suvepäevade avamine Paides.

 • 14.05.2011 toimus EGeSi Tallinna osakonna bussireisile Lõuna-Pärnumaale. Marsruut kulges Pärnust edasi piki mereäärt Läti poole. Teele peaksid jääma Tahkuranna, Võiste, Rannametsa, Häädemeeste, Kabli, Treimani ja Ikla. Kavas oli minna ka Läti poole peale - Ainaži (Heinaste) ja Salacgriva. Kogunemine oli
  kella 7.45 Tõnismäele Rahvusraamatukogu ette. Väljasõit on 8.00. Tallinnasse tagasi jõuti orienteeruvalt õhtul kell 19.

 • 9.04.2011 algusega kell 11 Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6. Külas käis Ave Tuisk Harju Maa-arhiivist ja ta tegi ettekande tänapäevastest arhiivikasutamise võimalustest ning suguvõsauurimise ja kohaajaloo peamistest allikatest.

 • 12.03.2011 toimus Raplas Vesiroosi Gümnaasiumis EGeSi aastakoosolek.

 • 12.02.2011 algusega kell 11 järjekordne koosolek Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6.
  Teemaks on avalik kalmistute register HAUDI. Selle infosüsteemi loojad tulevad kalmistute registrit meile tutvustama. Eelnevalt saate registriga tutvuda siin http://www.kalmistud.ee/

 • 8.01.2011 algusega kell 11 Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6. Külas olid Vana-Loksa Seltsi liikmed, kes kõnelesid oma seltsi tegevusest, selle eelkäija, 24. veebruaril 1922 asutatud Loksa Haridusseltsi ajaloost ning tänavu suvel trükist ilmunud raamatu „Sinust ja Sinule, Loksa“ koostamiseks inimeste mälestuste kogumisest ning tuntumatest Loksa kandi inimestest.

 • 11.12.2010 algusega kell 11 Tallinna osakonna jõulukuine koosviibimine Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6. Külla tuleb Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatuse esimees Jaan Tamm, kes kõneleb EMSi senisest tegevusest ning tulevikuplaanidest.

 • Laupäeval, 23. oktoobril 2010 kell 12.00 avati Harjumaa Muuseumis Eesti Genealoogia Seltsi ja
  Harjumaa Muuseumi ühisnäitus “Lääne-Harju sugupuud”, kus antakse näpunäiteid
  algajatele suguvõsauurijatele ning tutvustatakse Harju-Madise, Nissi, Hageri ja Keila kihelkonna sugupuid.

 • 11.09.2010 Tallinna osakonna hooaja avakoosolek. Elle Lees tegi ettekande Eesti riigivanematest ja nende mälestuste jäädvustamisest. Pilte koosolekust  https://picasaweb.google.com/
   


2009/2010

  • 17.04.2010 Marienthali keskuses tulid kokku Saaremaa suguvõsade uurijad Juubeliaasa sarja kolmandal üritusel osales kokku 29 huvilist nii seltsi liikmeid kui ka omal käel uurijaid. Vt. pilte.
    

  • 10.04.2010 Hooaja viimase koosoleku põhiettekandes rääkis Henn Sarv Geni võimalustest, kasulikkusest ja kahjulikkusest ning sugupuu uurimisest enda pilgu läbi.
    

  • 27.03.2010 EGeSi juubeliaasta raames kogunesid Tallinnas Marienthali keskuses Lääne-Harjumaa suguvõsade uurijad.
    

  • 13.03.2010 toimus Tallinnas Eesti Genealoogia Seltsi aastakoosolek. Kuulati ära osakondade ettekanded möödunud aasta tegevusest, uuendati seltsi põhikirja (muudatustest hiljem täpsemalt), valiti seltsi uus aseesimees ja juhatus ning märgiti ära silmapaistvamad seltsi liikmed. Kambja koguduse õpetaja Kristjan Luhamets õnnistas Eesti Genealoogia Seltsi uue lipu.
    

  • 20.02.2010 tulid seltsi juubeliaasta ürituste raames Tallinnas Marienthali keskuses esimestena kokku Virumaa suguvõsade uurijad. Kohale tuli 34 inimest nii Genealoogia Seltsi kuuluvaid liikmeid kui ka muidu teemast huvitatuid. Vt. pilte.
    

  • 13.02.2010 kogunesid Aldur Ruumeti kutsel Tallinna osakonna Saaremaa tugirüma liikmed Boga Poti kohvikus. Õdusas ja soojas õhkkonnas tutvuti omavahel, vahetati oma uurimise kogemusi ning jagati häid nõuandeid. Vt. pilte kokkusaamisest.
    

  • 13.02.2010 koosolekul tegi väga huvitava ja sisuka ettekande perekonnanimede panekust, statistikast ning uurimisest Fred Puss Eesti Isikuloo Keskusest.
    

  • 09.01.2010 koosolekul oli külaliseks Tallinna garnisoni ülem kapten Madis Morel, kes kõneles 1924. aasta 1. detsembri mässukatsest. Tallinna osakonnaga liitus kolm uut liiget.
    

  • 12.12.2009 toimus traditsiooniline jõuluüritus. Korraldati temaatiline viktoriin.
    

  • 01.12.2009 meenutati Jalaväe Väljaõppekeskuse Üksik-Vahipataljonis 85 aastat tagasi Venemaa kommunistide õhutatud 1. detsembri mässukatse ajal toimunud sündmusi ning vaadati ühiselt neil ainetel filmitud "Detsembrikuumust". Vilmis sissejuhatuseks kõneles tolleaegsest riigipöördekatsest ja filmi valmimisest kapten Madis Morel. Vaata pilte ürituselt http://picasaweb.google.com/...
    

  • 14.11.2009 koosolekul oli külaliseks Eesti Kodu-uurimise Seltsi juhatuse esimees Andrus Ristkok. Tallinna osakonnaga liitus neli uut liiget.
    

  • 10.10.2009 toimunud koosoleku põhiettekande tegi Harry Tuulik, kes tutvustas enda raamatut "Viki küla ja Mihkli talu ajalugu" (kirjastus Saaremaa Muuseum, 2009).
    

  • 12.09.2009  toimunud  koosolekul tutvustas Jaan Tagaväli tutvustas Kaljo Laasi koostatud raamatud „Kodu-uurija teejuht" ja Viimsi valla esmaasutamise 90. juubeliaasta puhul välja antud raamat „Viimsi vald 90”.
    


2008/2009 

  • 8.-9. august 2009 toimusid seltsi suvepäevad Virumaal.
   Tutvusime Rakvere linnusega, Rakvere Kolmainu ehk Mihkli kirikuga, Linnakodaniku muuseumiga. Külastasime veel Inju mõisa, Viru-Nigula kirikut, Vasta mõisa, Maarja kabelit, Samma hiit, Kadrina kirikut ja käisime Neerutis ja Pariisis. Suvepäevadel osales 63 inimest.

  • 16.05.2009 toimus Tallinna osakonna ekskursioon Viljandimaale.
   Külastasime Rapla kirikut, Kabala Rahvamaja, Pilistvere kirikut, Heimtali muuseumi, Suure-Jaani kalmistut. Reisil oli giidiks Veljo Ranniku.

  • 11.04 2009 toimus Tallinna osakonna hooaja viimane koosolek.
   Kokkusaamise teema oli "Kommunistlik liikumine Eestis 1920-1925 - marginaalnähtus või arvestatav poliitiline jõud?"  ja ettekande tegi Mari-Leen Tammela.

  • 14.03.2009 toimus Pärnus EGeSi aastakoosolek 
   Tallinna osakonnast osales 55 inimest ning volikirjad olid teinud 77 osakonna liiget. Tallinna osakonna nimekirjas on praegu 283 inimest ning seega esindatus 47%.

  • 14.02.2009 Tallinna osakonna koosolek
   Külaliseks oli Fred Puss Tartust, kes rääkis teemal “Isikuandmete kasutamine suguvõsauurimisel”.

  • 10.01.2009 Kokkusaamise sisuks oli Jaan Tagaväli poolt juhitud mõttevahetus teemal “Mis on rahvus ja kes on eestlane?”
   Igaühel oli võimalik teema kohta avalikult sõna võtta.

  • 13. 12.2008 toimus osakonna jõuluüritus.
   EGeSi juhatuse esimees Raivo Maine oli ette valmistanud ja viis läbi ajalooteemalise viktoriini.

  • 8.11.2008 Tallinna osakonna koosoleku teemaks oli "Pärisorjast päriskohaperemeheks".
   Esineja oli ajaloolane Kersti Lust Tartust.

  • 11.10.2008 Tallinna osakonna koosolek
   Eeva-Maija Achte Soomest tutvustas oma uurimistööd ja 2008. a ilmunud raamatut "Agthe-Achte` suku Saksassa, Baltiassa, Venäjällä ja Suomesse", millest ca 1/3 käsitleb Eestit. Loeng toimus eesti keeles. Raamat on soomekeelne, 432 lk, väga kenasti vormistatud ja soliidne.

  • 13.09.2008  Laupäeval toimus endises kohas Rüütli tänav 6 selle hooaja avaüritus.
   Esinesid Eike Riis, Anneli Ojatamm ja Hubert Gutmann. Räägiti ka maakondlike tugigruppide moodustamisest.


 2007/2008

 • 17.05.2008 Ekskursioon Tallinna Vabaõhumuuseumis

 • 12.04.2008 Lektoriks Rait Talvoja (Rapla kihelkond)

 • 08.03.2008 Aastakoosolek Tallinnas

 • 09.02.2008 Lektoriks Dr. Liivi Aarma (18.-19.sajandi allikmaterjalides olevad ametid Eestis)

 • 12.01.2008 Arvutikursus (Are Saarne)

 • 08.12.2007 Jõuluüritus

 • 10.11.2007 Lektoriks Dr. Liivi Aarma (18.-19.sajandi rahvastiku sotsiaalne jaotuvus Eestis)

 • 13.10.2007 Kartograafia. Tallinn vanadel kaartidel. Lektor Tõnu Raid. Toimus loeng kartograafia kohta ja vanade Tallinna kaartide esitlus.

 • 08.09.2007 Suguvõsa kokkutuleku korraldamise kursus Are Saarne


2006/2007

 


2005/2006

 


2004/2005

  • 06.-07.08.2005 Seltsi suvepäevad Kose Uuemõisas

  • 21.05.2005 Ekskursioon Virumaale

  • 09.04.2005 Ettekande Harjumaa suguvõsade uurimisest teemal tegi Jaan Tagaväli.

  • 12.03.2005 Aastakoosolek Türil

  • 12.02.2005 Prof. Enn Tarveli loeng teemal "Eesti Poola aeg"

  • 08.01.2005 Family Tree Maker programmi tutvustas Are Saarne.

  • 11.12.2004 Osakonna jõuluüritus. Toimus ajalooteemaline viktoriin - 1. Pärnumaa, 2. Läänemaa+Viljandi, 3. Võrumaa

  • 13.11.2004 Ajaloo Insituudi direktor Priit Raudkivi kõneles teemal: Eesti ja Läti keskaja (13. - 16. saj I pool ) uurimisvõimalused suguvõsasidemeid silmas pidades

  • 09.10.2004 Stockholmi Ülikooli prof. Aleksander Loit kõneles nn. Rootsi ajast 1625-1710. Fred Puss andis ülevaate RKOst EAA ületulnud arhivaalide seisust.

  • 11.09.2004 Uue hooaja avakoosolek. Seltsi ja osakonna korralduslikud küsimused.


 2003/2004

  • 15.05.2004 Ekskursioon Rapla ja Harjumaa kirikumõisadesse. Giidideks Jüri Kuuskemaa ja Ants Hein.

  • 10.04.2004 Osakonna koosolekul tegid ettekanded Saaremaal teemal Kalle Keskküla ja Harry Tuulik.

  • 13.03.2004 Seltsi aastakoosolek Tallina 32.Keskoolis

  • 14.02.2004 Osakonna koosolekul Ülo Roosnurme ettekanne Kose kihelkonnast.

  • 07.02.2004 Seltsi juhatuse koosolek.

  • 10.01.2004 Osakonna koosolekul tutvustas Are Saarne programmi Family Tree Maker.

  • 13.12.2003 Osakonna jõuluüritus viktoriiniga. 1. Läänemaa, 2. Järvamaa, 3. Tartumaa. Külas käis jõuluvana.

  • 08.11.2003 Kuusalu kihelkonnast II osa: ettekanne Kolga Muuseumi juhatajalt Astrid Veltsmaalt.

  • 11.10.2003 Kuusalu kihelkonda tutvustav ettekanne Kolga Muuseumi juhatajalt Astrid Veltsmaalt. Hubert Gutman Virumaa osakonnast ja Elle Narusk Läänemaa osakonnast tutvustasid sealseid tegemisi.

  • 08.10.2003 Saaremaa sugupuude näitus Kuressaare lossis.

  • 13.09.2003 Uue hooaja avakoosolek. Harry Tuulik kõneles muudatustest arhiivide töös. Kalle Pullman Viljandist tutvustas sealse osakonna tegemisi

  • 30.08.2003 Haapsalus toimus Läänemaa osakonna asutamiskoosolek


2002/2003


 2001/2002