Jälle koos pärast suve lõppu.Hooaja avaüritus sai jällegi läbi viidud Rüütli tn. 6 asuvas Ajalooinsituudi saalis, mis siis on kokkusaamiskohaks terveks hoojaks.

 

1.Toimus aastaplaani tutvustus Are Saarne.

 

2.Tallinna osakonna esimees Are Saarne tegi üleskutse korraldada näitused ka maakondades kus pole osakondi (nt. Järvamaa,Virumaa,Läänemaa,Võrumaa), et sellega kaasnevalt siis luua sinna osakonnad

 

3 Arutati läbi kursuste läbiviimise ajad ja kohad.

 

4.Tutvustati uusi võimalusi Toompeal Riigiarhiivis.

 

5. 3 uut liiget astus seltsi likmeks.

 

6.Kohal oli 80 inimest.