1.Filoloog  Ülo Tedre perepärimuste teemaatiline loeng  kajastas perepärimusi ja kombed 19.sajandil. Ettekannne oli huvitav ja perepärimuste teemal oli ka palju küsimusi Ülo Tedrele.

Saime teada , kuidas käituti lapse sündimise eel, ajal ja pärast seda.;mida tehti ja mida söödi-joodi katsikute ja ristsete puhul;kes pidid olema vaderid ja nende kohustused. Arutasime koos kas ja kus peeti sünnipäevi või nimepäevi. Veel oli juttu kosjadest ja pulmadest ning ka surmaga kaasnevast ja matuste kombetest.

 

2.Kalle Kesküla esitles info Voldemar Vitkini raaamtu kohta, mis pidavat aasta lõpus ilmuma.

 

3.Külas oli Eesi koduuurijate Seltsi esindajad hr.Andres Ristkok , kes rääkis lühidalt nende Seltsi infost.Selts asub Toompeal ,Kohtu tn.6

 

4.Kohal oli ka Muinsuskaitse Seltsi Tallinna osakonna aseesimes Marie Cath.

Rääkis lühidalt Muinsuskaitse Seltsi tegemistest.

 

5.Võtsime vastu 9 uut liiget.

 

6.Koosolekul osales 84 inimest.

 

7.Pärast koosolekut toimus arhiivikursus Väino Mäe juhendamisel.