1. Jüri Kuuskemaa oma olemusega võlus Tallinna rahva .Lektor kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa rääkis oma kokkupuudetest genealoogiaga ja teema , mida ta puudutas põgusamalt oli heraldika ja sfragistika valdkonnast.Kuna ettekanne oli väga ilmekas , siis rahvale meeldis see väga.

 

2.Külas oli Kirjastus"Valgus" esindaja Ants Sild, kes rääkis kirjastus võimalustest ja ka nende polt välja antud Voldemar Vitkini raamatust"Suguvõsa uurimine".

 

3.Oma raamatut tutvustas lähemalt Voldemar Vitkin.

 

4.Külas oli ka ajakirja "Kultuur ja Elu " toimetaja Margit-Mariann Koppel.

 

5.Pärast koosolekut oimus arhiivikursus, mida viis läbi Väino Mäe

6.Võtsime vastu 9 liiget.

 

7.Koosolekul osales 92 inimest.