1.Tallinna koosoleku külaliseks oli Keeleinstituudist Peeter Päll , kes rääkis lähemalt eesti keele kasutusest nimede juures ja ühtlasi ka kohanimede juures.Loeng oli üpris huvitav , arvestades genealoogia alal spetsiiviliselt kasutatvaid sakasapäraste nimede ja keele kasutust.Rääkis ta ka veel omaaegsete nimede kirjutamisest tänapäeval.

 

2.Väino Mäe rääkis lähemalt Johannes Laidoneri kodumuuseumi külastusest jaanuari lõpus.

 

3.Pärast koosolekut toimus arhiivikursus , mida juhendas  Väino Mäe.

 

4.Arutasime organisatoorseid küsimusi, seoses maikuus toimuva kirikute külastus reisiga Lõuna-Harjumaale.

 

5.Võtsime vastu 8 uut liiget.

 

6.Kohal oli 104 inimest.