Eesti Genealoogia Seltsi liige - Türil elav Ants Tammeveski sai Türi muuseumi rahva nõusse, et korraldada Türil sugupuude näitus. See avatigi 22. veebruaril sel aastal. Näitus pandi kokku suures osas kohalike, Türi elanike koostatud sugupuudest. Seltsi poolne abi seisnes selles, et aitasime näitust mahukamaks teha Akadeemilises Raamatukogus hoiul olevate EGeS-i sugupuude, (mille väljalaenutamist aitas organiseerida Helje Kannik) ja seltsi liikmete (Kaisa Vahuri, Helgi Reinsalu, Ants Härma ja ka mu enda) käest saadud eksponaatidele abil. Kohtusin paaril korral Türi muuseumitöötaja Ülle Välimäega, kellega pidasime plaani, kuidas näitust üles ehitada. Türilaste agarus oli väga suur. Näituse toimumisest ja selle avamisest teatati nii  ajalehes „Järvamaa Teataja“, kui ka kohalikus Türi linna ajalehes, samuti edastas teadet Kadi raadio, mis näituse avamispäeval lausa iga poole tunni tagant teatas näituse avamisest. Avamisele kogunenuid oli 30 ringis, nende hulgas näitusele eksponaatide annetajad ja ka mitmed meie seltsi liikmed. Näitust oli avama tulnud Türi linna kultuuriosakonna juhataja. (Muide nii kultuuriosakonna juhataja, kui ka muuseumitöötajad olid meie seltsi interneti koduleheküljelt enda jaoks avastanud väga huvitava maailma). Avamise pidulikkust rõhutasid Türi õppurite ettekantud luuletused, mis suunasid mõtted põlvkondade järjepidevusele ja kodu igikestvusele. Osalesin selle näituse avamisel kui näituse koostamisele kaasaaitaja ja EGeS-i juhatuse esindaja. Püüdsin vastata huviliste küsimustele EGeS-i kohta ja uurimisvõimaluste kohta Eesti arhiivides. Endel Eek Viljandi osakonnast tutvustas näituse „pärli“ – Kõppude sugupuu-seinavaiba saamislugu ja Kõppude sugupuud.

Eksponeeritud oli mitmeid lausa erilistes tehnikates sugupuid. Lisaks eelmainitud vaibale oli üks klaas-intarsia tehnikas töö, üks kirjakunstniku-graafiku raamitud töö, kus 3-4 põlvkonnast koosnev puu oli kujundatud erinevas šriftis kirjutatud eesnimedest. Igal oksal või harul oli selle isiku nimi keda konkreetne puuoks või -haru kujutas.

Näituse avamisel osalenutele esitati küsimus, kas mitte asutada ka Türile Genealoogia seltsi osakond või suguvõsauurimise ring, huvilistel paluti oma nimed ja kontaktandmed kirja panna. Selleks ajaks, kui mina Türilt lahkusin, oli end kirja pannud juba 24 inimest. Aga see oli alles näituse esimene päev! Otsustasime muuseumitöötajatega, et kuna näitus jääb avatuks vähemalt 06. aprillini, siis enne seda kuupäeva kutsuda registreerunud uuesti kokku ja siis juba kui Järvamaa suguvõsauurimise-huvilised, kes siis moodustavadki mingi ühenduse.

Türi aktiivsete muuseumitöötajate Ülle Välimäe ja Edith Ruisu näol, ning muuseumi toel peaks Türil olema kõik võimalused nii entusiastlike eestvedajate kui kooskäimise koha olemasoluks.

„Järvamaa Teatajas“ ilmus näituse avamisejärgsel päeval ja Türi linnalehes märtsikuu esimeses numbris väike artikkel avamise kohta. Viimases oli lugeda, et Järva maavanem tõi näitusele väljapanemiseks ka oma sugupuu.

Pille Mäerand  

pillem@emkk.ee