Olustveres konverentsil :

olid peaesinejateks Kalle Kesküla , Tiiu Oja, Ann Marksoo, Tiina Tafenau ja Andres Ehapalu.

Kalle Kesküla ettekanne sisaldas tema koduküla Nasva ajaloolist tutvustamist ja tema seotust selle küla elu ja tegemistega , ka ühtlasi tema poolt välja antud raamatu "Nasva küla ajalugu" tutvustust. Rääkis ka ta huvitavatest kohanimedest ja nende tekke loost.

Tiiu Oja Ajalooarhiivist rääkis Ajalooarhiivi töötajate õppe-uurimusreisist Saksamaale. Seal toimuvast arhiivi süsteemide korraldusest ja ajaloost. Ettekanne oli esitatud rohke pildi materjaliga Saksamaal arhiides toimunust.

Inimgegraafia emeriitprofessor, geograafia kandidaat Ann Marksoo rääkis Eesti elanikonna regioanaalsest liikumisest ja asustuste tihestuste muutumisest erinevatel etappidel. Ettekanne sisaldas ka grafoprojektilisi illustratsioone.

Tiina Tafenau rääkis lühidalt enda uurimustest ja tema lähiaajal tehtud töödest. Viimaseks uurimuseks lisaks eelnevatele on Tarvastu kalmistute kaardistamisprojekt ja kaasnes ka üleskutse teostada seda ka teistes Eges osakondades.

Andres Ehapalu rääkis genealoogia struktuuri üldküsimustest ja enda tehtud töödest-tegemistest.

 Õhtul pärast konverentsi toimus vahva olek  Olustvere mõisa pargis koos setu rahvalaulikutega.

Teisel päeval toimus ekskursioon .

 Vaadatud sai kivikangrut , külastada pastoraadihoones asuvat muuseumi , kus oli püsiekspositsioon külmale maale küüditatutest. Vaadata Pilistvere kirikut , kus oli vaatamisväärsuseks 1686 -st pärit puit kantsel ja vabaduse ausammast .Külastatud sai veel vabduse ausammast ja Pilistvere kalmistut.

Are Saarne

are.saarne@mail.ee