17.augustil  sai avatud  EGeS Virmaa osakond.

Avamisel osalesid EGeS liikmetest Are Saarne, Harry Tuulik, Signe Tael, Eva Niglas ja Kadi Orunuk.

Seltsi uuteks liikmeteks astus 14 inimest.

Piletid said kätte eelnevalt näitusest osavõtnud 6 inimest , kes siis soovisid EGeS - ga liituda , avamise üritusega liitus veel 8 inimest.

Automaatselt läheb Virumaa osakonda üle Tallinna osakonnast 6 inimest, kes elavad tegelikult Virumaal.

Virumaa osakonna sisesel hääletusel valiti Virumaa osakonna esimeheks Hubert Gutmann hubertgutmann@hot.ee

Kokkusaamiskohaks sai esialgu Hubert Gutmanni töökoht:
Eesti Telefoni hoone , Rakvere, Kreutzwaldi 5c.
Ja lepiti kokku , et kokkusaamine esialgu üks kord kuus iga 4.laupäev kell 11.00

Seltsi uutele liikmetele tutvustati:

1.Genealoogiat kui üldse , tema ajalugu

2. Arhiivides ees ootavaid ürikute variante.

3.Sai tutvustatud üldsõnaliselt , mis asi on Gooti kiri ja milleks seda vaja on (andsime abimaterjale).

4.Räägitud sai kõukude tabelitest.

5.Mitmeid abimaterjale sai antud neile( ka arvutiprogrammid CD peal)

  Are Saarne