Reedel, 20.09 toimus arhiivinõukogu koosolek. Kohal oli 11 liiget,
Siseministeeriumi esindas Kersti Hiedel.

Riigisekretär Aino Lepik von Wiren seisis jõuliselt demokraatia eest ning
kasutas tugevate argumentidena minu poolt seltsi nimel esitatud pöördumises
7. jaanuarist k.a. esitatud seisukohti ning informatsiooni, mis nõukogu
kokkukutsumiseni viis.

Võeti vastu otsus, et ka Siseministeerium allub seadustele ning
moodustatakse üleandmiskomisjon, milles on esindatud Rahvusarhiiv, Tallinna
Linnaarhiiv ning Siseministeerium. Maksimaalne aeg, mille vanuseid
dokumente võib siseministeerium endale hoida, on otsuses kirjas 100 aastat.
 Otsuse poolt oli 10, vastu 1 (Hiedel) komisjoni liige.

Komisjoni töö tulemusena lähevad arhivaalid üleandmisele 2003. aasta
jooksul.

Õnnitlen kõiki seltsi liikmeid ja suguvõsauurijaid suure võidu puhul!


Fred Puss
Juhataja
Eesti Isikuloo Keskus

Internet: http://www.isik.ee, fred@isik.ee