8. märtsil naistepäeval toimus Rakveres Ühisgümnaasiumi aulas EgeS 2003.a. aastakoosolek. Aastakoosolekul tehti kokkuvõtteid aastal toimunust.

Koosolekut juhatas Maidu Tafenau , protokollija oli Eva Niglas.
Oma aruanded esitasid kõik osakonnad (osakondade juhatajad) ja ka EgeS juhatus (Harry Tuulik) ning revisjonikomisjon (Signe Tael)

Aasta tegevusele anti hinnanguks "hea"

Ettekande teemal arhivaalide kasutusvõimalustest arhiivides , seoses arhiivinõukogu otsusele 20.09.2002.a. tegi Fred Puss.

Aasagenealoogiks 2003 valiti Kalle Kesküla , tema poolt välja antud raamatu eest “Nasva küla ajalugu” , mida Kalle Kesküla tutvustas lähemalt Genealoogia Seltsile Olustveres toimunud konverentsil 27.07.2002.a.

Toimusid uued Eesti Genealoogia Seltsi juhatuse esimehe valimised. Uueks juhatuse esimeheks valiti Raivo Maine.