30.augustil sai avatud siis  EGeS Läänemaa osakond .

Avamisel osalesid EGeS liikmetest Are Saarne, Harry Tuulik, Raivo Maine, Väino Mäe,Elle Narusk, Aire Nilb,Mart Liira.

Seltsi uuteks liikmeteks astus 11 inimest.  

Piletid saavad kätte uued liikmed järgmisel üritusel-kokkusaamisel Haapsalus.

Automaatselt läheb Läänemaa osakonda üle Tallinna osakonnast 6 inimest , kes elavad tegelikult Haapsalus või Läänemaal .( See ei keela kellelgi käia Tallinna osakonna koosolekutel , olete kõik oodatud ). Seda siis pärast Tallinna osakonna 13.septembri koosolekut.
Kokku  siis esialgu 17 liikmeline osakond.

 
Läänemaa osakonna sisesel hääletusel valiti Läänemaa osakonna esimeheks Elle Narusk   elle.narusk@mail.ee

 

Kokkusaamiskohaks sai esialgu Haapsalu  Kultuurikeskuse Raamatukogu Lugemisaali lähedal asuv nõupidamiste ruum

Haapsalu Kultuurikeskus , Haapsalu, Posti 3.  Ja lepiti kokku , et kokkusaamine esialgu üks kord kuus iga 4.laupäev.Kellaaeg on arvatavasti 11.00

 

Sai tutvustatud seltsi uutele liikmetele :

1.Genealoogiat kui üldse , tema ajalugu

2. Arhiivides ees ootavaid ürikute variante.

3.Sai tutvustatud üldsõnaliselt , mis asi on Gooti kiri ja milleks seda vaja on (andsime abimaterjale).

 

  Are Saarne  are.saarne@mail.ee