Koosolek 07.02.2004.a.

Koosolekut juhatas Raivo Maine

 

1.Kohal olid kõik osakonnad välja arvatud Viljandi oskond.

2.Aastakoosoleku organiserimine.

3.Arutatud sai osakondade vahelise koostöö parandamise küsimusi

4.Tehti ettepanek "Aasta Genealoog" 2004 tiitli kandidaadiks

5.Oma tegemistest ja uutest plaanidest rääkisid kõik osakonnad.

6.Teemaks oli võlgnike väljaarvamine Seltsi liikmeskonnast.

7.Arutlusel oli ka arhiivides toimuvad muutused ja hetke seis.

8.Arutlusel oli kuidas lahendada osakondade võimalused kasutada lugereid kohalikes arhiivides .