Ühendus ja osakonnad

Seltsil pole oma ruume, küll aga käiakse osakonniti perioodiliselt koos enamasti samades kohtades (vt allpool). Seltsi raamatukogu ning mikrofilmikogu on hoiul Tallinna Ülikooli Raamatukogus, osa filme on jagatud ka osakondadele kasutamiseks.

Eesti Genealoogia Seltsi postiaadress:
Kastani 25
10912 Tallinn

a/a   EE342200001120064886 Swedbank (endine Hansapank)

Vastavalt EGeS üldkoosoleku otsusele 11.03.2017.a. on seltsi liikmemaksu suurus 10 €, sisseastumismaks on 5 €.

Liikmemaksude tasumisel arveldusarvele palume märkida ära lisaks maksja nimele ka osakond ja aasta, mille eest tasutakse.

Üldise küsimusega elektronkirja saab saata aadressil raivma@gmail.com  või genealoogia@gmail.com Samal aadressil saab soetada seltsi aastaraamatuid.

 Tallinna osakond
Koosolekud iga kuu teisel laupäeval kell 11 Ajaloo Instituudi saalis Rüütli tn 6, 3. korrus. Koosolekuid ei toimu juunis, juulis ja augustis. Juhataja Are Saarne, aresaarne@gmail.com

Tartu osakond
Koosolekud iga kuu, eelteave ilmub seltsi listis ja osakonna blogis. Koosolekuid ei toimu juunis, juulis ja augustis. Juhataja Vilja Pärn, bent.vilja@gmail.com. 

Viljandi osakond
1. septembrist 31. maini igal teisipäeval kell 11—13 on Viljandi Muuseumi uurimissaalis osakonna esindaja vastamaks huviliste küsimustele. Kooskäimiste kohta avaldatakse info ajalehtedes Sakala ja Viljandi Linnaleht.
Juhataja Tiina Tafenau,
tafenau@gmail.com, tel kodus 43 68 273, mobiil 50 73 574.
Sekretär Marta Takkel, tel 43 44 168.
Mikrofilmide laenutus: Kalle Pullmann,
mann@vmg.vil.ee, tel 43 46 699.

Pärnu osakond
Juhataja Diana Kiilu, diana_mitt@hotmail.com.

Saaremaa osakond
Koosolekud toimuvad iga kuu esimesel laupäeval kell 11 Saare Maakonna Keskraamatukogu videosaal Tallinna 6. Sekretär Kaire Ley, kaireley@hot.ee

Läänemaa osakond
Koosolekud toimuvad iga kuu neljandal laupäeval Haapsalu Kultuurimajas. Juhataja
Maidu Leever, maidu.leever@gmail.com.

Virumaa osakond
Koosolekud toimuvad iga kuu neljandal laupäeval Rakvere Gümnaasiumi ruumes. Juhataja Hubert Gutmann, hubertgutmann@hot.ee.

Järvamaa osakond
Koosolekud toimuvad iga kuu neljandal laupäeval algusega kell 10 Türi kultuurimajas. Juhataja Andres Kruusmaa, andres.kruusmaa@gmail.com.

Võrumaa osakond  
Juhataja Maimu
Hinn, hinnmaimu@hot.ee.

Hiiumaa osakond
Juhataja Kadi Kiiver, mobiil 5647 5796, kadikiiver@hotmail.com  

Rapla osakond

Juhataja Marita Radiko, maritaradiko@gmail.com

Valgamaa osakond

Koosolekud toimuvad iga kuu kolmandal neljapäeval kell 15:00 Valgamaa muuseumis. Juhataja Viivi Sirmais, sirvi@hot.ee

 

 

Seltsi põhikiri on vastu võetud seltsi üldkoosolekul Viljandis 17. märtsil 2001

Täiendavate muudatustega kinnitatud seltsi üldkoosolekul Rakveres 08. märtsil 2003

Täiendavate muudatustega kinnitatud seltsi üldkoosolekul Tallinnas 11. märtsil 2006

Täiendavate muudatustega kinnitatud seltsi üldkoosolekul Tallinnas 08. märtsil 2008

Täiendavate muudatustega kinnitatud seltsi üldkoosolekul Tallinnas 13. märtsil 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esileht

 

 

Ajalugu

 

 

 

 

Tegevus

 

 

Liikmed

 

 

 

 

Väljaanded

 

 

Osakonnad

 

 

 

 

Abimaterjalid

 

 

Lingid