Statistika

Andmebaasi statistika: ANDMEBAASIS ON SEISUGA 23.05.2019 KOKKU 58671 ANDMERIDA
 • aastate otsingus 1115 rida
 • perenimede otsingus 8428 rida
 • sündide otsingus 24112 rida
 • leeri laste otsingus 6270 rida
 • abielude ja kihlusete otsingus 8286 rida
 • surmade otsingus 10423 rida
 • hingeloendi perenimede otsingus 0 rida
 • hingeloendi talude otsingus 0 rida
 • muudes otsingutes 37 rida

Andmesisestuste statistika:
  KRISTI LIJUR - sisestanud 48777 andmerida
 • Juuru sünnid (1729-1781, 1808-1821, 1823-1826, 1834-1871, 1904-1927)
 • Juuru leerid (1729-1808)
 • Juuru kihlused ja abielud (1729-1781, 1804-1826, 1834-1927)
 • Juuru surmad (1729-1781, 1799-1822, 1827-1834)
Andmesisestuste statistika
  ANTS HÄRMA - sisestanud 2948 andmerida
 • Juuru personaalraamatute perekonnanimed
  KALEV KASK - sisestanud 5566 andmerida
 • Juuru personaalraamatu perekonnanimed (EAA.1211.1.140)
 • Juuru personaalraamatu perekonnanimed (EAA.1211.1.141)
 • Juuru kirikutähed
  KADRI KRUUSIAUK - sisestanud 1115 andmerida
 • Juuru meetrika-aastate alguskaadrid (1729-1936)
  MARDO MARGUMETS - sisestanud 37 andmerida
 • Juuru adramaarevisjonide (vakuraamatud) alguskaadrid (1712-1774)
 • Juuru hingeloendite alguskaadrid (1782-1858)
 • Kõikide Juuru sisestusandmete ettevalmistamine andmebaasi lisamiseks, vajadusel parandamine ja täiendamine.
 • Lehe kujundamine ning kõikide IT-lahenduste välja mõtlemine ja leidmine/leiutamine lehe tehnilise poole korrektseks toimimiseks
 • Statistiline analüüs

Nimekiri kasutatud materjalidest:


Juuru meetrikates registeeritud sünde kokku: 24112
Mehi Naisi Teadmata Sünde sajandite lõikes
12292 11818 2 18.saj - 0 aastat ( 1729-1781) - 0 ehk ~ 0 sündi aastas.
(M 0, N 0, T 0)
19.saj - 0 aastat ( 1808-1821, 1823-1826, 1834-1872, 1889, 1892, 1898) - 0 ehk ~ 0 sündi aastas.
(M 0, N 0, T 0)
20.saj - 0 aastat ( 1904-1927) - 0 ehk ~ 0 sündi aastas.
(M 0, N 0, T 0)
Mitmikud
5 paari kolmikuid 348 paari kaksikuid
18.saj - 3
19.saj - 2
20.saj - 0
18.saj - 161
19.saj - 271
20.saj - 56
Vallaslapsed
Kokku on sündinud
809 vallaslast ehk ehk 3.4%
18.saj - 0
19.saj - 0
20.saj - 0
Registreeritud sündide statistika kuude lõikes
Sündivus kuude lõikes| 24112-st 24107
18.saj. sündinud meeste eesnimede top25 18.saj. sündinud naiste eesnimede top25
 1. Jüri - 643
 2. Hans - 630
 3. Jaan - 513
 4. Tõnu, Tõnis - 290
 5. Mart - 280
 6. Mihkel - 221
 7. Ado - 170
 8. Hindrik, Heinrich - 131
 9. Juhan, Johan - 129
 10. Mats - 108
 11. Pärend, Päärn - 102
 12. Kaarel, Carl - 99
 13. Jaak - 90
 14. Mikk - 66
 15. Peeter - 50
 16. Toomas - 50
 17. Madis - 48
 18. Kustav, Gustav - 41
 19. Ott, Otto - 38
 20. Vidrik, Friedrich, Frits - 35
 21. Tiits - 32
 22. Rein - 30
 23. Priidik, Prits - 29
 24. Jakob - 26
 25. Adam - 15
 1. Anu, Ann, Anna - 925
 2. Mari - 609
 3. Kai - 380
 4. Tiiu - 327
 5. Madle, Madli - 295
 6. Leeno - 226
 7. Krõõt, Kreet - 183
 8. Liiso - 179
 9. Mai - 157
 10. Eva - 99
 11. Kärt - 77
 12. Triinu - 51
 13. Maret - 39
 14. Truuto - 25
 15. Mall - 24
 16. Hedvig - 21
 17. Els, Ello - 19
 18. Kadri, Catharina - 18
 19. Kristi, Christina - 14
 20. Augusta - 9
 21. Margareta - 8
 22. Maria - 8
 23. Gerdruta - 7
 24. Juliana, Juula - 7
 25. Ebba - 6

Juuru meetrikates registeeritud kihlunuid ja abiellunuid kokku: 8286
Kihlunuid ja abiellunuid sajandi lõikes
18.saj - 0 aastat ( 1729-1781) - 0 ehk ~ 0 kihlust aastas.
19.saj - 0 aastat ( 1804-1826, 1834-1900) - 0 ehk ~ 0 kihlust aastas.
20.saj - 0 aastat ( 1901-1927) - 0 ehk ~ 0 kihlust aastas.
Registreeritud abielude statistika kuude lõikes
Abiellumus kuude lõikes| 8286-st 7340

Juuru meetrikates registeeritud surmi kokku: 10423
Mehi Naisi Teadmata Suremus sajandite lõikes
5320 5083 20 18.saj - 0 aastat ( 1729-1781, 1799-1800) - 0 ehk ~ 0 surma aastas.
(M 0, N 0, T 0)
19.saj - 0 aastat ( 1801-1822, 1827-1835) - 0 ehk ~ 0 surma aastas.
(M 0, N 0, T 0)
20.saj - 0 aastat ( ) - 0 ehk ~ 0 surma aastas.
(M 0, N 0, T 0)
Registreeritud surmade statistika kuude lõikes
Suremus kuude lõikes| 10423-st 9350

NB! Järgnev vanuste statistika on tehtud surmameetrikas kirjas olevate vanuste põhjal. Kuna seal olevad vanused pole alati väga täpsed (viga võib olla koguni 10 aastat), siis ka järgnevat statistikat ei tasu tõepähe võtta.
Keskmine vanus: 24.73 aastat
Meeste keskmine vanus: 24.01 aastat
Naiste keskmine vanus: 25.53 aastat
Teadmata sugu isikute keskmine vanus: 0.0000 päeva
Surnute keskmine vanus sajandi lõikes
Surnute keskmine vanus sajandi lõikes (0 - 14 aastaste seas) Surnute keskmine vanus sajandi lõikes (15 - 110 aastaste seas)
Vanimaks elanud meeste top 25 Vanimaks elanud naiste top 25
 • Jaan [110] - surnud 1820
 • Jürri [100] - surnud 1829
 • Jürri [99] - surnud 1815
 • Hans [98] - surnud 1766
 • Jürri [96] - surnud 1831
 • Tomas [96] - surnud 1751
 • Maddis [96] - surnud 1762
 • Ado [96] - surnud 1822
 • Joost [96] - surnud 1749
 • Hans [95] - surnud 1750
 • Hans [95] - surnud 1822
 • Mik [95] - surnud 1742
 • Mats [95] - surnud 1748
 • Mats [94] - surnud 1809
 • Jürri [94] - surnud 1778
 • Jaan [93] - surnud 1804
 • Jaan [93] - surnud 1813
 • Johan [93] - surnud 1831
 • Toenno [93] - surnud 1773
 • Jaak [92] - surnud 1761
 • Mihkel [92] - surnud 1830
 • Mihkel [92] - surnud 1821
 • Peter [90] - surnud 1815
 • Mik [90] - surnud 1764
 • Klaus [90] - surnud 1774
 • Mall [110] - surnud 1819
 • Eppo [110] - surnud 1758
 • Marri [101] - surnud 1802
 • Margret [100] - surnud 1739
 • Kaj [98] - surnud 1765
 • An [97] - surnud 1764
 • An [97] - surnud 1830
 • Marri [96] - surnud 1820
 • An [95] - surnud 1808
 • Marri [95] - surnud 1781
 • An [95] - surnud 1820
 • Trino [95] - surnud 1803
 • Lieso [95] - surnud 1773
 • Madle [95] - surnud 1818
 • Thio [95] - surnud 1833
 • Anno [95] - surnud 1757
 • Catharine [95] - surnud 1732
 • Maj [93] - surnud 1764
 • Tio [93] - surnud 1778
 • Ewa [92] - surnud 1808
 • Anno [92] - surnud 1834
 • Ursula [92] - surnud 1752
 • ? [92] - surnud 1811
 • Mall [92] - surnud 1828
 • Madle [92] - surnud 1822

Juuru meetrikates registeeritud sünnid, abielud, surmad aastate kaupa: