Avaleht  Liikmed  Tegevuskava  Seltsielu  Uuritavad  Lingid  Tulemused  Galerii  Külalisteraamat

Avaleht

Teadmiseks kõigile neile, kes Järvamaal tegelevad oma suguvõsa uurimisega, kuid ei ole
Genealoogia Seltsi liige!
Teil on võimalus registreeruda meie kodulehel n.ö. üksikuurijatena. See võimaldab Teil luua
kontakte uurijatega, kellega saate vahetada andmeid ühiste uurimisobjektide puhul.
Sooviavaldused ja andmed lehtedele „Liikmed” ja „Uuritavad” saata aadressil: jurimardi(ät)hot.ee


NB! Seltsi liikmed nõus Järvamaa koolides läbi viima loenguid suguvõsa uurimise metoodikast.
Huvi korral teatada aadressil: jurimardi(ät)hot.ee