Avaleht  Liikmed  Tegevuskava  Seltsielu  Uuritavad  Lingid  Tulemused  Galerii  Külalisteraamat

Seltsielu

Eesti Genealoogia Selts asutati 5. mail 1990. aastal ja siis oli loodud ka 8 regionaalset osakonda. Kuna Järvamaal osakond veel puudus, siis esimesed Järva suguvõsauurijad kuulusid Tallinna (Ants Tammeveski) ja ka Viljandi (Hille Leesment, Helga Lellsaar, Aivo Mikola) osakondade koosseisu.
Järvamaa osakonna organiseerimise initsiaatoriteks oli tollane Türi Muuseumi direktor Ülle Välimäe.
Järvamaa osakonna esimene koosolek toimus 2002. aasta veebruaris üheaegselt sugupuude näituse avamisega Türi Muuseumi ruumides. Tänu suurele huvile näituse vastu kogunes asutamiskoosolekule paarkümmend inimest ja kokkusaamise kohaks kujunesid Türi Muuseumi ruumid.
Osakonna juhatajaks sai Ülle Välimäe, kuid seoses üleminekuga Türi Kultuurimaja direktori ametikohale tegutses ta vaid ühe aasta.
Esimene aasta kulges teadmiste omandamises suguvõsade uurimise alal mitmete kogenud lektorite kaasamisega (Ants Roomets, Rait Talvoja, Tiina ja Maidu Tafenau). Oluline oli ka kogemuste vahetamine osakonna liikmete vahel.
2003.a. oktoobril valiti uueks juhatajaks Ants Tammeveski ja kirjatoimetajaks Helle Mättas.

2004.a. oktoobril valiti uus juhatus järgmises koosseisus:
- Vello Kallandi – esimees;
- Ants Tammeveski – liige.
- Helle Mättas – kassiir-raamatupidaja;
- Reet Hero – sekretär-kirjatoimetaja:

Osakonna üritused on toimunud regulaarselt septembrist maini iga kuu viimasel laupäeval. Seoses kitsaste oludega Muuseumi ruumides sai alates 18. veebruarist 2006 uueks koosolekute korraldamise kohaks Türi Kultuurimaja.
Mitmed üritused on toimunud ka väljaspool koosolekuruumi.


Ülevaade huvitavamatest teemadest ja üritustest:

2003
21.09 Eesnimedest Türi kihelkonnas ja nende panemise praktikast 18-19. sajandil – Edith Ruisu.
27.09 Järvamaa Muuseumi külastamine giid Monika-Aino Jõesaar.
2004
08.01 Raamatu “Lõõla rahvas XX sajandil” tutvustamine – autor Endel Rõõs.
28.02 Loeng “Gustav-Heinrich Beermann (1832 – 1917)” – lektor Einar Hiob.
Videofilm “G.-H. Beermanni hauasamba avamine Järva-Peetri kalmistul 2002. a. suvel”.
24.04 Reisimuljeid Hiina Rahvavabariigist – Priit Kunsing.
29.05 Oma sugupuu (Mikkelsaar, Ruus, Haller) uurimise käigu ja tulemuste tutvustamine – Virve Ollino.
25.09 Muljeid G.-H. Beermanni lipuväljaku avamisest Järva-Peetri kirikaias – Einar Hiob.
30.10 Ülevaade oma kodu-uurimisalastest töödest (küla ja talu ajalugu) ja tööst Joosep Allikase käsikirjade
ning märkmetega. Raamatu “Metsla. Küla läbi sajandite” tutvustamine – Vello Kallandi
2005
26.02 Toimus EGeS juhatuse koosolek Türil seoses seltsi 2005. aasta aastakoosoleku ettevalmistamisega.
12.03 EGeS aastakoosolek Türil. Koosoleku läbiviimise valmistas ette Järvamaa osakond.
10.03-
30.03
Sugupuuude näitus “Sugukonnaskeemid iga kodu seinale” Türi Muuseumi ruumides.
Organiseeritud Järvamaa osakonna poolt oma liikmete töödest ning Ants Roometsa ja Maidu Tafenau
tööde eksponeerimisega.
10.04 Ekskursioon Pärnu ja tutvumine sugupuude rändnäitusega Pärnu-Jaagupis. Võõrustajateks
EGeS Pärnumaa osakonna genealoogid.
01.07 Ekskursioon Järvamaal koos Pärnumaa osakonna genealoogidega maršruudil: Türi kaunid aiad,
Vallimägi, Roosna-Alliku mõis, Järva-Jaani ja Koeru kirikud, Järva-Jaani Tuletõrjemuuseum,
Ants Leinbergi Klaasikoda Karinul ja Jürimardi talu.
12.11 Toimus EGeS 15. aastapäeeva teaduskonverents, millest võttis osa ka 11 Järvamaa osakonna liiget.
2006
28.01 Ülevaade Türi kiriku ajaloost – Edith.Ruisu.
18.02 Ülevaade oma suguvõsa (Malmre, Madisson) uurimisest – Selma Nurklik ja Arne Malmre.
25.03 Vestlus-loeng mõisatest – Jaan Tagaväli.
29.04 Ekskursioon Haapsallu – võõrustajaks EGeS Läänemaa osakond. (Pildid)
27.05 Gooti kirja õppimise kursus – juhendaja Fred Puss. (Pildid)
30.09 Järvamaa osakonna kodulehekülje kavandi arutelu. Kodulehekülg avatud samal kuupäeval.
Autor – Mallor Malmre.
14.10 Toimus ekskursioon Tallinna, kus osaleti Tallinna osakonna koosolekul ja kuulati ära Mart Laari
ettekanne. Külastati Okupatsioonimuuseumi ja Rahvusraamatukogu.
28.10 Kodulehe kujunduse ning andmete kogumise ja edastamise korra arutelu. Järvamaa osakonna
kroonika vormistamine.
25.11 Fotode komplekteerimine osakonna kroonikaraamatusse.
16.12 Toimus Jõulueelne koosviibimine, kus külaliseks oli Türi fotograaf Rene Viljat.
Õnnitleti Rened temale nimetuse “Järvamaa kultuuripärl 2006” omistamise puhul. Kõrge tunnustuse
pälvis ta paljude foto-raamatute koostajana. Pikemalt peatus oma esinemisel viimasel tööl:
“Ambla vanadel fotodel” (Kuma, 2006).
Varem on Rene Viljati koostatud “Paide vanadel fotodel”, “Türi vanadel fotodel” ja
“Albu vald. Fotosid läbi sajandite”. Vestluse käigus selgus palju huvitavat vanade fotode ajaloost
ning nende kogumisest. (Pildid)
2007
27.01 Koosolekul kuulati ära info Seltsi aastakoosoleku ja suvepäevade kohta ning arutati võimalusi
neis osalemiseks. Lepiti kokku, kuidas kaasa aidata Läänemaa ja Pärnumaa ekskursioonide
heaks kordaminekuks.
Otsustati hankida oma osakonna tarbeks arvutikomplekt interneti püsiühenduse paigaldamisega.
24.02 Teatmeteose “Järvamaa” tutvustamine. Külas oli raamatu koostaja Henn Sokk, kes rääkis ka
käsilolevast tööst järgmiste osade koostamisel, millele saavad kaasa aidata ka genealoogid.
Vabariigi aastapäeva puhul oli kaetud ka kohvilaud. (Pildid)
28.04 Toimus loeng “Küla- ja hajatalud Eesti- ja Liivimaal 17. sajandil”. Lektoriks oli TÜ ajaloo
osakonna vanemteadur, ajaloodoktor Ülle Tarkiainen. (Pildid)
Loengut olid kuulamas lisaks EGeS Järvamaa osakonna liikmetele veel 20 genealoogi Läänemaa
osakonnast. Koos siirduti ekskursioonile, mille käigus tutvuti Türi Ringhäälingumuuseumi,
Paide Vallitorni, Roosna-Alliku mõisa, Järva-Jaani kiriku, J.-Jaani vanade sõidukite varjupaiga
ja Karinu Klaasikojaga. Päev lõppes Jürimardi talus.
15.05 Rahvusvahelisel perepäeval oli võimalus Järva-Jaani raamatukogus kõigil kohalikel suguvõsa uurijatel
saada selleks tööks vajalikke nõuandeid. Vestluse viis läbi V. Kallandi. Üritus toimus, kuigi äikesest
tekitatud kahjustuste tõttu puudus internetiühendus ja osavõtjaid oli napilt.
26.05 Kuulati huviga loengut: „Nekrutite värbamine Tsaari-Venemaal”. Saime teada, kuidas käis värbamine
Eesti- ja Liivimaal ning milline oli üldine sõjaväekohustus aastail 1796 – 1917. Lektoriks oli ajaloodoktor,
Eesti Ajalooarhiivi asedirektor Tõnu Tannberg. (Pildid)
09.06-
10.06
Järvamaal olid ekskursioonil EgeS Pärnu osakonna genealoogid. Reisi teisel päeval saatis neid
Järvamaa osakonna poolt Vello Kallandi. (Pildid)
04.08-
05.08
Toimusid Saaremaal EgeS suvepäevad. Järvamaa osakonnast osales neil 11 liiget. (Pildid)
29.09 Järva-Jaani kihelkonnas toimus Vabadussõjas langenute mälestussamba taasavamine.
Oma osakonna kogunemise korraldasime Järva-Jaanis – kohale tuli 14 liiget. Kõik olid väga rahul
taolise väljasõiduüritusega. Peale avamistseremoonia lõppemist oli meil pastoraadis kohvilaud,
kus arutasime oma töö asju. (Pildid)
27.10 Vahetati muljeid suvistest üritustest ja koostati tööplaan alanud hooajaks. Õnnitleti Seltsi
liikmeid-juubilare Vaike Troppi ja Reet Herot. (Pildid)
24.11 Planeeritud konsultatsioon arvuti kasutamise alal lükkus tehnilistel põhjustel edasi.
Täpsustati tegevusplaani edaspidiseks, sealhulgas võeti vastu otsus korraldada
kevadperioodil Türil uurimistööde näitus.Tutvustati oma töid ja vahetati kogemusi.
Võeti seltsi vastu uus liige - Ly Alljärv. (Pildid)
22.12 Jõulueelsel koosviibimisel oli külaliseks fotograaf-kollektsionäär Renè Viljat.
Renè andis ülevaate piltpostkaartide ajaloost – kes olid autorid, kus trükiti, tutvustas erinevaid stiile
ja huvitavaid fakte postitamisest. Käest-kätte käis hulgaliselt tema kogusse kuuluvaid pühadekaarte.
Osakonna liikmed said ka jõulukingitusena kauaigatsetud interneti püsiühendusega
varustatud arvutikomplekti. Suur tänu Jõuluvanale! (Pildid)
2008
19.01 EGeS juhatuse liige, OÜ Eesti Isikuloo Keskuse juhataja Fred Puss andis ülevaate olemasolevatest
ja planeeritavatest andmebaasidest suguvõsauurijatele internetis ning piirangutest isikuandmete
avalikustamisel. Oodatud kohtumisele oli tulnud valdav enamus osakonna liikmeist ja esitati
hulgaliselt küsimusi. Saadud info on suureks abiks edaspidises uurimistöös. (Pildid)
23.02 Seoses Eesti Vabariigi 90-nda aastapäevaga kuulati J.Allika poolt kirja pandud mälestusi Vabadusõjast,
mida luges V.Kallandi. Arutati aastakoosolekust osavõttu ning planeeriti ettevalmistusi näituseks. (Pildid)
08.03 osalesid Järvamaa osakonna liikmed Tallinnas Seltsi aastakoosolekul. Tulemusrikka töö eest seltsi ideede
ja plaanide elluviimisel, Eesti genealoogia edasiarendamisel said järvamaalastest tänukirjad
Ülle Välimäe ning Arne ja Mallor Malmre. (Pildid)
29.03 Meenutati EGeS aastakoosolekul toimunut, anti üle tänukirjad. Võeti vastu otsus näituse korraldamise
osas: avamine 19. aprillil kell 11.00., eelneval päeval kogunemine eksponaatide ülespanemiseks.
Oma suguvõsa uurimust tutvustas Klarissa Langenbraun.
18.04 Toimus eksponaatide ülespanek näituseks „Sugupuud – see on perekonna ajalugu”. (Pildid)
19.04 Toimus sugupuude näituse „Sugupuu – see on perekonna ajalugu” pidulik avamine Türi Kultuuri-
majas. Avasõna ütles Järvamaa osakonna esimees Vello Kallandi. Tervitustega esinesid EGeS
esimees Raivo Maine, Virumaa osakonna esimees Hubert Gutmann, Viljandi osakonna esinaine
Tiina Tafenau, Türi Kultuurimaja direktor Ülle Välimäe.
Esivanemaid mälestati küünalde süütamisega.
Õppeklassis tutvustasid Arne ja Mallor Malmre näituse külalistele arvutis kasutatavat sugupuude
koostamise programmi Family Tree Maker. (Pildid)
26.04 Toimus ekskursioon Viljandimaale: Türi, Olustvere, Suure-Jaani, Viljandi, Loodi, Paistu, Heimtali,
Viljandi, Türi. Giidiks oli Tiina Tafenau. Heimtali koduloo muuseumis vestlusring koos Viljandi
osakonna genealoogidega. (Pildid)
12.05 Näituse väljapanekute mahavõtmine. Edasiste ürituste arutelu Emadepäeva kohvilauas.
13.05-
28.05
Sugupuude näitus Koeru Kultuurimajas.
(Pildid)
31.05-
01.06
Toimus ekskursioon Võrumaale. Suurepärase vastuvõtu korraldas EGeS Võrumaa osakond,
eesotsas Maimu Hinniga. Giidideks olid Võrumaa muuseumi teadur Ruusmaa ja ajaloolane-koduuurija
Uuno Ojala. Kõigile suur tänu võrratu Võrumaa tutvustamisel! (Pildid)
05.06-
19.06
Sugupuude näitus Järva-Jaani koguduse pastoraadis.
(Pildid)
27.09 Vahetati muljeid suvistest üritustest ja kuulati Leo Rehela infot Järvamaa muuseumi fondidest.
Külalisteks olid Donna ja Larry Koper’id Kanadast, kellele tutvustati Seltsi tegevust.
L. Rehela oli neile ka giidiks Järvamaa tutvustamisel. (Pildid)
25.10 Kavandati tööplaan alanud hooajaks, mis lõpeb 30. mail ekskursiooniga Ida-Virumaale.
Külaliseks oli Renè Viljat, kes jutustas, kuidas valmis „Järvamaa vanadel fotodel”.
Õnnitleti juubilare Uno Kirikali ning Priit Kunsingut – viimast tema oma kodus. (Pildid)
29.11 Külaliseks oli arhitekt hr. Kuno Raude, kes jutustas oma tööst. Vahetati kogemusi suguvõsa uurimise
alal. Oma tehtud tööd sellel alal tutvustas seni iseseisvalt tegutsenud genealoogiahuviline hr. Meelis Otstavel.
Lepiti kokku järgmise kogunemise suhtes.
20.12 Toimus jõulueelne koosviibimine Enno Kalda hubases kodus. Räägiti huvitavatest avastustest
oma uurimistöö käigus. Pikema ettekandega oma Austraalia-reisist esines Einar Hiob (Pildid)
2009
31.01 Külas oli EGeS Pärnumaa osakonna juhataja Anneli Ojatamm, kes andis ülevaate oma osakonna
tööst ja kogemustest sugupuude uurimisel. (Pildid)
28.02 Külalisesinejaks oli kohalik kodu-uurija Ülo Ormus. Viktoriini korras andis ta ülevaate Türi ja selle lähima
ümbrusega seotud kirjanduspõldu kündnud isikutest. Ettekande teises osas kuulati huvitavamaid artikleid
1920-1930. aastate ajalehtedest. (Pildid)
14.03 Osaleti Pärnus EGeS aastakoosolekul ja külastati sugupuude näitust.
28.03 Arutati osakonna tegevuskava k.o. hooaja lõpuni.
Õnnitleti juubilari Olga Nurka. (Pildid)
25.04 Kuulati Einar Hiobi ettekannet Gustav Beermanni elust, tegevusest ja suguvõsast ning esimese
sinimustvalge lipu valmistamisest tema tütre Emilie Rosalie poolt. Tutvuti samateemalise näitusega,
mille kooraldas samuti E.Hiob. Vaadati videosalvestust Emilie hauaplatsi taasõnnistamisest (Pildid)
20.05 Osaleti Koerus toimunud konverents-seminaril „Külaajalugu – uurimisest raamatuni”.
Ettekandjateks olid A.Ristkok, E.Luka, Ü.Tarkiainen, L.Aarma, F.Puss, R.Hinrikus ja J.Oras.
Tutvuti külaajaloo raamatute näitusega. (Pildid)
30.05 Toimus ekskursioon Raplamaale. Giidideks olid Raplamaa osakonna genealoogid Mare Paidla
ja Rait Talvoja. (Pildid)
8-9.08 Osalemine EGeS suvepäevadel Lääne-Virumaal. (Pildid)
26.09 Uue hooaja avakogunemine. Mälestati seltsi liiget Klarissa Langenbrauni. Vahetati muljeid suvistest
reisidest ja tegemistest, kavandati tegevusplaan edaspidiseks. (Pildid)
31.10 Reisimuljetest Iirimaale läbi mitme riigi jutustas ja näitas videosalvestust Einar Hiob.
28.11 Ajaloolase Ago Pajuri ettekanne Esimese maailmasõja sündmustest. (Pildid)
20.12 Jõuluteemaline kogunemine.
2010
30.01 Organisatsioonilisd küsimused ja tegutsemisekava arutelu. (Pildid)
27.02 Järvamaa osakonna koosolek.(Pildid)
13.03 Osalemine aastakoosolekul Tallinnas. (Pildid)
27.03 Esines Einar Hiob. (Pildid)
24.04 Ekskursioon Jõgevamaale. (Pildid)
18.06 Osalemine ajalooõhtul Karinul. (Pildid)
18.09 Järvamaa juurte uurijad Tallinnas.
25.09 Kogunemine tööplaanide koostamiseks.
09.10 Osalemine Seltsi 20-aasta juubelikoosolekul.
30.10 Sugupuu programmi GENI tutvustamine. Lektor Henn Sarv. (Pildid)
18.12 Kogunemine jõulukuul.
2011
29.01 Einar Hiob reisimuljetest Peruusse.
26.02 Organisatsioonilised küsimused. (Pildid)
12.03 Osalemine aastakoosolekul Raplas.
26.03 Ekskursioon Väätsa mõisa häärberisse. Mõisa ajalugu tutvustas Selma Nurklik.(Pildid)
30.04 Organisatsioonilised küsimused: Suvepäevad Järvamaal ja Ida-Virumaa ekskursioon.
Enno Kalda õnnitlemine juubeli puhul. /pildid/
28.05 Ekskursioon Ida – Virumaale. (Pildid)
6-7.08 EGeS suvepäevad Järvamaal. (suvepäevade kava ja pildid)
24.09 150 aastat eestlaste väljarändest Krimmi. Ettekannetega esinesid Tiina Toomet, Heldin Allik ja
Juta Saron. (Pildid)
29.10 Koosolek, tööplaanitegemine alanud hooajaks. (Pildid)
26.11 Külas oli Aino-Monika Jõesaar - kodu-uurija ja genealoog. (Pildid)
17.12 Jõulueelne koosviibimine Tiiu Küüti kodus. (Pildid)
2012
28.01 Koosolek, valiti uus juhatus koosseisus:
- Vello Kallandi – esimees
- Helle Mättas – kassiir-raamatupidaja;
- Reet-Virve Hero – sekretär-kirjatoimetaja;
- Ly Alljärv – liige.