Avaleht  Liikmed  Tegevuskava  Seltsielu  Uuritavad  Lingid  Tulemused  Galerii  Külalisteraamat

Tulemused

Nimi
Uurimisobjekt
Sisu ja vormistamise staadium
Andmeid suguvõsa uurijatele
Vello Kallandi
Metsla küla, Järva-Jaani v. Järvamaal
Küla ajalugu 1519. aastast kaasajani. Ilmunud 2004. a. raamatuna “Metsla. Küla läbi sajandite”
Raamatus mainitakse 543 isikut, kes on ära toodud ka loendis


Metsla küla talude ajalugu, järg ülaltoodud raamatule. Ilmunud 2010. a. “Metsla. Talud ja inimesed”
Talude ajaloos tunduvalt rohkem ja täpsemaid andmeid paljude suguvõsade kohta.

Sandhofi küla, Koeru vald, Järvamaa
Küla ajalugu tema moodustumisest 1850.aastal ja selle piirkonna varasem elu-olu.Töö käsikirjaga pooleli
Esialgu uuritud Tuglaste (Türi kih.) sugupuud, lisandub veel mitmeid teisi.
Vello Kallandi Silva Kärner
Ramma küla, Järva-Jaani vald, Järvamaa
Küla ajalugu alates tema esmamainimisest 1403.a. Ilmunud raamatuna 2011: Vaikne kena kohakene – Ramma küla Järvamaal
Uurimisel kõik küla põlissuguvõsad.
Endel Rõõs
Lõõla küla, Türi vald, Järvamaa
“Lõõla rahvas XX sajandil” I osa, ilmunud raamatuna 2003. aastal.
Sisaldab andmeid taluperemeeste kohta.


Lõõla küla ajaloo järg, lisaks Vissuvere ja endise Nehatu küla ajalugu. Jätkub materjali kogumine ja käsikirja koostamine.

Priit Kunsing
Lüganuse kih. Ida-Virumaa
Lüganuse kihelkonna aja- ja kultuurilugu


Sangaste kih. Valgamaa
Sangaste kihelkonna aja- ja kultuurilugu

Einar Hiob Heino Joost
G. Beermann
“Gustav Beermanni radadel” (haridustegelane ja ehitusmeister 1832- 1917). Ilmunud raamatuna 2001.a. 118 lk.

Einar Hiob
G. Beermann
“Praost Gustav Beermann – Kadrina pastor aastail 1919-1941” Neeruti Seltsi toimetised
A-534, 2004.a. 20 lk.
www.neerutiselts.ee

C.W. Beermann
“Eesti Üliõpilaste Seltsi esimene lipuhoidja Christoph W.Beermann” Trükis EÜS-ile pühitsetud sini-must-valge lipu 120. aastapäeva tähistamisel. 2004.a. 4 lk.


E. Beermann
“Emilie Beermann-Lillaku hauasamba taasavamine sini-must-valge lipu 120.ndal aastapäeval Viljandis” DVD ja VHS-kasett. 2004.a.


C.W. Beermann
“Eesti Üliõpilaste Seltsi esimese lipuhoidja Christoph W.Beermanni 140-nda sünniaastapäeva tähistamine Järva-Peetris 24. juulil 2004” (Esimese lipu koopia ja lipuväljaku pühitsemine). DVD ja VHS-kasett.


V. Johanson
“Koolijuhataja Voldemar Johanson” (eestistatult Johansoo). Jäneda Põllutöökeskkooli juhataja ja Eesti Maapanga presidendi lühielulugu. Ilmunud Jäneda Muuseumi väljaandes 2004.a. lk.28-31

Arne Malmre
Järvamaa Ühispank
Järvamaa Ühispanga liikmed ja nõukogu
Liikmete nimekiri,
Nõukogu ja ametnikud

Väätsa mõis, Türi vald, Järvamaa
27.04.1835 pandud pärisnimed Väätsa mõisas
Nimede loetelu