Kroonika

2017

22.04.2017 - matkasime Urmas Tulviku eestvedamisel Sõbessoo ehk Jalase rabas, kuulasime pärimuslugusid ja muhedaid meenutusi. Ettekanne Uue Elu kolhoosi ajaloost soojaks köetud ahjuga Jalase külamajas pani meeldejäävale päevale toreda punkti. Osalejad: Marita, Urmas, Kalev, Ludmilla, Kristi.

2016

15.10.2016 - Jüri Metssalu korraldatud kohapärimuse seminar Rapla Keskraamatukogu saalis. Seltsiliikmetest kohal Kalev, Marita, Rait, Ebbe, Kristi.

15.09.2016 - uue hooaja avamine Raikkülas Pakamäel. Osavõtjaid 7. Selgus tore tõsiasi - hoolimata sellest, et Pakamägi on Raplale niivõrd lähedal, polnud suurem osa kokkusaanutest Pakamäele kunagi sattunud.

12.03.2016 - aastakoosolek.

13.02.2016 - aasta teine kokkusaamine leidis aset Tallinna Ajaloo Instituudi ruumides. Ühinesime taaskord Tallinna osakonnaga. Loengut eestlaste jälgede leidmisest välismaal viis läbi EGes auliige Fred Puss. Raplast osavõtjaid 5.

30.01.2016 - aasta esimene kokkusaamine toimus Raplamaa Sõnumite ruumides. Vaatasime üle aastaplaani ning leppisime kokku kohtumiste kuupäevad.

2015

14.11.2015 - novembris ühinesime Tallinna osakonnaga Ajaloo Instituudi ruumides. Külaliseks MTÜ Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees Vootele Hansen ettekandega. Rapla osakonnast käis ettekannet kuulamas Kaie.

17.10.2015 - külas seltsi eelmine aseesimees Jaan Tagaväli, kes rääkis põhjalikult perenimedest suguvõsauurija pilgu läbi. Perenimede statistika onomastika andmebaasi ja eesti.ee põhjal, nimede hääbumine ning selle põhjused. Kohal 11 huvilist.

26.09.2015 - Uue hooaja avamine seltsi liikme Armari juures Uuskülas.

06.06.2015 - Sel korral läks nii, et meie seltsi hooaeg algas ning lõppes Mahtras Ebbe Sündema juures. Võtsime olnu kokku, sügisel jätkame uue hooga.

11.04.2015 - Kohtusime Atla mõisas. Mõisaproua Kristel Luige tutvustas mõisa ajalugu ja põhjalikku uurimust ning valminud magistritööd pere- ehk õuemärkide kohta. Ka näitas meile isiklikku peremärkidega märgistatud esemete kogu.

21.02.2015 - Kalev Kask tutvustas Raplamaa Sõnumite ruumides trükisooja raamatut "Lau küla lood".

31.01.2015 - Genealoogiaseltsi 25-nda juubeliaasta raames toimuvate ürituste sari sai avapaugu EGeS Rapla osakonna poolt korraldatud ajaloopäeva Juurte juurde Juuru näol. Ühtlasi tähistati osakonna kuuendat tegutsemisaastat. Ajaloopäeval osales 46 inimest.

17.01.2015 - Aasta esimene kokkusaamine toimus "Raplamaa Sõnumite" ruumides. Läbivaks teemaks 31.01 Juuru rahvamajas toimuva ajaloopäeva korraldamine, päevakord, teabe levitamine. 

2014

11.01.2014 – „Raplamaa Sõnumite“ ruumes toimus gooti kirja algkursus. Lektoriks Liivi Aarma. Õppisime kirjutama gooti kirja tähti ja lugema selles kirjas vaku- ja kirikuraamatute sissekandeid.

22.02.2014 – Taas koduseks saanud „Raplamaa Sõnumite“ toimetuses. Kokkusaamise sisustasid osakonna omad poisid: Rait Talvoja kõneles hingeloenditest ja vakuraamatutest ning Kalev Kask tutvustas internetis leiduvaid vanu kaardimaterjale.

08.03.2014 - Aastakoosolekul Tallinnas.

04.10.2014 - Kokkusaamine osakonna liikme Ebbe Sündema juures Mahtra külas Matsi talus.Talu perenaine tegi põhjaliku ekskursiooni talus ja kõneles talu pikast, põnevast ajaloost. Tegime plaane alanud hooajaks.

19.11.2014 - Osakonna koosolekul Raplamaa Sõnumid ruumes külas Viljandi osakonna juhataja Tiina Tafenau, kes rääkis teemal "Elulugude ja mälestuste kirjutamine". Ettekannet illustreeris abikaasa Maidu Tafenau.

13.12.2014 - Aasta viimane koosolek oli Raplamaa Sõnumite ruumides. Igal osakonna liikmel oli ülesanne kaasa võtta mõni uus või vana ese, mida plaanitakse säilitada tulevastele põlvedele. Kaasa oli võetud: Hiinast pärit 19.saj siidist taskurätik, kooli lõpumärk, 104-aastane armastuskiri, piibel, käsitööna valminud pulmakink, koomiksid, perekonnaalbum, Iraagi mündid jne. Arutasime juubeliaastaga seonduvaid küsimusi.

Alammenüü

Powered by CMSimple_XH | Logi sisse
EGeSi Rapla osakond EGeS