Saare Arhiivraamatukogus EGeS Saaremaa osakonna riiulilt võib leida järgmised raamatud:

1. Arhiivide toimetised:

  1. Eestimaa 1725.-1726. a adramaarevisjon III köide. Virumaa. Allikpublikatsioon. Tallinn 1988.
  2. Eestimaa 1725.-1726. a adramaarevisjon. Järvamaa. Allikpublikatsioon. Tallinn 1989.
  3. Eestimaa 1725.-1726. a adramaarevisjon. Läänemaa. Allikpublikatsioon. Tallinn 1990.
  4. Põhja-Tartumaa talud 1582-1858 I osa. Tallinn 1992.
  5. Põhja-Tartumaa talud 1582-1858 II osa. Tallinn 1992.
  6. Põhja- Tartumaa talud 1582-1858 III osa. Tallinn 1992.
  7. Põhja-Tartumaa talud 1582-1858 IV osa. Tallinn 1992.
  8. Saaremaa Maasilinna foogtkonna maaraamatud 1569-1571. Tallinn 1992.
  9. Eesti Ajalooarhiivi fondide loend. Tartu 1992.
  10. Eesti Riigiarhiivi fondide teatmik I osa (1917-1944). Tallinn 1993.
  11. Valik käsikirjalisi tekste 14.-19. sajandist. (Gooti kirja) Õppevahend. Tartu 1996.
  12. Eesti Riigiarhiivi filiaali (Parteiarhiivi) fondide loend. Tallinn 1998.
  13. Riigiarhiivi fondide teatmik II osa (1940-1997). Tartu 2001.
  14. Riigiarhiivi tutvustav brošüür. Tallinn 2003.
  15. Ajalooarhiivi tutvustavad bukletid (4 tk).
  16. Törne arhiivi nimistu jm materjale genealoogia allikate kohta (47 lk).

2. Raamatud, brošüürid:

  1. Gea Troska, Eesti külad XIX sajandil. Tallinn 1987.
  2. Marja Kallasmaa, Saaremaa kohanimed I. Tallinn 1996.
  3. Eldur Seegel (koost.), Sõrve. Väike teatmeteos. Kuressaare 1991.
  4. Leida Iir (koost.), Vaivere küla lugu. Vaivere 1999.
  5. Leida Iir (koost.), Vaivere kultuurilugu. Vaivere 2001.
  6. Juhan Vahe (koost.), Laadjala küla kroonika. Laadjala 2001.
  7. Kalle Kesküla, Nasva ajalugu. Kuressaare 2002.
  8. Helve Saartok ja Õie Tüür (koost.), Tamse ajalugu. Tamse 2002.
  9. Paul Tamkivi (koost.), Saarlaste elulood, I osa (2003), II osa (2004), III osa (2005), IV osa (2006) ja V osa (2008).
  10. Ülo Parbus, Karja kihelkonna lood I. Karja mõisa talupojad 1795-1858. Tartu/Ihaste 2004.
  11. Ülo Parbus, Karja kihelkonna lood II. Leisi mõisa talupojad 1795-1858. Tartu/Ihaste 2005.
  12. Ülo Parbus, Karja kihelkonna lood III. Talupojad 1795-1858. Karja kirikumõis, Arumõisa ja Triigi mõis. Tartu/Ihaste 2006.
  13. Ülo Parbus, Karja kihelkonna lood IV. Talupojad 1795-1858. Parasmetsa, Laugu, Metsküla ja Luulupe mõis.
   Tartu/Ihaste 2007.
  14. Ülo Parbus, Karja kihelkonna lood V. Talupojad 1795-1858. Pärsama ja Roobaka mõis. Tartu/Ihaste 2008.
  15. Ülo Parbus, Karja kihelkonna lood VI. Talupojad 1795-1858.Koikla. Koikla, Ratla, Räägi, Lõpi ja Luulupe küla naaberkihelkondade mõisates. Tartu/Ihaste 2010.
  16. Monika-Aina Jõesaar, Küla kodu-uurija kukeaabits. Paide 2004.
  17. Valdo Praust (koost.), Saaremaa mõisad. Tänapäev 2006.
  18. Anne Trei (koost.), Me juured on aegade hämaras (pühendatud Elisabeth Rahu 100. sünniaastapäevale). Roobaka 2003.
  19. Pärnu Maavalitsus ja Pärnumaa Koduloolaste Seltsing, Pärnumaa ajalugu, vihik 9. Meenutusi. Pärnu 2005.
  20. Mart Liira (koost.), Pärnumaa ajalugu, vihik 10. Kodust kaugemale 2. Pärnumaa Koduloolaste Seltsing 2006.
  21. Henno Miido, Pärnumaa inimesed, vihik 11. Elujõud. Pärnumaa Koduloolaste Selts 2007.
  22. Jaan Holm (koost.), Maa toidab rahva. Taritu kandi ajaloost I. Taritu 1999.
  23. Jaan Holm (koost.), Maa toidab rahva. Optimistlikult tulevikku. Lääne-Saaremaa kodukandipäevad 22. - 30. juuli. Taritu 2000.
  24. Salme Väljataga ja Jaan Holm (koost.), Pärdi-Adult pärinend. 2007.
  25. Gustav Ränk, Saaremaa taluehitised: etnograafiline uurimus. Tartu 1939. (Koopia)
  26. Eldur Seegel (koost), Taga-Sõrve. Kes. Mis. Millal. MTÜ Taga-Sõrve XXI. Kuressaare AD 2006. Ümbertöötatud, parandatud ja täiendatud variant 1991.a. ilmunud raamatust „Sõrve. Väike teatmeteos”)
  27. Eldur Seegel, Tugitoolimatk mööda Sõrvet. Matkajuhi konspekt Suur-Kaunispe ja Lõopõllu külad. MTÜ Taga-Sõrve XXI AD 2005.
  28. Eldur Seegel (koost), Tugitoolimatk mööda Sõrvet. Matkajuhi konspekt Kargi, Jamaja ja Ohessaare külad. MTÜ Taga-Sõrve XXI AD 2005.

3. Seltsi väljaanded:

  1. Aadu Must , Eestlaste perekonnaloo allikad. Tartu 2000.
  2. Eesti Genealoogia Selts 1990-2000. Teadusliku konverentsi ettekannete teesid. Tallinn 2000.
  3. Voldemar Vitkin, Suguvõsa uurimine. Praktiline käsiraamat. Tallinn 2001.
  4. Harry Tuulik (koost.), Kihelkonna kiriku personaalraamatu (filmi) register. Tallinn 2001.
  5. Saaremaal uuritavad perenimed EGeS-s. Väljatrükk Harry Tuuliku andmebaasist 9 lehel. Kuressaare 2002. Loetelu sai täiendust pärast näitust.
  6. Saaremaa sugupuude näituse (Eesti Genealoogia 100) külalisteraamat. Kuressaare 2003.
  7. Näituse fotoalbum (Harry Tuuliku 36 fotot).
  8. Näituse “Saaremaa sugupuude näitus” kataloog 10 lehel.
  9. Koduvideo näituse avamisest.
  10. Annotatsioonidega fotokogumik seltsi tegevusest 1990-2003 (21 fotot).
  11. Eesti Genealoogia Seltsi 15. aastapäeva konverents 12.11.2005 Tallinnas. DVD.
  12. Eesti Kodu-uurimise Selts, Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Genealoogia Selts. Aastaraamat 2007. Tallinn 2008. 
  13. Eesti Kodu-uurimise Selts, Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Denealoogia Selts. Aastaraamat 2008. Tallinn 2009.
  14. Eesti Kodu-uurimise Selts, Eesti Muinsuskaitse Selts,Eesti Genealoogia Selts. Aastaraamat 2009. Tallinn 2010.
  15. Eesti Kodu-uurimise Selts, Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Genealoogia Selts. Aastaraamat 2010. Tallinn 2011

4. Laualehed:

  1. EGeS-iTallinna osakonna laualeht Põlvnemislugu nr-d 1-37. Tallinn 1997-2003. Leht ilmub 2004. aastast edasi üleseltsilise lehena, Põlvnemislugu nr-d 1(38)-27(64), toimetaja Ants Roomets. Põlvnemislugu” numbrid 43 (80) ja 44 (81).
  2. EGeS-i Tartu osakonna leht Sugupuulane nr-d 1-4. Tartu 1998-1999. Lõpetas ilmumise.
  3. EGS Viljandi osakonna häälekandja Genealogus nr-d 1-12. Viljandi 1998-2001. Lõpetas ilmumise. Lisaleht EGS Suvepäevad Olustveres 25-26 juuli 1999.
  4. Pärnumaa kodu-uurijate osakonna / Pärnumaa Koduloolaste Seltsingu infoleht  Koduloolane nr-d 1-19. Pärnu 2002-2007. Ilmub edasi.
  5. EGeS-i infoleht Tasub teada 2 numbrit (2002 ja 2004).

5. Mikrofilmid

 1. Kihelkonna personaalraamat
 2. Jämaja personaalraamat
 3. Anseküla personaalraamat
 4. Muhu personaalraamat
 5. Karja personaalraamat
 6. Kuressaare meetrika

6. CD-d & DVD-d

 1. Helmut Piirimäe, Rootsi aeg Eestis. 03.11.2007. Audio-CD.

 

         Veebimeister