Saaremaa osakonna kroonika:

2013. a

   
   
   
   
04.05.2013  Kuressaare linna 450. aastapäevale pühendatud ajalookonverents linnateatris
06.04.2013  Pilte sajanditagusest Kuressaarest. Kuressaare linnuse kapiitlisaalis.
02.03.2013 Arutame, kuidas arvutis sugupuud koostada ning vaatame suguvõsauurijale vajalikke internetiportaale.
02.0.2013 Aruandekoosolek, kus osakonna liikmed tutvustavad oma uurimistulemusi, valminud sugupuid või huvitavaid avastusi.
19.01.2013 Veskid ja tuulikud nii Kuressaares kui kogu Saaremaal. Mihkel Koppel

2012. a

01.12.2012 Kuressaare vanad pildid. Kalle Kesküla
03.11.2012 Ettekanne "Jalutuskäik Kuressaares. Pildikesi 20. sajandi algusest". Veljo Puujalg
06.10.2012 Virtuaaltuur mööda Kuressaaret. Jaak Rand
08.09.2012 Uue hooaja avakoosolek, tööplaani koostamine, suvemälestused, võtame vastu uusi liikmeid.
   
03.03.2012 Aruandekoosolek (Arvi Truu, Eldur Seegeli, Anne Trei ja Kaire Ley ettekanded) ja arvutikoolitus – Kaire Ley tutvustas Family Tree Makerit ja suguvõsauurijaile vajalikke internetiportaale.
04.02.2012 Külastasime Valjala koguduse poolt korraldatud Valjala ajalookonverentsi, kus esinesid Marika Mägi, Garel Püüa, Annika Kupits ja Jüri Peets.
14.01.2012 Uue aasta saabumist tähistasime Kuressaare lossi roosas saalis kohvi ja kringliga ning Saaremaa Muuseumi teadusdirektor Olavi Pesti tutvustas meile Saaremaa ja saarlastega seotud juubeleid aastal 2012

2011. a

03.12.2011 Saaremaa Muuseumi projektijuht Tõnu Sepp jagas uuemat infot Kuressaare linnus-kindlusest – viimastest väljakaevamistest, huvitavatest leidudest ja uutest visioonidest.
05.11.2011 Kalle Kesküla, Eldur Seegel ja Kaire Ley tutvustasid uuemaid trükiseid: Mari Tuuliku “Abruka ajast aega”, Eldur Seegeli “Aegu ammuseid”, Li Suur “Ann Timmermanni päevik”, Julia Klaar “Võitlus ellujäämise eest”, Herbert Gailan “Sõrulaste kurbloolisuse tee”, Piret Mäeniit “Eesti nimed”, Jaanus Plaat “Õigeusu kirikud, kloostrid ja kabelid Eestis”. Tiina Ojala tutvustas viimast Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamatut ning rääkis põgusalt ka eelmistest, põhjalikuma ülevaate andis ta enda poolt koostatud Kihelkonna kihelkonna eesnimede uurimusest.
01.10.2011 Muinsuskaitseameti vaneminspektor Rita Peirumaa tutvustas Saaremaa muinsuskaitseobjekte, rääkis nende kaitsmisest ja probleemidest.
03.09.2011  Uue hooaja avakoosolek, tööplaani koostamine, suvemälestused, Kalle Kesküla tutvustas uurijale vajalikke sõnaraamatuid
21.05.2011  Kaarma kihelkonna ekskursioon
02.04.2011  Valjala kihelkonna päev Kuressaare Päevakeskuses. Esinejad ja teemad:
Valjala Põhikooli ajalooõpetaja Ester Vaiksaar - Valjala kihelkonnast ja kirikuõpetajatest 18. sajandil

Ajaloolane Bruno Pao - Sissevaated Valjala tähtsamate isikute elulugudesse

Muinsuskaitseinspektor Mihkel Koppel - Lööne küla ajalooline asustus

Suguvõsauurija ja koduloolane Arvi Truu - Valjala meierei juubeli eelõhtul
05.03.2011  Arvutikoolitus – suguvõsauurijale vajalikke Internetiportaale tutvustasid Ülar Jürviste ja Kaire Ley
05.02.2011  Aruandekoosolek
08.01.2011  Uue aasta kohvilaud ja etendus Kuressaare raekojas

2010. a

05.12.2010  Kuressaare Püha Nikolai kiriku külastus – ülempreester Andreas Põld tutvustas kiriku ajalugu ning rääkis õigeusu levikust Saaremaal
06.11.2010 Ringkäik Kudjape kalmistul - Riida Kask
02.10.2010 Uuemate trükiste tutvustamine - Kalju Eerik "Vandiraiujate maa lugu", Eldur Seegel "Ekesparre suguvõsa", "Teateid Sõrvest ja sõrulastest", "Kes, mis, millal", Kalle Kesküla tutvustas Mihhail Bergi venekeelset raamatut "Saaremaa Bergid", Anne Trei jagas püstkoda tutvustavat trükist ja rahvaravi taskuraamatuid.
04.09.2010 Hooaja avakoosolek - EGeS-i tegemisi tutvustas ja Saaremaa osakonna liikmete küsimustele vastas seltsi aseesimees Jaan Tagaväli, valiti Saaremaa osakonna uus juhatus, arutati osakonna edasist tegevust
22.05.2010 Ekskursioon endises Mustjala kihelkonnas - Saale Reinsalu
17.04.2010 Geni tutvustus - Henn Sarv
märts 2010  
veebruar 2010  
09.01.2010 Viktoriin ja kohvilaud - Kalle Kesküla, Anne Trei

2009. a

05.12.2009 Kuressaare linn 18. sajandi lõpul - Jaak Rand
07.11.2009 Saaremaa perekondlikud suhted Hiiumaaga läbi aegade. Bruno Pao
03.10.2009 VAU tutvustus. Kaire Ley
05.09.2009 Suveülevaade, tööplaani koostamine. Kalle Kesküla
23.05.2009 Ekskursioon Valjala kihelkonda. Maarika Saks
04.04.2009 Pöide / Jaani kihelkonna päev. Esinesid Eino Kirs, Ülo Parbus, Ülo Rehepapp, Kairit Henno ja Piret Laid.
07.03.2009 Virtuaalse arhiivi uurimissaali VAU ja SAAGA tutvustus - Ülar Jürviste
07.02.2009 Aruandekoosolek. Kogenud uurija kogemused
03.01.2009 Loeng-viktoriin Saaremaa ajaloost – Kalle Kesküla. Kohvilaud

2008. a

06.12.2008 Kuressaare linn ja linnus vanadel kaartidel - Kalle Kesküla
01.11.2008 Looduslikud pühapaigad - Elo Liiv
04.10.2008 Vana ja uus kalender, vana ja uus kirjaviis - Ülo Parbus.
Uue juhataja valimine (Kalle Kesküla)
06.09.2008 Tööplaani arutelu, uue juhatuse valimine (Kalle Kesküla, Kalju Eerik, Arvi Truu, Ülar Jürviste, Anne Trei);
tagasivaade suvele - Anne Trei, Jaan Holm; suguvõsa kokkutuleku korraldamine - Aarne Põlluäär
24.05.2008 Ekskursioon endisesse Pöide ja Jaani kihelkonda marsruudil: Laimjala mõis, Blesta kivi, M. Ranna dendraarium, Oti mõis, Pöide kirik, OÜ Saaremaa Sepad (Saiklas), Orissaare, Maasilinn, Jaani kirik, Ööriku kirik - Palmi Vaba
05.04.2008 Karja kihelkonna päev. Esinesid Ülo Parbus, Veiko Vihuri, Veljo Puujalg ja Tõnu Grepp.
08.03.2008 EGeS aastakoosolek Tallinnas
01.03.2008 Saaga tutvustus - Ülar Jürviste
Family Tree Maker'i uuemad versioonid - Mait-Väinu Sooäär
Tartus toimunud arhiivikasutaja teabepäev - Kalle Kesküla
Nekrutid - Arvi Truu
02.02.2008 Kuressaare tänavanimed muutuvas ajas - Saaremaa Muuseumi teadusdirektor Olavi Pesti.
Aruandekoosolek
05.01.2008 Saaremaa ajaloo teemaline loeng-viktoriin – Kalle Kesküla. Kohvilaud

2007. a

01.12.2007 Loeng viikingitest - Kalle Kesküla
Vakuraamatud - Arvi Truu, Kalle Kesküla
03.11.2007 Abiks Jämaja kihelkonna pereuurijale. Jämaja koguduse meetrikad. Kogemused
veebipõhise genealoogia andmebaasiga (phpGedView) - Ivar Mölder
Personaalraamatud - Arvi Truu, Kalle Kesküla
06.10.2007 Saaremaa Muinsuskaitse Seltsi tegevusest - esimees Tõnu Veldre
Genealoogia allikad - Arvi Truu, Kalle Kesküla
01.09.2007 Tööplaani arutelu, tagasivaade suvele
04-05.08.2007 EGeS suvepäevad Saaremaal – Kalle Kesküla
19.05.2007 Ekskursioon endisesse Karja kihelkonda marsruudil: Pärsama, Karja kirik, Oitme matkamaja, Triigi sadam, Leisi vallamaja, Murika küla, Metsküla kirik, Angla tuulikud, Karja mõis – Arvi Truu
28.04.2007 Toimus Sõrve teemaline konverents. Esinesid Bruno Pao, Ella Vooglaid, Eldur Seegel
10.03.2007 EGeS aastakoosolek Tartus
03.03.2007 Genealoogiaalase arvutiprogrammi Family Tree Maker tutvustamine – Kalju Eerik
03.02.2007 Aruandekoosolek, liikmed tutvustasid oma uurimistöid, osakonna juhatuse liikmed rääkisid oma tööst
06.01.2007 Saaremaa ajaloo teemaline loeng-viktoriin – Kalle Kesküla

2006. a

02.12.2006 Ajalooarhiivi digiteeritud perekonnaloo allikate keskkonna “Saaga” tutvustus – Kalju Eerik, Kalle Kesküla, Saale Reinsalu
04.11.2006 Loeng “Saaremaal esinevad usuvoolud” – lektor Anti Toplaan
07.10.2006 Kuressaare linna arengutest – linnapea Urve Tiidus
02.09.2006 Tööplaani arutelu, uue juhatuse esimehe valimine (Maarika Saks)
05.2006 Sõrve ekskursioon – Eldur Seegel
01.04.2006 Muhu päev – Ülo Rehepapp, Ago Rullingo, Kadri Tüür
11.03.2006 EGeS aastakoosolek Tallinnas
04.03.2006 Peremärk perekonnaloos – Endel Loo
04.02.2006 Aruandekoosolek, liikmed rääkisid oma uurimistööst
07.01.2006 Loeng-viktoriin Saaremaa ajaloost – Kalle Kesküla
 

2005. a

03.12.2005 Uurija kogemusi – Aarend Tõru
12.11.2005 EGeS 15. aastapäeva teaduskonverents Tallinnas
05.11.2005 Uurija töökogemusi – Milvi Teras
01.10.2005 Isikukoodi määramine postuumselt – Avo Levisto
03.09.2005 Tööplaani arutelu
Saaga tutvustamine – Kalju Eerik, Kalle Kesküla
05.2005 Ekskursioon Muhusse – Selma Kabur.
02.04.2005 Kihelkonna kihelkonna uurimisest ja andmebaasi koostamisest – Harry Tuulik, Taimo Oolup, Kalju Eerik.
12.03.2005 EGeS aastakoosolek Türil
03.03.2005 Family Tree Maker – Kalju Eerik
05.02.2005 Aruanded, arutelu osakonna töö parandamisest
08.01.2005 Loeng-viktoriin Saaremaa ajaloost – Kalle Kesküla

2004. a

04.12.2004 Töö parandamisest koolinoortega – Vilma Kuiger Kuressaare Gümnaasiumist
06.11.2004 Genealoogia seostest pärilikkuse, geneetika, eugeenika, asustusajaloo jt teadustega – Anti Liiv
02.10.2004 Karja kihelkonna hingeloendite alusel koostatud ja koostamisel olevatest raamatutest – keeleteadlane Ülo Parbus
04.09.2004 Tutvumine Saaremaa muuseumi raamatukoguga – juhataja Katrin Äär
07.08.2004 Arvutiprogrammi Family Tree Maker tutvustamine – Tallinna osakonna juhataja Are Saarne
05.2004 Ekskursioon  Kihelkonna maile – Evi Vanem, Kalju Eerik
03.04.2004 Staažika uurija töökogemusi – Elvi Sirkel
13.03.2004 Aastakoosolek Tallinnas
06.03.2004 Family Tree Maker – Kalju Eerik.
07.02.2004 Aruanded: uurijad oma tööst, juhatus oma tööst
03.01.2004 Loeng-viktoriin Saaremaa ajaloost – Kalle Kesküla

2003. a

06.12.2003 Näituse kokkuvõtete tegemine
08.10.2003 Saaremaa sugupuude näituse avamine Kuressaare lossis
12.09.2003 Sugupuude näituse ettevalmistus
15.05.2003 Arhiivikursus, V. Vitkini raamatu tutvustamine, tutvumine Eesti- ja Liivimaa vanade kaartidega
04.04.2003 “Eesti rahva hariduse lugu” II osa – Heldi Lember
Sugupuude näituse ettevalmistamiseks ülesannete jagamine
14.03.2003 “Eesti rahva hariduse lugu” I osa – Leerikoolitus; kui seltsielu keskusteks olid maakõrtsid ja postijaamad; osakonna esimehe valimine (Kalle Kesküla)
08.03.2003 EGeS aastakoosolek Rakveres
06.02.2003 Saaremaa Rüütelkond ja rüütlimõisad – Olavi Pesti
04.01.2003 Sugupuude tutvustamine, otsustati teha sügisel maakondlik sugupuude näitus

2002. a

06.12.2002 Vanade fotode säilitamisest ja restaureerimisest – Tõnu Veldre
16.11.2002 Loeng-ekskursioon Ida-Saaremaa mõisatesse – giid Tiina Sepp
11.10.2002 Ettekanded suvisest uurimistööst, II poolaasta tööplaan
05.06.2002 Kohtumine Merekultuuri Seltsi esimehe Bruno Paoga
03.05.2002 Õppekäik Saare Maa-arhiivi mikrofilmidega töötamise metoodika õppimiseks. Arhiivipraktika
27.04.2002 Gooti kirja kursus, III õppepäev – Liivi Aarma
05.04.2002 Kohtumine Saaremaa kodu-uurijatega
09.03.2002 EGeS aastakoosolek Tallinnas
02.02.2002 Gooti kirja kursus, II õppepäev – Liivi Aarma

2001. a

07.12.2001 Tutvumine Saare Maavalitsuse Perekonnaseisuosakonna arhiiviga – Inge Välbe
28.10.2001 Gooti kirja kursus, I õppepäev – Liivi Aarma
16.10.2001 Ekskursioon Saaremaa kirikutesse – Urve Kirss
01.06.2001 EGeS Saaremaa osakonna infopunkti avamine Saaremaa muuseumi arhiivraamatukogus
06.04.2001 Külakokkutuleku organiseerimisest – Milgete Pihl; uurija töö keerdkäikudest – Kalle Kesküla
17.03.2001 EGeS aastakoosolek Viljandis
02.02.2001 Kogemuste vahetamine, Julius Lehtsi käigust Tallinna Maneeži 4 ja Pikk 61 arhiivi, tööplaani koostamine
02.01.2001 Tööst perekonnaseisuosakonna arhiivis – perekonnaseisuosakonna juhataja Hariessa Saamel

2000. a

02.12.2000 EGeS-i tööst – Arvi Truu
17.11.2000 EGeS Saaremaa osakonna asutamiskoosolek, juhatajaks valiti Heldi Lember, juhataja asetäitjaks Arvi Truu
         Veebimeister