EGeS Tartu osakonna aruanded

2012

EGeS Tartu osakonna aruanne 2012.a.
2012.aastal jätkame sarjaga eestlased väljamaal

13.jaanuaril Toomas Muru Maaülikoolist tutvustas meid allikatega Kanada Alberta provintsi eestlaste ajaloost.

14.veebruaril folklorist Kristi Salve kõneles Eesti-Läti kuluurisuhetest läbi aegade. Ivar Künnapuu filmis ürituse ja filmi saab laenutada.

2011

EGeS Tartu osakonna aruanne 2011.a.

Koos külalistega Valga osakonnast alustasime 2011.a. üritusi 11.jaanuaril. Eesti ajaloolane, arhivaar ja teadur Kalev Jaago tutvustas Eesti Ajalooarhiivi fonde.
20.jaanuaril kõneles Tartu osakonna liige Paul Sõrmus suguvõsa kokkutulekutest sugupuu uurimiseni välja. Vaatasime Pauli videot "Seto talupere lugu läbi laulumängu".

08.veebruaril esines Madis Tammeorg põhjaliku ettekandega oma isast: "August Tammeorg - elu läbi seitsme riigikorra." Kambja ajaloost rääkis kirikuõpetaja Kristjan Luhamets.
17. veebruaril käisime külas Valga osakonna üritusel, kus Fred Puss tegi ettekande Valga piirkonna perekonnaloo allikatest.

12.märtsil olime EGeS aastakoosolekul Raplas.

10.mail kõneles kultuuri-uurija ja folklorist Madis Arukask Tartu Ülikoolist soolistest suhetest eri kultuurides.
12.mail oli Tartu ja Valga osakonna ühisüritus. Käisime Läti Valka Luke ja Valgamaa Vissi kalmistutel.

23.septembril alustasime sariüritustega eestlased väljamaal. Leeni Langebrauni ettekanne oli "Kaukaasia eestlased - kes, kus(t) ja kuidas". Googlis on sama teema kohta palju materjale, lingid on üleval meie koduleheküljel.

11.oktoobril jagasid meiega oma lähedaste mälestusi Oudova eestlaste järeltulijad Agnessa Sirk Tallinna ja Klara Kronberg Võru osakonnast.

11.novembril kõneles Tõnu Tender haridusministeeriumist Krimmi eestlaste hariduselust.

13.detsembril oli traditsiooniline jõulukohv, kus üllatuskülalisena võttis osa Elmar Joosep Tallinna osakonnast.

Kõigi ürituste kohta on fotod meie koduleheküljel www.genealoogia.ee/tartu. Teemad valis ja esinejad kutsus kohale Mall Pendin

2010

EGeS Tartu osakonna aruanne 2010.aasta kohta.

Jaanuaris alustasime Henn Sarve loenguga "genist". Olen "geni" pooldaja, kes soovib liituda, siis saab seda teha aadressil www.geni.com. Me oleme kõik sugupuu-uurijad, igaühel on vaba valik, kuidas ta seda teeb. Viimase aasta jooksul on mind "geni" kaudu avastanud sugulased Kanadast, Ameerikast, Peterburist ja Siberist, rääkimata Eesti piirides Vilsandist, Viimsist, Saaremaast Vastseliinani välja.

Veebruaris oli Paul Sõrmuse poolt valmistatud DVD esitlus Tartu koolinoorte organisatsioonist Sini-Must-Valge. Materjalide saamiseks pöördusime SMV liikme Miia Jõgiaasa poole.

Märtsis käisime Rakvere osakonnal külas Jõhvis, kus raamatukogus oli üleval Virve Orava juubelinäitus tema koostatud sugupuudest. 27. märtsil külastasime Võru osakonda Võru muuseumis. Kalju Sepp Tallinna osakonnast kõneles Eesti kagupiirist läbi aegade.

Aprillis kõneles endine ajalooõpetaja Maimu Kiik Eesti lipu saamisloost.

Mais käisime väikese seltskonnaga Vana-Laitsnas, kus giidiks oli meie vana tuttav Kalev Pähn.

Meie septembris toimunud juubelikonverentsi ettekandjatest tõstaksin esile Nõo kirikuõpetajat Mart Jaansoni, kes tegi seda sügava teema tunnetamisega väga põhjalikult. Hillar Palamets oli meie üllatuskülaline nr.1.

16. oktoobril said kokku need, kes tundsid Vanda Juhansood, meie tarbekunsti esiema.

Novembris kõneles oma mälestuste Tartust Maimu Kiik.

Detsembris oli arhiivi kohvitoas jõulupidu.

Kõigist ettevõtmistest on pildid ja lood meie koduleheküljel nagu ikka www.genealoogia.ee/tartu/.

2009

10.01.2009 tutvustas Aly Valvas erinevaid võimalusi sugupuu koostamisel arvutis. Kaasettekandeks sai sõna Henn Sarv. Osavõtjaid oli 86 inimest.

Veebruaris 07.02.2009 kõneles Valdur Mikita teemal genealoogia ja DNA, kuulajaid oli 75. Kahe viimase koosoleku kohta tegi DVD meie uus osakonna liige Paul Sõrmus.

7.03.2009 tuleb kõnelema Heino Prost põllumajandusmasinate muuseumi omanik. Tema elu on olnud kui kriminaalromaan. Kaasa võtab ta oma raamatu "Masinatele pühendatud aastad".

Aprillis teeme jalutuskäigu Tartus Vallikraavi tänavale koos linna aukodaniku arhitekt Udo Tiirmaga. Mais sõidame Hellenurme veskisse külla veskiemand Mae Juskele ja kui kõik hästi läheb, siis tähistame Emadepäeva koos Helmi Mäelo tütre Marja Jaanivaldiga, kes selleks puhuks Eestisse tuleb.

2008

Tartu osakond moodustati 18.septembril 1990.a., seega saame järgmisel 2010.a. 20 aastaseks. Meil on sellest ajast koos käinud osakonna loojad - Maimu Kiik, Leili Veldi, (Jüri Müntel, Eela ja Arvo Jää), järgmisest 1991 aastast on veteranid Ilme Edel, Malle Jaagola ja Fred Puss. Kui algaastatel kogunes meid koosolekutele kümmekond inimest, siis nüüdseks on osavõtjate arv suurenenud 30 -le ja kuni 1oo-ni olenevalt kästletavast teemast. Liivi tänava arhiivi saal hakkab kitsaks jääma, saime mitu korda kasutada ERM-i loengusaali. Põhjuseks on väga head lektorid Birgit Kibal, Fred Puss, Mati Hint, Valdur Mikita, Ell Vahtramäe. Ka oleme suvel tutvunud Tartumaa muuseumi ettevõtmisel Tartumaa mõisatega. Käisime teiste osakondade poolt korraldatavatel väljasõitudel Mulgimaale ja Võrumaale. Ise tegime väikese reisi Liivimaale. Meie tegemised koos piltidega on üleval koduleheküljel www.genealoogia.ee/tartu/.

05.01.2008 kõneles Ado Seire 27-le (seltsi liikmeid oli 18) kuulajale teemal "Tunased mõisad tänases Tartus" ja näitas ka valguskoopiaid säilinud mõisahoonetest ja vanadest kaartidest.

Kahel korral veebruari alguses 2. ja 16.02.2008 olid gooti kirja kursused RAA infojuhi Birgit Kibali juhendamisel. Huvi tundis seekord 34 inimest (pooled olid seltsi liikmed).

01.03.2008 tutvustas Rutt Hinrikus meid ja külalisi (kokku peale 100) Kirjandusmuuseumiga. Meie osakonna juhatuse liikmed vastasid küsimustele.

Mahtra sõja 150-ndale aastapäevale oli pühendatud aprillikuu üritus 05.04.2008. Osavõtjaid 32 (enamus seltsi liikmed). Ettekandjad Regina Lell ja Maimu Turbas on Mahtra sõja veteranide järeltulijad. 1.juuniks sai valmis Regina ja Julia Lelle raamat Mahtra sõjast. Pealkiri "Mahtra Juhan".

10.05.2008 tutvustas Tartu kooliõpetaja Vello Punning oma raamatut "Teekond Rõsnalt Rasinasse. Ühe suguvõsa lugu". Tema poeg ütles isa kohta, et uurimismaterjali olevat veel mitme raamatu jagu. Osavõtjaid 20.

Suvel käisime Tartumaa muuseumi ja teiste osakondadega reisimas mööda Eestimaad, Tartu osakond koos külalistega Võru ja Pärnumaalt käis Lõuna Liivimaa mõisates.

Septembris 06.09.2008 kõneles Fred Puss isikuandmete töötlemisest suguvõsa uurimisel. Osavõtjaid oli 48.

04.10.2008 esines Eesti Ajalooarhiivi infojuht Birgit Kibal teemal "Kuidas alustada suguvõsa uurimist ja tutvuda saagaga." Koos oli 50 kuulajat, neist 30 külalist.

Järgmisel oktoobri laupäeval 11.10.2008 oli meil külas eesti keele emeriitprofessor Mati Hint. Tema ettekande teema oli "Elust,Eestist ja Eesti suguvõsade ajaloost". 75 kuulajat.

Novembris 08.11.2008 oli meil plaanis Eesti talude ajalugu,millise teema alla mahtusid: Helmi Mäelo sünnist 110 aastat ja tema raamat "Talutütar", linakasvatusest kõneles Ell Vahtramäe ja Maimu Kiik tegi kokkuvõtte Eesti talu ajaloost.

6.12.2008 kõneles Eesti vabaõhumuuseumi teadusdirektor Heiki Pärdi Eesti taluhäärberitest. Osavõtjaid oli 20. 13.dets. oli jõulukohv Tiiu Toompuu valmistatud võileivatordiga. Külas oli seltsi laualehe "Põlvnemislugu" toimetaja Ants Roomets.

EGeS Tartu osakonna juhataja Mall Pendin

2007

EGeS Tartu osakond loodi 18.sept.1990.a. See tuli päevavalgele tänu asutajaliikme Maimu Kiige pikale otsimisele. Seega oleme sügisel juba 18 aastased.
Selle aja jooksul on meie liikmeskond pidevalt vahetunud. Meie osakonda kuulusid peale Tartu veel Jögeva, Pölva, Valga ja Vörumaalt genealoogiahuvilised. Vöru osakond eraldus ja on nüüdseks 2 aastane. Valga ja Jögeva pole seni omale osakondi loonud.
Meie osakonna suureks toeks on asumine Tartus. Arhiivihoones saame peavarju ja igasugust abi osutavad ka arhiivitöötajad.
Edasi konkreetsest tegevusest.

06.01.2007 Alatskivi lossi perenaine Külli Must köneles Alatskivist ja Nolckenitest. Osavötjaid oli 23

03.02.2007 Suure- ja Väike-Kambja möisatest jagas mälestusi kaua-aegne Kambja kooliõpetaja Endla Langel. Osavötjaid 35

03.03.2007 tegi ülevaate Tartumaa mõisatest Märt Uustalu. Osavõtjaid 35

10.03.2007 korraldas EGeS Tartu osakond üleeestilise EGeS-i aastakoosoleku Tartus

07.04.2007vaatasime vanu postkaarte Tartust jt. linnadest Tarmo Kersna kogust ja vanade fotode koopiaid Merike Naabri fotokogust. Kuulasime Fred Pussi raadioloengut CD-lt Eesti lugu. Osavötjaid 26.

05.05.2007 tegime jalutuskäigu Raadi mõisas koos Ülo Siimetsaga. Osavötjaid 26.

08.09.2007 tutvusime Ülenurme mõisaga Ell Vahtramäe juhatusel.Osavõtjaid 16.

06.10.2007 kõneles doktor Anu Korb kirjandusmuuseumist eestlaste elust Siberimaal.Osavõtjaid 16 .

03.11.2007 emeriitprofessor Helmut Piirimäe kõneles rootsi ajast Eestis. Osavõtjaid 33.

08.12.2007 oli Tartu osakonna jõuluhommik 17 osavötjaga.

Edaspidi tahame õppida gooti kirja, kohtume emeriitprofessor Mati Hindiga, kuulame Maimu Turbase käest, kuidas valmis raamat Mahtra sõja 150.aastapäevaks.

Koostas Mall Pendin  

2005

08.01.2005.a. EAA saalis Milvi Hirvlaane ettekanne Kanepi kihelkonna ajaloost ja Rothide perekonnast. Kanepi kihelkond moodustati naaberkihelkondade äärealadest 4.aug.1675.a. Rootsi kuninga Karl XI käskkirjaga. Johann Philipp von Roth töötas Kanepi kirikuõpetajana 1780-1818.a. s.o. 38 aastat.

05.02.2005.a. Fred Pussi loeng "Soomlased Eestis ja eestlaste pagemine Soome 18-19.saj.-l

05.03.2005.a.TÜ eesti keele õppejõud Tiina Halling esines teemal "Liivlased ja nende sõbrad".

02.04.2005.a. Janis Tobreluts andis ülevaate Lõuna-Eesti praegustest kirikuarhiividest.

07.05.2005 Ülle Tarkiainen kõneles Liivimaa hajataludest 17.saj.-l

04.06.2005 olime külalisteks 19.saj. Tartu linnakodaniku muuseumis Jaani tn 16.

03.09.2005 kõnelesid juhatuse liikmed Fred Puss, Ilona Aim ja Mall Pendin oma sugupuudest

01.10.2005a oli Elmar Ernitsa ettekanne "Koolikorraldusest omaaegses Eestis"

05.11.2005 kõneles Viljandi osakonna juhataja Tiina Tafenau,kuidas olla põhjalik sugupuu uurimisel. Ta on kirjutanud kaks raamatut" Tuhalaane aegade ristteel " ja "Puiatu läbi nelja aastasaja".

03.12.2005 ajaloomagister Urmas Klaas pidas loengu "Õigeusu kiriku ajalugu Eestis". Kalle Kängsep tegi sellest CD.

2003

04.01.2003 Perekonnanimede panek Petserimaal aastal 1921. Kõneles Veera Pino. Kui on ilus priinimi, siis on kindla peale see isik pärit Setumaalt. Loeng oli EAA lugemissaalis ja vägagi hästi üles ehitatud.Osavõtjaid 16.

01.02.2003 Võnnu kihelkond.-Esinejad Ivar Rüütli, Alli Stamm ja Maimu Kiik. Osavõtjaid oli 31.

03.05.2003 Vello Paatsi: Eestlaste maailmapildi kujunemisest, eriti loodusteaduslik maailmapilt 19.sajandil. Osavõtjaid 9

31.01.2003 Tallinnas toimunud külaajaloo seminari lindistuste kuulamine. "Arhiiviandmete misest külade uurimisel. Fred Puss. Osavõtjaid- 14.

07.06.2003 Ekskursioon Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseumisse

07.08.2003 Suvepäevad Nõos. Vaata fotosid koduleheküljel. Ringsõit Vello Paatsiga…Luke,Hellenurme,Kastolatsi, Rannu…, Nõo kooliõpetaja Asta Marrandi ga Nõo surnuaial ja Nõo kirikus…

04.10.2003 Eugeenika loeng- lektor Ken Kalling. Meid oli kuulamas ainult 12.

14.11.2003 Ekskursioon EAA Vahearhiivi Vahi tn-l Vaata fotosid koduleheküljel.

2002

05.01.2002a. koosolek teemal "Huvitavaid leide minu uurimistöös "- esinesid Kristjan Luhamets ja Malle Jaagola.. Elle Ehrlich luges ette seltsi Viljandi osakonna liikme saadetud töö. Fred Puss retsenseeris Voldemar Vitkini raamatut " Suguvõsa uurimine" Kahel neljapäeval 10. ja 17.jaanuaril toimusid Kalev Jaago juhendamisel gooti kirja kursused. Osavõtjaid oli 10 ringis

01.02.2002- EGeS Tartu osakonna poolt korraldatud seminar: AJALOO SÄILITAMISEST. Ettekanded: "Paberi ajalugu, paberdokumentide säilitamine ja restaureerimine,digitaalne arhiveerimine" Kurmo Konsa, Eesti Postimuuseum,restauraator. "Fotode säilitamine ja restaureerimine" Peeter Maksing, Tartu Kõrgeim Kunstikool, fotorestauraator. Ekskursioon Eesti Ajalooarhiivi säilitusosakonnaa konserveerimistalitusse ja fotolaborisse Osavõtjaid oli 46. Suguvõsauurimine arvutiga

06.04. ja 04.05.2002 Raivo Maine tutvustas genealoogia programme ja kasulikku tarkvara. Enn Kuus tutvustas programmi GeneWeb ja näitas pere sugupuud interneti aadressil www.majas.ee. Urmas Haud rääkis Riislaste sugupuust internetis. Malle Jaagola tutvustas interneti linke.

05.10.2002 16 osavõtjat teemat pole kirjas.

02.11.2002 Puhja ja Rannu kihelkond. I Kadri Alberi -Puhja Keskkooli lõpetanu rääkis oma töö põhjal Puhja kihelkonna ajaloost. Kasutatud kirjandus: kogumik Tartumaa ja E.Maasiku diplomitöö "Puhja valla asustus " 1949.a. II. Kuidas Pendinid omale Pendi talu järele priinime said. III. Väga põhjalikult rääkis Merike Mäemets -raamatu "Ümber Võrtsjärve" autor Rannu kihelkonnast.

07.12.2002 koosolekul rääkis Kalev Koppel "Ajaloolised katastrikaardid kohaajaloo allikatena uute meetodite valguses." Rõngu kihelkonna ajaloost rääkisid Mare Seidla ja Merike Mäemets.

Varasemaid märkmeid