Tutvume üksteise uurimistemaatikaga laiemalt

Suguvõsauurijad tunnevad sageli vajadust kontakteeruda teiste, lähedase teema, nime, kihelkonna vm. uurijatega. Eestimaa väiksusele vaatamata pole see enamasti kerge või on juhuslik. Tänuväärse eeltöö sellel suunal on teinud EGeS'i koordinatsiooninõunik Jaan Tagaväli Tallinnast (jaan.tagavali@mail.ee). Tema kogutud andmed on koondatud tabelisse . Soovitan kõigil huvilistel luua sidemed huviorbiidi/-kihelkonna alusel. Ootame tabelile täiendusi ja muidugi parandusi. Ehk läheb asi tõhusamaks.

Eesti Genealoogia Seltsi veebilehel liikmete jaotuses kuvatakse väikese ootamise järgi nimistu uurijatest, uuritavatest nimedest ja kihelkondadest. Paraku ei ole seda viimastel aastatel regulaarselt täiendatud ega uuendatud. Ilmselt pole keskselts leidnud küllaldase aja- ja energiaresurssiga entusiasti andmebaasi haldamiseks ja plaanib seetõttu andmekogu likvideerimist.

Niisiis jääb Eestimaal keskseks genealoogilise uurimistöö veebipõhiseks koordineerijaks Tallinna osakonnna veebileht aadressil www.hot.ee/mether/ Jaotuses 'Kasulikku' leiab perenimede uurijad maakondade kaupa. Loodetavasti saab see regulaarselt uuenema ja lehele lisatakse materjalide saatmiseks/täiendamiseks viide veebindajale.

Arvamusi andmebaasi kohta võiks arutada ka seltsi listis.

Evald Reintam