Ettevõtmised 2001 - 2004

(Malle Jaagola andmetel)
07.04.2001    Osakonna juhatuse valimine
05.05.2001 Tiiu Oja ettekanne eestlaste rändest
06.10.2001 Geneetikast ja rahvaste päritolust
lektor Richard Villems
03.11.2001 Peterburi arhiivid, rääkis Fred Puss
01.12.2001 Kokkuvõte seltsi suvepäevadest, ankeetidest;
probleemid Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna arhiiviga
05.01.2002 Huvitavaid leide minu uurimistöös
Fred Puss retsenseeris Voldemar Vitkini raamatut "Suguvõsa uurimine"
10.01.2002
17.01.2002
Gooti kirja kursused Kalev Jaago juhendamisel
01.02.2002 Seminar Ajaloo säilitamisest:
Kurmo Konsa "Paberi ajalugu, paberdokumentide säilitamine ja restaureerimine, digitaalne arhiveerimine"
Peeter Maksing "Fotode säilitamine ja restaureerimine"
09.03.2002 EGeS aastakoosolek Tallinnas
06.04.2002 Seminar Suguvõsauurimine arvutiga I osa
04.05.2002 Seminar Suguvõsauurimine arvutiga II osa
05.10.2002 Aasta esimene koosolek, kus räägiti toimunust ja tehti plaane
Suguvõsauurimisest Inglismaal ja Siseministeeriumi perekonnaarhiivist rääkis Fred Puss
02.11.2002 Oma uurimistööst rääkisid Puhja ja Rannu kihelkonna uurijad
07.12.2002 Ajaloolised katastrikaardid kohaajaloo allikana uute meetodite valguses lektor Kalev Koppel Oma uurimistööst rääkisid Rõngu kihelkonna uurijad Mare Seidla ja Merike Mäemets
04.01.2003 Perekonnanimede panek Petserimaal aastal 1921 lektor Veera Pino
01.02.2003 Oma uurimistööst rääkisid Võnnu kihelkonna uurijad Ivar Rüütli, Alli Stam ja Maimu Kiik
08.03.2003 EGeS aastakoosolek Rakveres
05.04.2003 Tallinnas 31.01.2003 toimunud külaajaloo seminari lindistuste kuulamine
03.05.2003 Eestlaste maailmapildi kujunemisest, eriti loodusteaduslik maailmapilt 19. sajandil Lektor Vello Paatsi
07.06.2003 Ekskursioon Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseumisse ekskursiooni juhtis Andres Seene
2.-3.08.2003 Tartu osakonna korraldatud EGeS suvepäevad Nõos
04.10.2003 Eugeenika lektor Ken Kalling
14.11.2003 Ekskursioon EAA vahearhiivi Vahi tn.
10.01.2004 Ülevaade genealoogiliste tabelite vormistamisest ja tingmärkidest
lektor Fred Puss Uue juhatuse valimine.