Pärnu osakond

7. aprillil 1996. a tuli Pärnus kokku kaheksa suguvõsauurijat, et moodustada Pärnu osakond, juhatajaks valisime Sirle Saluste, sekretäriks Eve Jürgensi. Sel ajal olid liikmeteks 12 Pärnu linnas ja maakonnas elavat suguvõsauurijat, praeguseks on liikmeid 27, neist kolm liitus seltsiga tänavu. 

Alustasime osakonna tegevust oma "raamatukogu" soetamisega, ostsime suguvõsa uurimist hõlmavaid raamatuid (Kalev ja Tiiu Jaago "See olevat olnud…"; Juhan Kahki "Talude päriseks ostmise lugu", arhiivide fondide teatmikud jm), samuti kogusime kokku ajakirjanduses ilmunud genealoogilist materjali. Esimesel tegevusaastal saime genealoogia seltsilt aparaadi mikrokaardi lugemiseks, mis on ümber tehtud filmide vaatamiseks. Filme laenutame Tallinnast. Koostati üle vabariigi elavate suguvõsauurijate nimekirjad uuritavate maakondade järgi, mida esimest korda tutvustasime 1996. aasta EGeSi suvepäevadel Vana-Võidus.

Et tõsta liikmeskonna arvu, kutsusime kohaliku lehe abiga Pärnu raamatukogu lugemissaali asjast huvitatud. Kohale tuli ligi 30 huvilist, kellele tutvustasime seltsi tegevust ja kuidas sugulasi otsida arhiividest. Selle üritusega täiendasime oma seltskonda 10 liikme võrra!

1998. aasta mõned kuud juhtis Pärnu grupi tööd Riho Holter, kuid suure töökoormuse tõttu ta palus end vabastada ja 24. jaanuarist 1999 juhib EGeSi Pärnu osakonna tegevust Marje Neitsov. Alates 1998. a sügisest teeme koostööd Pärnu kodu-uurijatega, selle seltsi liikmeskonda kuuluvad ka meie hulgast 9 liiget. Ühiselt võeti osa Pootsis toimunud Pärnumaa II külade päevadest oktoobris 1998. a ja 24.-25. juulil 1999. a toimunud suvepäevadest Pulli külas Nasa talus.

Et leida huvitavaid ideid sugupuude vormistamiseks, oli veebruaris 1999. a Pärnus üleval mini-näitus pärnakate koostatud töödest.

27.-30. maini 1999. a külastas Eesti Genealoogia Selts soome suguvõsauurijaid, reisist võttis osa 3 pärnakat. Reisimuljetest saime kõik osa tänu Elmu Rukki filmitud videole.

27. novembril 1999 tutvusime Pärnu-Jaagupi kiriku ajalooga, kooli muuseumiga ja Elmu Rukki kodu-arhiiviga. Üritust juhtis Sergei Seeland, kes on aastaid uurinud Pärnu-Jaagupi ajalugu. Tema poolt on trükivalgust näinud mitmed uurimused. Hiljuti ilmus Pärnu-Jaagupi kirikulugu.

EGeSi 10. aastapäeva raames toimunud näitusel olid üleval mitmed pärnakate tööd: Marko Livental tutvustus genealoogia programmi Brother's Keeper 5.2G võimalustest, Elmu Rukki uurimistöö Pärnu-Jaagupi kalmistust, Mart Liira oma Tahkurannas esinevatest perekonnanimedest, Eve Jürgensi kõukude tabel jm.

Praegu tegelevad seltsi liikmed 1939. aasta rahvaloenduse nimekirjade trükkimisega. Algmaterjaliga aitab meid Pärnumaalt pärit ajaloolane Ants Ruusmann. Trükitud on Saarde, Häädemeeste ja Tõstamaa valla nimekirjad.

Leiame, et meil on üks tore ühing, just seltskondliku läbikäimise tõttu – on peetud ühiseid (küll koosoleku nime all) jaani-, mardi ja kadripäevi, üheltki ürituselt ei puudu kohvi ja koogid. Mitmed  koosviibimised on Elmu Rukki videole salvestanud. Igal kuul käiakse kord nelja-viiekesi Tartus Ajalooarhiivis, ei olda kadedad ka teistele sugulasi leides infot jagades.

Eve Jürgens

 

Pärnu osakonna liikmed ja nende uuritavad suguvõsad

Maakond

Kihelkond

Vald

Uuritavad nimed

EGeS liikme nimi, elukoht

Pärnumaa

Saarde

Saarde khk, Tignits, Kilingi, Jäärja,

Lilienblatt, Roosmann, Pusepp, Allik, Paukson,

HOLTER, Riho, andreas@uninet.ee

 

Saarde

Kärsu ja Tali v.

Voll, Liesmitt, Jakobson, Kurro, Mihkelson, Grents, Hiob, Vridolin, Sopp, Kustasson

 
 

Tori

Tori khk: Tori ja Taali v

Tilk, Michelson/Mihkelson

 
 

Pärnu

Sauga vald

Holter (kõik Kiesa Aabrami järglased)

 
 

Audru

Lindi vald (Waldenhof)

Fridolin, Wridolin

 
 

Häädemeeste

Tahkuranna vald

Brandman, Diedrichson(Muho Diedrici järglased)

 
 

Vändra

Vändra vald

Grents, Sopp

 

Viljandimaa

Suure-Jaani

S-Jaani khk, Vastemõisa vald

Gruft

 
 

Halliste

Halliste khk

Purtsak (Pursak)

 

Saaremaa

Muhu

Muhu suurvald

Karjane, Aggar, Kesküla, Saat, Köster, Kuum, Ripp, Penu, Valk Andrese 1845.a Arrokülla 5" esivanemad

 

Pärnumaa

Audru

Audru

Juhanson-Johhanson

JUHARI, Liivi, Pärnu

 

Varbla

Varbla

Erkmann, Kraav-Raav

 

Läänemaa

Lihula

Lihula-Tuudi

Kõllamaa

 

Pärnumaa

Saarde

Saarde khk, Pati vald

Jurn

JURN, Heinrich, Audru

Pärnumaa

Tõstamaa

Seliste v.

Andreesen, Anson, Anspal, Bachson, Busch, Ennson, Erikson, Jakobson, Jansen, Johanson, Jürgens, Leerima, Masso, Mikson, Naudi, Perens, Preis, Pöllerinski, Rea, Seemann, Siimson, Tõnisson.

JÜRGENS, Eve, Pärnu, maamt@estpak.ee

 

Tõstamaa

Tõstama-Tõhela v

Blunt, Jakobson

 
 

Varbla

Varbla - Paadremaa v

Peekmann, Jürgens

 
 

Audru

Audru v

Sillmann, Silmus, Mets

 
 

Pärnu

Tammiste

Steinberg

 
 

Tori

Tori v

Miilberg, Erm

 

Saaremaa

Karja

Karja khk

Silm

 

Tartumaa

Tartu-Maarja

Tartu-Maarja, Elistvere

Kerge, Rehk

KERGE, Ester, Pärnu-Jaagupi

Võrumaa

Urvaste

Urvaste, Kooraste

Peterman, Kevvai

 

Pärnumaa

Vändra

Vändra vald

Jaan Pystal, Tõnismann, Tõntson, Tõnnsaar, Reier, Pool (Pohl), Wechter

LAATER, Valve, Vändra

Pärnumaa

Audru

Audru vald

Kad(d)ewer(re), Kos(s)e, Peterson, Pirsont,  

LEINO, Sybille-Dagmar, Pärnu, http://my.tele2.ee/sdl/

 

Audru

Audru vald

Liwa, Oina, Tamm, Tõnisson

 
 

Pärnu

Pärnu linn

Lelow, Mihhels

 
 

Pärnu

Sauga vald

Holter, Sarrapik, Siim, Nõmm

 
 

P-Jaagupi

Pärnu-Jaagupi

Sakk

 

Raplamaa

Vigala

Vigala

Nahk

 

Järvamaa

Järva-Madise, Järva-Jaani

Järva-Madise, Järva-Jaani

Birkemann, Mass, Watman(n)

 
 

Rapla

Kehtna

Watman(n)

 

Pärnumaa

Tõstamaa

Tõstamaa, Tõhela

Vanatoa

LIIRA, Mart, Tahkuranna

Võrumaa

Vastseliina

Vastseliina

Lyra, Lijra, Liira

 

Pärnumaa

Audru, Mihkli

Audru (Võlla);Mihkli khk(Veltsa)

Seimann, Päärson

LILLEPUU, Helju-Astrid, Pärnu

Läänemaa

Ridala, Martna

Ridala, Martna

Kraus, Pruul

 

Viljandimaa

Suure-Jaani

Suure-Jaani, Vastemõisa

Jürisson, Tarien

 

Läänemaa

Martna

Martna

Limm

LIMM, Aivar, Audru, ai@hot.ee

Pärnumaa

Tõstamaa

Tõstamaa, Tõhela

Mättas

 

Läänemaa

Martna, Kullamaa

Martna, Kullamaa

Liventaal, Kreissen

LIVENTAL, Marko, Pärnu-Jaagupi, marko@akool.parnu.ee

Pärnumaa

Pärnu

Sauga

Kog(g)er, Kook, Tannebaum

NEITSOV, Marje, Sindi

 

Audru

Suigu

Lo(o)rents

 
 

Vändra

Vändra vald

Permann, Mager, Tammai

 

Pärnumaa

Saarde

Saarde, Tali

Tallo, Nõmm, Nugis

NUGIS, Priit, Pärnu

Pärnumaa

Tõstamaa

Tõstamaa, Pootsi, Liu, Kavaru

Pa(a)lberg, Pahlberg

PALU, Tiiu, Pärnu

 

Mihkli

Koonga v.

Öövel

 

Võrumaa

Rõuge

Rõuge

Pettai

PETTAI, Karl, Tihemetsa

Läänemaa

Ridala

Ridala

Prikk, Ollik, Selg, Kelt-Laidre-Kalde, Jurr, Viira, Mey-Meibaum, Möll, Aido, Pett,

PRIKK, Endel, Pärnu

 

Martna

Martna

Lahe, Kulli, Fried, Kree(k), Heinzon, Arvik, Tom(son)

 

Tartumaa

Võnnu

Võnnu

Luup, Rebas, Kree-Kreek

 

Viljandimaa

Suure-Jaani

Vastemõisa

Kuldkepp, Küngas

PÄRN, Virve, Pärnu

Viljandimaa

Suure-Jaani

Suure-Jaani, Vastemõisa

Rõõmussaar

 

Pärnumaa

Vändra

Vändra vald

Jansen

 

Viljandimaa

Halliste

Halliste khk Rimmu vald

Viidik, Saarm

RANDMER, Asta-Johanna, Pärnu

Viljandimaa

Suure-Jaani

Kõpu, Suure-Jaani

Reinberg, Riisenberg, Rosenberg, Kirik, Uhkai

REINBERG, Leida, Pärnu

Pärnumaa

Tõstamaa

Tõstamaa, Tõhela

Erikson, Annus

ROSENBERG, Helmi, Pärnu

 

Audru

Audru

Raavik

 
 

Pärnu

Pärnu ja Sindi linn

Tölp, Kreitsberg

 

Läänemaa

Lihula

Lihula

Rosenberg

 

Pärnumaa

P-Jaagupi

P-Jaagupi kihelkond

Adams, Adamson, Abrust, Aija, Akermann, Alberg, Andresen, Andresson, Annusvere, Arens, Blande, Blumberg, Brandt, Diesfeldt, Eisenberg, Elend, Engel, Erm, Eskoson, Fuhrmann, Gold, Göts, Goldschmidt, Gremreich, Gustavson, Gaibei, Haak, Hansen, Hammer, Hanson, Hendrikmann, Indriks, Hints, Ild, Illermann, Jaakson, Jaansen, Jaanson, Jakobson, Juhanson, Jürna, Jürgenson, Jürisson, Kaabus, Kaddak, Kaddarik, Kals, Kangim, Kantsson, Karro, Kask, Kera, Kibits, Kibur, Kikson, Kingsepp, Kirch, Kirsti, Klein, Klaar, Koch, Kollo, Kops, Kranig, Krusemann, Kruuse, Kruusem, Kruusson, Kuusk, Kuusner, Küüts, Laur, Leene, Lason, Lepp, Lepik, Levandi, Lidig, Liiv, Lilienthal, Lill, Lillermann, Lillepert, Limann, Linnam, Lippmann, Lusik(as), Lõo, Madisson, Markson, Martson, Matiisen, Matsi, Matson, Mihkelson, Miil, Morrison, Moos, Mölder, Neimann, Niibo, Nukk, Nõmm, Okas, Olberg, Olli, Oolim, Otson, Ottoson, Paalam, Palki, Peetson, Pella, Pert, Peterson, Pikk, Pitsal, Post, Puhho, Puusepp, Põder, Põlde, Raud, Rasv, Rehe, Reimann, Rein, Reinfeldt, Reinmann, Reisson, Rukki, Rikson, Riman, Roller, Rosenstein, Ruistama, Russ, Rüüsson, Saagim, Saard, Sai, Saksa, Sallmann, Sander, Sarapik, Schenk, Schwalbe, Schäfer, Sellin, Siimson, Siitam, Simann, Simon, Soopa, Spiegelberg, Steinbach, Tamberg, Tamm, Tammer, Tauts, Tannebaum, Tiidermann, Tomson, Treiberg, Treulop, Tugedam, Tuisk, Tõnisson, Tõnsberg, Tõnsing, Tõns, Türk, Ustall, Vaarmann, Vassberg, Valter, Vehter, Viedemann, Vinter, Vitte, Vunk, Vridolin, Värav

RUKKI, Elmu, Pärnu-Jaagupi

Tartumaa

Kambja

Kambja

Rätsep, Sööt, Nurm, Urm

RÄTSEP, Vello, Pärnu

Pärnumaa

Saarde

Saarde

Kukk, Laan, Saluste/Stern, Soosar, Roosmann, Ulpus, Sitan, Langholts, Talts, Puusner, Lindorf, Hindrikson/Heinla

SALUSTE, Sirle, Sindi

Hiiumaa

Käina

Emmaste

Seppel, Sadul, Onno

 

Raplamaa

Märjamaa

Märjamaa, Vigala, Kaarma

Se(e)land, Lauter, Virma, Parnabas, Pi(i)sang, Tihkan, Koldits, Kornak, Luri-Luuri-Lurich, Hindrof, Purmeister, Savir, Tiits, Arnover, Jammer

SEELAND, Sergei, Pärnu-Jaagupi

Saaremaa

Kaarma

 

Kütt

 

Saaremaa

Jämaja 

Poll, Ramst

SINIKAS, Vaike, Pärnu

Võrumaa

Haanja

 

Tedderson

TEDERSOO, Karin, Pärnu

Valgamaa

Karula

 

Lutz, Kargaja

 

Pärnumaa

Tõstamaa

Tõstamaa kihelkond

Karotam, Schütz, Karjel, Madissoo

TOHVER, Elmi, Pärnu

Pärnumaa

Pärnu

Sauga vald

Tults

TULTS, Helju, Sindi

Saaremaa

Kihelkonna

Lümanda

Salong

 

Pärnumaa

Pärnu

Sauga vald

Elend, Popp

URBANIK, Anne, Pärnu