EGeS Tallinna osakond

mai 2024 ekskursioon Järvamaale

Meie igakevadise väljasõit toimub 18.mail.2024.
Selle aasta ekskursioon toimub koostöös Muinsuskaitse Seltsi ja Muuseumiühinguga.

Muuseumiöö bussiretk kutsub avastama Järvamaa mäluasutusi

18. mail 2024 (laupäeval) toimuval muuseumiööl väljub Tallinnast eribuss Kesk-Eestisse. Bussiretke eesmärgiks on tutvuda ajaloolise Järvamaa mäluasutustega. Bussiretke toetab Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp. Kultuuriloolise väljasõidu kava on järgmine:

Kell 15.00 väljasõit Tallinnast Tõnismäe 2
Kell 16.45 Käru muuseum
Kell 18.30 Eesti Ringhäälingumuuseum Türil
Kell 20.00 Paide Vallitorn ja Wittensteini tegevusmuuseumi rohupood
Kell 22.00 Jäneda muuseumi külastus, muusikaelamus
Kell 23.15 Tagasisõit Tallinna

NB!
Kontserdipilet umbes 15 €, sõltub sõitjate arvust, arvestada maksimaalselt 20-25 €.

Lisainfo ja bussikoha registreerimine
Elle Lees
elle.lees@mail.ee
tel 53409536

Iga muuseumi – mäluasutuse külastuse hinnaks on 1€ annetuskasti.
Broneerimine käib ja kestab kuni 15. maini. Kes ees, see mees!

Kalmer Saar 
EGeS Tallinna osakonna juhataja


EGeSi Tallinna osakonna kogunemised toimuvad septembrist aprillini iga kuu teisel laupäeval algusega kell 11 (koosolekuid ei toimu mais, juunis, juulis ja augustis).

NB! UUS ASUKOHT!

2023. aasta sügisest on osakonna kogunemiskohaks Narva mnt 25, Tallinna Ülikooli  peahoone, Terra maja, II korrus, ruum T-209 – peahoone vana maja, sissepääs Narva maanteelt.

Seal toimuvad üldhariva sisuga loengud, seltsi liikmete ettekanded oma uurimustest ja organisatsiooniliste küsimuste arutelud.

EGeSi Tallinna osakonna juhatuse liikmete kontaktandmed

Uute liikmete vastuvõtt toimub ainult põhikohas peetavatel kogunemistel. Iga uus liige tutvustab lühidalt ennast ja oma sugupuud, nimetades ära ka kihelkonna ja uuritavad perenimed, siis on lootust leida endale uurimispartner seltsi liikmete hulgast.

Lisaks ülalkirjeldatud üritustele korraldab Tallinna toimkond arhiivikursusi algajatele uurijatele ja arvutikursusi algajatele arvutikasutajatele, gooti kirja kursused algajatele. Kursustest osavõtt võimaldatakse ainult seltsi liikmetele.

Seltsi raamatukogu ja arhiiv on samuti Tallinna osakonna haldamisel raamatukogus (Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Baltika osakonnas) Rävala pst.10. Seal on võimalik lugeda erinevaid genealoogilise sisuga raamatuid. Arhiivi väärtuslikuma osa moodustavad mikrofilmid kihelkondade personaalraamatutest. Mikrofilme laenutatakse ainult seltsi liikmetele. Seltsi elu elu kajastab laualeht “Põlvnemislugu”, mis alustas ilmumist 1997. a. Tallinna osakonna laualehena.