EGeS Tallinna osakond

EGeS aastakoosolek toimub 8. mail 2021 virtuaalses vormis zoomi keskkonnas algusega kell 11:00

Aastakoosoleku ülesehitus ja päevakord: kvoorumi olemasolu kindlaks tegeminekoosoleku juhataja ja protokollija valimine, avasõnad EGeS revisjonikomisjoni aruande kinnitamineseltsi põhikirja muutmineseltsi auliikme valimineperekonnalooliste väljaannete konkursi tulemuste teatavaks tegemineperekonnalooliste lühijuttude ja luuletuste konkursi tulemuste teatavaks tegemineaasta genealoogi valimineinformatsioon seltsi suvepäevade kohtajuhatuse volituste pikendaminemuud küsimused ja sõnavõtud koosoleku lõpetamine Koosoleku pikkuse määratlemisel lähtume zoomisessiooni pikkustest. Üks sessioon on 40 minutit, üritame kahe sessiooniga hakkama saada.  Koosoleku materjalid koos zoomi linkidega saadetakse koosolekule registreerunud seltsi liikmetele maikuu esimesel nädalal.  Koosolekul osalemiseks on kaks võimalust: osalemine volituse abil (blanketid leiad siit)osalemine virtuaalselt zoom keskkonnas (eeldab osaleja oskust ja tehnilist võimekust).  Seltsi liikmetel, kes soovivad koosolekust osa võtta zoomi keskkonnas, on vajalik eelnevalt registreeruda eposti aadressil genealoogia@gmail.com hiljemalt 04.mail 

Are Saarne, Tallinna osakonna juhataja


EGeSi Tallinna osakonda kuulub 193 liiget. EGeSi Tallinna osakonna kogunemised toimuvad septembrist aprillini iga kuu teisel laupäeval algusega kell 11 (koosolekuid ei toimu mais, juunis, juulis ja augustis). 2000. aasta sügisest on osakonna kogunemiskohaks Tallinna Toomkooli (endiste nimedega Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi; Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi) saal Rüütli tn 6 kolmandal korrusel (orientiir – Niguliste kiriku torn). Seal toimuvad üldhariva sisuga loengud, seltsi liikmete ettekanded oma uurimustest ja organisatsiooniliste küsimuste arutelud.

Sellel hooajal saab kirjutada EGeSi e-posti aadressil: genealoogia@gmail.com

Uute liikmete vastuvõtt toimub ainult põhikohas peetavatel kogunemistel. Iga uus liige tutvustab lühidalt ennast ja oma sugupuud, nimetades ära ka kihelkonna ja uuritavad perenimed, siis on lootust leida endale uurimispartner seltsi liikmete hulgast.

Lisaks ülalkirjeldatud üritustele korraldab Tallinna toimkond arhiivikursusi algajatele uurijatele ja arvutikursusi algajatele arvutikasutajatele, gooti kirja kursused algajatele. Kursustest osavõtt võimaldatakse ainult seltsi liikmetele.

Seltsi raamatukogu ja arhiiv on samuti Tallinna osakonna haldamisel raamatukogus (Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Baltika osakonnas) Rävala pst.10. Seal on võimalik lugeda erinevaid genealoogilise sisuga raamatuid. Arhiivi väärtuslikuma osa moodustavad mikrofilmid kihelkondade personaalraamatutest. Mikrofilme laenutatakse ainult seltsi liikmetele. Seltsi elu elu kajastab laualeht “Põlvnemislugu”, mis alustas ilmumist 1997. a. Tallinna osakonna laualehena.

Are Saarne, EGeSi Tallinna osakonna juhataja