A A A

Juhatus

Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna juhatus:

 

12. oktoobril 2013 toimunud EGeSi Tallinna osakonna üldkoosolekul

valiti uus osakonna 4-liikmeline juhatus:

 

Are Saarne

osakonna juhataja,
aresaarne@gmail.com

Merike Poljakov juhataja asetäitja,
merikepol@hot.ee
 Aita Mägi laekur,
aitamagi@gmail.com
 Peedu Olumets

koosolekusaali haldur,
peeduolumets@hot.ee

 

 

Eesti Genealoogia Seltsi juhatus:

(valitud EGeSi aastakoosolekul 14. märtsil 2015 Türil)

 

Raivo Maine, Tallinn, esimees, raivma@gmail.com

 

Tiina Tafenau, Viljandi, aseesimees, tafenau@gmail.com

 

Hubert Gutmann, Rakvere, Virumaa osakonna esimees, hubertgutmann@hot.ee

 

Maimu Hinn, Võrumaa osakonna esimees, hinnmaimu@hot.ee

 

Helje-Laine Kannik, Tallinn, kroonik-arhivaar, helje.kannik@tlulib.ee

 

Andres Kruusmaa, Türi, Järvamaa osakonna esimees, andres.kruusmaa@gmail.com

 

Kadi Laid, Hiiumaa, Hiiumaa osakonna juhataja, kadilaid@hotmail.com

 

Maidu Leever, Kirbla, Läänemaa osakonna juhataja, maidu@leever.ee

 

Kaire Ley, Kuressaare, Saaremaa osakonna sekretär, kaireley@hot.ee

  

Kalle Mägedik, Tallinn, IT, kalle.magedik@eesti.ee

 

Eva Niglas, Tallinn, seltsi sekretär, evaniglas@hotmail.com

 

Diana Kiilu, Pärnu, Pärnu osakonna juhataja, diana.mitt@gmail.com

 

Mall Pendin, Tartu, Tartu osakonna juhataja, pendin@hot.ee

 

Evelin Povel, Tallinn, seltsi väljaannete toimetaja, evelinpovel@gmail.com  

 

Fred Puss, Tartu, fred@isik.ee

 

Marita Radiko, Rapla, Rapla osakonna juhataja, maritaradiko@gmail.com

 

Are Saarne, Tallinn, Tallinna osakonna esimees, aresaarne@gmail.com

 

Viivi Sirmais, Valga, Valga osakonna esimees,sirvi@gmail.com

 

Jaan Tagaväli, Tallinn, nõunik, jaan.tagavali@mail.ee

 

EGeSi Tallinna osakonna maakondlike rühmade juhid:

(seisuga 15.02.2015)

 

Jaan Tagaväli - Ida-Harjumaa, jaan.tagavali@mail.ee 

 

Helle Koppel - Lääne-Harjumaa, koppelid@gmail.com

 

Anu Mullari - Hiiumaa, amullari@gmail.com

 

Eva Niglas (kohusetäitja) - Järvamaa, evaniglas@hotmail.com

 

Svetlana Maide - Läänemaa, svetlana.maide@gmail.com

 

Ulvi Rannaste - Pärnumaa, ulvirannaste@hot.ee

 

Aldur Ruumet - Saaremaa, aruumet@gmail.com

 

Kaisa Vahur - Tartumaa, kaisavahur@hot.ee

 

Raivo Seppo - Viljandimaa, santorini@hot.ee

 

Vello Järverand - Virumaa, vello.j@gmail.com

 

Eike Riis - Võrumaa, eike.riis@gmail.com