A A A

KROONIKA

Tallinna osakonna kokkusaamised ja muud üritused:

2018/2019 

 • 12.01.2019 esines meile Rahvusarhiivi arhiivipedagoog-arhivaar Tiina Männapsoo, kes tutvustas virtuaalset arhiivi uurimissaali - VAU ning otsingusüsteemi AIS.
 • Laupäeval, 8.12.2018 Tallinna osakonna Jõulukuu üritus - jõululõuna Ruunavere Postimõisas. Tutvustati Ruunavere Postimõisa ja selle piirkonna ajalugu. Meelelahutuseks olid rahvalikud pillilood ja pillide tutvustused.
 • 10.11.2018 toimus tavapärases kohas üritus, kus esines Vaino Napp, kes rääkis Kose kihelkonna ajaloost ja legendidest Kose kihelkonna kohta .
 • 13.10.2018 Tallinna osakonna oktoobrikuu koosolek toimus tavapärases kohas - praeguse nimetusega Tallinna Toomkool, Rüütli 6. Teemaks oli Harju-Jaani kihelkonna ajalugu läbi sajandite ja lektoriks Raasiku valla aukodanik Vaino Napp.
 • Selle hooaja Tallinna osakonna üritused toimusid kuu teisel laupäeval kell 11.00 Tallinna Toomkoolis, Rüütli 6.

2017/2018

 • Laupäeval, 19. mail 2018 käisime reisil Harjumaa kaunites mõisates. Giidiks oli Ülo Ormus.
 • 14.04.2018 esines meile Sulev Valdmaa Kuusalu Laurentsiuse Seltsist ettekandega "Kuusalu kihelkonna ajalugu 20. sajandil."
 • EGeSi aastakoosolek toimus 10.03.2018.a. Tallinna Ehituskoolis, aadressil Pärnu mnt 162. Auliikmeteks valiti Kadri Kruusiauk, Merike Poljakov ja Evelin Povel. Aastagenealoogi tiitli sai Kadi Kiiver.
 • 10.02.2018 Tallinna osakonna üritusel ettekande teemal "Kirjaviisi vahetus kirikuraamtutes" tegi meie seltsi auliige Fred Puss. Ettekandele järgnes EGeS juhatuse koosolek samas.
 • 13.01.2018 Teemaks oli: „Kuidas teostada suguvõsauurimust nii kodus kui koolis.” Vaatasim filmi. Teemat käsitles filosoofiadoktor Heikki Haljasorg.
 • Laupäeval, 9.12.2017 Tallinna osakonna Jõulukuu üritus Tallinna Toomkoolis, Rüütli 6. Toimus meeleolukas ajalooline viktoriin.
 • 11.11.2017 toimus tavapärases kohas üritus, kus esines  genealoogiahuvilistele hästi tuntud ja populaarsest keskkonnast GENI ehk www.geni.com ja selle keskkonna uuematest muutustest meile selle suurimaid asjatundjaid meie seltsi liige Henn Sarv.
 • 14.10.2017 Tallinna osakonna oktoobrikuu koosolek toimus tavapärases kohas - praeguse nimetusega Tallinna Toomkool, Rüütli 6. Kohal oli Tallinna Toomkooli õppealajuhtaja Heikki Haljasorg ja tegi ettekande Tallinna Toomkooli ajaloost.
 • Selle hooaja Tallinna osakonna üritused toimusid kuu teisel laupäeval kell 11.00 Tallinna Toomkoolis, Rüütli 6.

2016/2017

 • 20.05.2017 toimus Tallinna osakonna reis Järvamaale. Väljumine oli kell 8 Rahvusraamatukogu juurest. Külastati Kurtna, Kohila, Tohisoo, Lohu, Alu ja Kolu mõisa; Rapla Maarja-Magdaleena kirikut ning Türi kirikut. Samuti Särevere, Laupa ja Raikküla mõisa ning Kurgjal Jakobsoni Talumuuseumi, Järvakandi, Purku.
 • 8.04.2017 käis meil külas Soome Suguvõsauurijate Seltsi pressiesindaja Laura Aho, kes tegi soomekeelse ettekande teemal "100 aastat suguvõsauurimist Soomes". Eestikeelse tõlke eest hoolitses Jaan Tagaväli.
 • EGeSi aastakoosolek toimus 11.03.2017 Pärnus Ülejõe Põhikoolis, aadressil Tallinna mnt 40a. Auliikmeks valiti Heldi Lember ja  Aastagenealoogiks valiti Merike Poljakov.
 • 11.02.2017 esines koosolekul Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu Pärnu büroo juhataja Tiina Tojak teemal "20. sajandi sõdade ohvrite andmestik ja hauakohad". Osakonna koosolekule järgnes seltsi juhatuse koosolek.
 • 14.01.2017 - esines Tallinna osakonna koosolekul kartograaf Tõnu Raid teemal "Harjumaa ristimine 1219-1220". 2016. aastal ilmus tal samanimeline raamat.
 • 10.12.2016 Jõuluüritus - ekskursioon Bastioni käikudes, Raidkivi muuseumis ja sealt suundusime restorani Kaera-Jaan.
 • Tallinna osakonna koosolek toimus 12.11.2016 algusega kell 11.00 Rüütli 6. Seekord oli meil esinemas Jüri Trei -  teemaks  eestlased Peterburis 19.sajandi keskpaigas ja 20.sajandi alguses ja ka praegusel ajal. Eestlaste Jaani kogudus ja kirik Peterburis.
 • 8.10.2016 koosoleku päevakorras oli teema - 20.sajandi sõdade ohvrite andmestik, hauakohad. Lektoriks oli Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu Pärnu büroo juhataja Tiina Tojak.
 • 10.09.2016 Päevakorras seltsi liikmete osavõtu kajastamine mitmesugustest üritustest suvel. Muud hooaja algusega seotud teemad.
 • Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna koosolekud sellel hooajal algusega kell 11.00 Rüütli 6.

2015/2016

 • Maikuu ekskursioon toimus pühapäeval, 22.05.2016. Ekskursiooni hind 30 eurot (lõunasöögi raha on sisse arvestatud)Väljasõidu kellaaeg kell 8.00 Eesti Rahvusraamatukogu eest. Külastasime Lääne-Virumaad. Giidiks Enn Käiss.
 • 09.04.2016 Külas oli Eesti Folkloorinõukogu arendus ja koolitusjuht Ene Lukka Jegikjan. Toimus pärimuskultuuri alane arutelu teemadel: Meie ja teised: kuidas jääda iseendaks ja suhelda teistega. Pärimuskultuur kui eneseabi.
 • EGeSi aastakoosolek toimus 12.03.2016.a. Tallinnas Tallinna Ehituskoolis, aadressil Pärnu mnt 162. Auliikmeteks valiti Sergei Seeland, Rait Talvoja ja Are Saarne.
 • Tallinna osakond ja Rapla osakond said kokku 13.02.16 kell 11.00 Tallinnas Ajaloo Instituudi saalis aadressil Rüütli 6. Külaliseks on EGeS auliige Fred Puss, kes käsitles järgmisi teemasid: Eestlased Venemaal (arhiivimaterjale Venemaal ja Eestis); opteerimine 1920-1923; Eestlased Lätis; Eestlased läänes (ajalehed, andmebaasid, arhiivid). Samas toimus seltsi juhatuse koosolek.
 • 9.01.2016 - Eestimaa rüütelkond ja eestlased. Eesti maavanematest, 700-aastasest orjaajast, sakslaste rahvussuhetest eestlastega, eesti soost pärinevatest mõisahärrade suguvõsadest ning muudest eestlaste ja sakslaste vahelistest probleemidest rääkis meile Jüri Kuuskemaa.
 • Jõuluüritus 12.12.2015. Väljasõit kell 12.00 Rahvusraamatukogu juurest. Eesti Vabadusvõitluse Muuseum – Lagedi, Muuseumi tee 2. Meid võõrustas muuseumi hing Johannes Tõrs.
 • 14.11.2015. Meie külaliseks oli MTÜ Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees Vootele Hansen, kes tegi ettekande teemal  "Abielu, kooselu, perekond". See teema on praegu ühiskonnas arutelude objektiks ning arvamusi on erinevaid. Kas perekonna, abielu, kooselu olemus on muutumas? Kuidas partnerluse erinevaid vorme sugupuudes esitada? Küsimusi on kindlasti rohkemgi.
 • 10.10.2015 Osakonna liige Jaan Tagaväli tegi ettekande teemal “Maarja-nimelised läbi sajandite”. Inimeste nimed on lai teemadering, millega suguvõsauurijad ikka ja jälle kokku puutuvad. Enamasti tuntakse huvi perekonnanimede vastu. Kuid samavõrra olulised on ka eesnimed.
 • 19.09.2015 - Tartu osakonna poolt korraldatud EGeS juubelikonverents X Tartu Ülikooli raamatukogus W.Struve 1, algusega kell 11.00; 10.00 registreerimine.
 • 12.09.2015 algusega 11.00 toimus Rüütli 6 tavapärane hooaja alguse kogunemine: päevakorras oli seltsi liikmete osavõtu kajastamine mitmesugustel üritustel suvel ja hooaja alguses plaanide tegemine sealhulgas EGeS rändnäituse ja Tartu osakonna poolt korraldatav EGeS juubelikonverents X Tartu Ülikooli raamatukogus W.Struve 1, 19.09.2015, algusega kell 10.00 registreerimine, muu hooaja algusega seotud info. Ettepanekud kõikidel teemadel on kindlasti teretulnud.
 • Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna koosolekud sellel hooajal algusega kell 11.00 Rüütli 6.


2014/2015

 • 18. august 2015 - avati Tallinnas Rahvusraamatukogus näitus "Suure südame ja ärksa vaimuga". Näitus oli avatud kuni 8. septembrini. Näitus rändas pärast edasi ka teistesse linnadesse.
 • 5. mai 2015 - seltsi taasloomise 25. aastapäev.  5. mai 2015 toimusid infopäevad raamatukogudes üle Eesti. Meie seltsi liikmed...
 • 18. aprill 2015 - Hiiumaa osakonna kanda oli peoaasta aprillikuu, mil nad korraldasid teise Hiiumaa suguvõsauurimise päeva. EGeSi auliige Kalle Kesküla rääkis seltsitegevuse ajaloost, Patrick Rang tutvustas enda koostatud eraandmebaasi hiidlastest ning Henn Sarv rääkis lähemalt GENIst.
 • 2015. aasta aprillikuus toimus Helsingis ühiskonverents “Sukututkimusta yli Suomenlahden. Suomen ja Viron yhteydet ennen ja nyt” (“Suguvõsauurimine üle Soome lahe. Soome ja Eesti kontaktid varem ja praegu“).
 • 11.04.2015 -
 • EGeSi aastakoosolek toimus 14.03.2015.a. Türil,Türi Kultuurimajas. Esimest korda oli müügil juubeliks tellitud Minu Mark. Auliikmeteks valiti Aime Rüütelmaa ja Jaan Tagaväli Tallinnast ning Arvi Truu Saaremaalt.
 • 14.02.2015 - kõik huvilised olid oodatud raamatu "Kuressaare vanem ajalugu" esitlusele. Raamatu koostaja Kalle Kesküla. Esitlusele järgnes seltsi juhatuse koosolek.
 • 10.01.2015 Ettekande teema oli: Muistsete eestlaste sõjakunstist. Muistsete eestlaste vabadusvõitlused ja sellega seonduv on alati olnud põnev teema ja pakkunud palju vastakaid arvamusi ja arutlusi. Meie esivanemate elu, olukord ja otsused on meile alati korda läinud. Külla oli kutsutud seda teemat väga hästi tundev Eesti ajaloolane, diplomaat ja poliitik Mart Helme. 
 • 13.12.2014 Jõuluüritus. EGeSi Tallinna osakonna väljasõit Suure-Lähtru mõisa. Külastusega kaasneb näituse külastamine, kontsertprogramm, õhtusöök. Vastu võtsid ja mõisa tutvustasid mõisa omanikud Mart Helme ja Monika Helme.
 • 8. novembril 2014 Sugupuude konkursi tööde vastuvõtmine. Ettekanne. Jaan Tagaväli kõneles teemal "Eesti perekonnanimed suguvõsauurija pilguga". 2014.aasta aprillis toimus Helsingis soome ja eesti suguvõsauurijate ühisüritusena konverents nimetusega “Sukututkimusta yli Suomenlahden – Suomen ja Viron yhteydet ennen ja nyt“ („Suguvõsauurimine üle Soome lahe – Soome ja Eesti kontaktid varem ja praegu“). Konverentsil oli Jaan Tagaväli soomekeelne ettekanne “Viron sukunimet tutkijan näkökulmasta” pühendatud eesti perekonnanimedele.
 • Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna oktoobrikuu koosolek toimus 11.10.2014 algusega kell 11.00 Rüütli 6. Enne loengut sissejuhatav Tallinna osakonna aasta tegemiste tutvustav osa. Ettekanne: Eelmuinasaeg ja viikingite rajad meie aladel. Lähinaabrid liivlased, vadjalased, saamid jt. nende seotused. Kaubateed. Novgorodi ja teiste tähtsamate kohtade tähtsus. Illustreeriva materjali toel rääkis harrastusajaloolane Enn Käiss.
 • Sellel hooajal Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna koosolekud  toimusid algusega kell 11.00 Rüütli 6, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis saalis.


 

2013/2014

 • 17.05.2014 Bussiekskursioon Ida-Virumaale. Väljumine oli kell 8.00 Rahvusraamatukogu eest. Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna bussiekskursioon toimus koostöös Looduse Omnibussiga, plaanis olid Kunda, Aa mõis, Saka mõis, Toila, Oru, Voka, Sillamäe linn, Sinimäed, Vaivara muuseum, Narva-Jõesuu Narva linn, Narva linnus, Uljaste järv, Utria.  Ekskursiooni juhtis Jaan Riis.
 • 12.04.2014 Külaliseks oli 2013. aastal ilmunud raamatu “Andekuse geen baltisaksa ja eesti suguvõsades” autor Mati Laane, kes esitas raamatu peatükkidele lisandusi, täpsustusi ja täiendusi.
 • EGeSi aastakoosolek toimus 08.03.2014 Tallinnas Tallinna 32. Keskkoolis, aadressil Kiili 10. Auliikmeteks valiti Tiina Tafenau, Andres Pisa, Fred Puss. Aastagenealoogideks said Kadri Kruusiauk ja Mardo Margumets.
 • 8.02.2014 - juhatuse koosolek.
 • 11.01.2014 uue aasta esimene koosolek toimus tavapärases kohas algusega kell 11.00. Külaliseks oli seekord sõjaajaloolane Mati Õun, kes kõneles teemal "Inimkaotused II maailmasõjas".
 • 14.12.2013 Selle aasta jõulueelne kogunemine toimus tavapärasest erinevalt, kuna üritus ei toimunud Ajaloo Instituudis. Kogunesime kell 11 Ajaloo Instituudi lähedal asuva Rootsi-Mihkli kiriku juurde. Meid võttis vastu koguduse õpetaja Patrik Göransson, kes tutvustas meile kirikut ja kirikumuuseumi. Kuulasime ka sealsamas kell 12 alanud advendikontserti.
 • 9. 11.2013 Külaliseks oli Eesti Muinsuskaitse Seltsi (EMS) juhatuse esimees Peep Pillak, kes kõneles teemal "Eesti Muinsuskaitse Selts eile, täna ja homme". Peep Pillak valiti uueks EMSi juhatuse esimeheks 2013. aasta kevadel. Eesti Genealoogia Selts on viimastel aastatel teinud EMSiga tihedat koostööd. Vahetatakse kahepoolselt huvipakkuvat infot ning koos Eesti Kodu-uurimise Seltsiga antakse välja kolme seltsi aastaraamatut.
 • 12.10.2013 Toimusid Tallinna osakonna juhataja valimised. Eesti Humanitaarinstituudi õppejõud Helen Sooväli Sepping kõneles teemal "Kultuuripärand ja põliskülade lood. Jõelähtme kihelkonna Parasmäe küla lugu."
 • 14.09.2013 Meenutasime möödunud suve tegemisi, rääkisime eelseisva hooaja plaanidest ning tegime ülevaate mõningatest vahepeal ilmunud huvitavamatest raamatutest.
 • Selle hooajal toimusid koosolekud algusega kell 11.00 Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli 6.


2012/2013

 • Tallinna osakonna bussireis toimus 12.05.2013 ja reisisime Põhja-Tartumaale. Marsruut Laiuse, Palamuse, Äksi kihelkond. Käisime ka Palamuse koolimajas ja Jääajakeskuses.
 • 13.04.2013. Tallinna osakonna külaline oli Tallinna Kalmistute juhataja Jaak Taevas, kes kõneles teemal "Kalmistud ja kultuurilugu", samuti rääkis ta kalmistuseadusest. Võtsime vastu kolm uut liiget.
 • EGeSi aastakoosolek toimus 09.03.2013.a. Viljandis Paalalinna koolis, aadressil Paala tee 46. Koosolekut juhatas Tiina Tafenau. Valiti Aasta väljaanne. Anti välja kaks "Aasta Väljaanne 2012" tiitlit. Üks neist tuli Järvamaale ja selle omanikuks sai "Ühe küla elu: Prandi küla lood".
 • 9.02.2013 Eesti Isikuloo Keskuse juhataja Fred Pussi ettekande teema oli  “Eesti Isikulooline Indeks”. Eesti Isikulooline Indeks (EILI) koondab viiteid kõikvõimalikes raamatutes, andmebaasides, kartoteekides, arhiivimaterjalides leiduvatele isikunimedele. EILI näol on tegemist suguvõsaloo, isikuloo ja kohaloo uurijatele väga vajaliku ja tänuväärse andmekoguga. Andmete kogumisel on ära tehtud mitme aasta pikkune ettevalmistustöö.
  Ettekandele järgnes seltsi juhatuse koosolek.
 • Uue aasta esimene EGeSi Tallinna osakonna kogunemine toimus 12.01.2013 algusega kell 11 Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6. Meil oli külas Viimsi vallas asuva Rannarahva Muuseumi juhataja Riina Aasma koos kolleegidega. Ettekande teema "Rannarahva Muuseum eile, täna ja homme". Kunagisest Kirovi-nimelise kalurikolhoosi koduloomuuseumist välja kasvanud tänapäevane Rannarahva Muuseum väärtustab Eesti rannakülade elanike pärimuskultuuri ning tutvustab seda kõikidele huvilistele. Muuseumi tegemistega saab tutvuda siin http://www.rannarahvamuuseum.ee/
 • 8.12.2012 toimus jõulueelne kogunemine. Kavas oli ajalooteemaline viktoriin. Võistkonnad moodustati maakondlike rühmade alusel.
 • 10.11.2012 Meie külaliseks oli EELK piiskop Einar Soone, kes kõneles teemal ” Eestlaste maailmavaade ja usk läbi sajandite”. 
 • 13.10.2012 Külaliseks oli Kultuuriministeeriumi asekantsler Anne-Ly Reimaa, kes kõneles teemal ”Eestirootsi asustus”.
  Eestirootslased (või rannarootslased) asustasid ajaloolaste hinnangul Loode- ja Põhja-Eesti ranniku ja saared juba alates 13.sajandist. Hiljem on nad enamasti sulandunud sisemaa poolt tulnud eestlaste hulka. Viimased eestirootslaste asualad on olnud Noarootsi poolsaar ja mõned saared.
  Kohe pärast koosolekut  oli soovijatel võimalik külastada Rüütli tänaval paiknevat Rootsi-Mihkli kirikut. Seal vaatasime huvitavat näitust eestirootslastest, mida tutvustas Patrik Göransson. Näituse oli koostanud Andres Hjemda.
 • 8.09.2012 koosolekul  valisime osakonna juhataja kohusetäitjaks Jaan Tagaväli. Pärast valimisi meenutasime möödunud suve tegemisi ja rääkisime tulevikuplaanidest.
 • Koosolekud toimusid iga kuu teisel laupäeval algusega kell 11.00 Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli 6.
   


2011/2012

 • Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna bussiekskursioon 12.05.2012. Külastasime Loode-Eestis rannarootslaste ajaloolist asustusala - Nõva, Vihterpalu ja Noarootsi piirkond. Väljasõit kell 9 Rahvusraamatukogu eest. Söögid-joogid kaasa.Tagasi Tallinnas orienteeruvalt kell 19. Giidiks oli Tiiu Pukk.

 • 14.04.2012 Külaliseks Katrin Uudeküll Uudekülast, kes rääkis pere- ja külaajaloo jäädvustamisest pildis. Kuidas märgata vanu fotosid, keda-mida fotodelt võib leida ning kuidas vanade fotodega praktiliselt ümber käia. Samuti räägiti sellest, kuidas toimida tänapäeva fotodega ning fotode tegemise kommetest. Katrin Uudeküll on koostanud ajaloolise fotoalbumi Uudeküla inimestest, hoonetest ja paikadest.
 • EGeSi aastakoosolek toimus 10.03.2012.a. Tallinnas Nõmme Gümnaasiumis, aadressil Raudtee 73. Registreerimine algas kell 10, koosolek kell 11. Toimus Aasta Väljaande kandidaatide tutvustamine ja võitja teatavaks tegemine, Auliikmete valimine, Aasta Genealoogi valimine.Auliikmeteks valiti Maimu Kiik ja Ülo Parbus. Aasta genealoogiks sai Vello Kallandi. Valiti Aasta väljaanne, milleks osutus raamat "Karla küla läbi sajandite".
 • 11. 02.2012 Teema: "Kuidas kirjutada elulugu ja mälestusi?" Ettekande tegi EGeSi Viljandi osakonna juhtaja Tiina Tafenau. Pärast seda toimus EGeS juhatuse koosolek.
 • Laupäeval, 14.01.2012 algusega kell 11 Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6. Rääkimas käis Valdo Praust, teemaks on "Muistsed maanteed Harjumaal".

 • 10.12.2011 algusega kell 10 Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossis, aadressil Pirita tee 56 Tallinna osakonna koosolek.
  Teema:“Rebala muuseum ja muinsuskaitseala eile, täna ja homme“. Ettekande tegi Rebala muuseumi töötaja Triin Äärismaa. Pärast koosolekut oli võimalik sealsamas osaleda algusega kell 13 toimunud Ajaloo Laupäevakul, mille raames saime vaadata Tallinnfilmis 1959.aastal valminud põnevusfilmi „Kutsumata külalised“.
 • 12.11.2011 - Rääkis meie seltsi liige Marje Joalaid, teemaks olid Läänemere-soome nimesüsteemid.
   
 • 8.10.2011 käis külas Tiina Tamman, Suurbritannia Eesti kogukonna väljaande Lennuk toimetaja. Teemaks on "August Torma - sõdur, saadik, salaagent". Tiina Tammani sulest on antud teemal ilmunud raamat inglise keeles, sügisel ilmub raamat ka eesti keeles.
   
 • EGeSi Tallinna osakonna algava hooaja esimene koosolek on laupäeval, 10.septembril 2011 algusega kell 11 Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6. Meenutati möödunud suve tegemisi, räägiti eelseisva hooaja plaanidest ning tehti ülevaade vahepeal ilmunud huvitavamatest raamatutest.
 • EGeS Tallinna osakonna koosolekud toimusid Tallinnas Ajaloo Instituudi 3. korruse saalis, aadressil Rüütli 6


2010/2011

 • EGeSi suvepäevad 6.-7.august 2011 Järvamaal. Suvepäevade avamine Paides. Külastasime Vallitorni, Järva-Jaani tuletõrjemuuseumi.

 • 14.05.2011 toimus EGeSi Tallinna osakonna bussireisile Lõuna-Pärnumaale. Marsruut kulges Pärnust edasi piki mereäärt Läti poole. Teele jäid Tahkuranna, Võiste, Rannametsa, Häädemeeste, Kabli, Treimani ja Ikla. Kavas oli minna ka Läti poole peale - Ainaži (Heinaste) ja Salacgriva. Kogunemine oli kella 7.45 Tõnismäele Rahvusraamatukogu ette. Väljasõit on 8.00. Tallinnasse tagasi jõuti sama päeva õhtul orienteeruvalt õhtul kell 19.

 • 9.04.2011 algusega kell 11 Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6. Külas käis Ave Tuisk Harju Maa-arhiivist ja ta tegi ettekande tänapäevastest arhiivikasutamise võimalustest ning suguvõsauurimise ja kohaajaloo peamistest allikatest.

 • 12.03.2011 toimus Raplas Vesiroosi Gümnaasiumis EGeSi aastakoosolek. Koosolekut juhatas Rait Talvoja. Aastagenealoogiks valiti Tiina Tafenau ja auliikmeks Hjalmar Märska.

 • 12.02.2011 algusega kell 11 järjekordne koosolek Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6. Teemaks oli avalik kalmistute register HAUDI. Selle infosüsteemi loojad käisid kalmistute registrit meile tutvustamas. Eelnevalt saime registriga tutvuda http://www.kalmistud.ee/

 • 8.01.2011 Külas olid Vana-Loksa Seltsi liikmed, kes kõnelesid oma seltsi tegevusest, selle eelkäija, 24. veebruaril 1922 asutatud Loksa Haridusseltsi ajaloost ning tänavu suvel trükist ilmunud raamatu „Sinust ja Sinule, Loksa“ koostamiseks inimeste mälestuste kogumisest ning tuntumatest Loksa kandi inimestest.

 • 11.12.2010 algusega kell 11 Tallinna osakonna jõulukuine koosviibimine Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli tn. 6. Külas oli Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatuse esimees Jaan Tamm, kes kõneles EMSi senisest tegevusest ning tulevikuplaanidest.

 • Laupäeval, 23. oktoobril 2010 kell 12.00 avati Harjumaa Muuseumis Eesti Genealoogia Seltsi ja Harjumaa Muuseumi ühisnäitus “Lääne-Harju sugupuud”, kus antakse näpunäiteid algajatele suguvõsauurijatele ning tutvustatakse Harju-Madise, Nissi, Hageri ja Keila kihelkonna sugupuid.

 • 11.09.2010 Tallinna osakonna hooaja avakoosolek. Elle Lees tegi ettekande Eesti riigivanematest ja nende mälestuste jäädvustamisest. Pilte koosolekust  https://picasaweb.google.com/

 • Selle hooaja Tallinna osakonna koosolekud toimusid iga kuu teisel laupäeval algusega kell 11.00 Tallinnas, Ajaloo Instituudis aadressil Rüütli 6.
   


2009/2010

 • 17.04.2010 Marienthali keskuses tulid kokku Saaremaa suguvõsade uurijad. Juubeliaasta sarja kolmandal üritusel osales kokku 29 huvilist nii seltsi liikmeid kui ka omal käel uurijaid. Vt. pilte

 • 10.04.2010 Hooaja viimase koosoleku põhiettekandes rääkis Henn Sarv Geni võimalustest, kasulikkusest ja kahjulikkusest ning sugupuu uurimisest enda pilgu läbi. 

 • 27.03.2010 EGeSi juubeliaasta raames kogunesid Tallinnas Marienthali keskuses Lääne-Harjumaa suguvõsade uurijad. 

 • 13.03.2010 toimus Tallinnas Eesti Genealoogia Seltsi aastakoosolek. Kuulati ära osakondade ettekanded möödunud aasta tegevusest, uuendati seltsi põhikirja, valiti seltsi uus aseesimees ja juhatus ning märgiti ära silmapaistvamad seltsi liikmed. Kambja koguduse õpetaja Kristjan Luhamets õnnistas Eesti Genealoogia Seltsi uue lipu

 • 20.02.2010 tulid seltsi juubeliaasta ürituste raames Tallinnas Marienthali keskuses esimestena kokku Virumaa suguvõsade uurijad. Kohale tuli 34 inimest nii Genealoogia Seltsi kuuluvaid liikmeid kui ka muidu teemast huvitatuid. Vt. pilte

 • 13.02.2010 kogunesid Aldur Ruumeti kutsel Tallinna osakonna Saaremaa tugirüma liikmed Boga Poti kohvikus. Õdusas ja soojas õhkkonnas tutvuti omavahel, vahetati oma uurimise kogemusi ning jagati häid nõuandeid. Vt. pilte kokkusaamisest.
   

 • 13.02.2010 koosolekul tegi väga huvitava ja sisuka ettekande perekonnanimede panekust, statistikast ning uurimisest Fred Puss Eesti Isikuloo Keskusest. 

 • 09.01.2010 koosolekul oli külaliseks Tallinna garnisoni ülem kapten Madis Morel, kes kõneles 1924. aasta 1. detsembri mässukatsest. Tallinna osakonnaga liitus kolm uut liiget. 

 • 12.12.2009 toimus traditsiooniline jõuluüritus. Korraldati temaatiline viktoriin. 

 • 01.12.2009 meenutati Jalaväe Väljaõppekeskuse Üksik-Vahipataljonis 85 aastat tagasi Venemaa kommunistide õhutatud 1. detsembri mässukatse ajal toimunud sündmusi ning vaadati ühiselt neil ainetel filmitud "Detsembrikuumust". Vilmis sissejuhatuseks kõneles tolleaegsest riigipöördekatsest ja filmi valmimisest kapten Madis Morel. Vaata pilte ürituselt http://picasaweb.google.com/...
   

 • 14.11.2009 koosolekul oli külaliseks Eesti Kodu-uurimise Seltsi juhatuse esimees Andrus Ristkok. Tallinna osakonnaga liitus neli uut liiget. 

 • 10.10.2009 toimunud koosoleku põhiettekande tegi Harry Tuulik, kes tutvustas enda raamatut "Viki küla ja Mihkli talu ajalugu" (kirjastus Saaremaa Muuseum, 2009). 

 • 12.09.2009  toimunud  koosolekul tutvustas Jaan Tagaväli tutvustas Kaljo Laasi koostatud raamatud „Kodu-uurija teejuht" ja Viimsi valla esmaasutamise 90. juubeliaasta puhul välja antud raamat „Viimsi vald 90”. 


2008/2009 

 • 8.-9. august 2009 toimusid seltsi suvepäevad Virumaal. Tutvusime Rakvere linnusega, Rakvere Kolmainu ehk Mihkli kirikuga, Linnakodaniku muuseumiga. Külastasime veel Inju mõisa, Viru-Nigula kirikut, Vasta mõisa, Maarja kabelit, Samma hiit, Kadrina kirikut ja käisime Neerutis ja Pariisis. Suvepäevadel osales 63 inimest.

 • 16.05.2009 toimus Tallinna osakonna ekskursioon Viljandimaale. Külastasime Rapla kirikut, Kabala Rahvamaja, Pilistvere kirikut, Heimtali muuseumi, Suure-Jaani kalmistut. Reisil oli giidiks Veljo Ranniku.

 • 11.04 2009 toimus Tallinna osakonna hooaja viimane koosolek. Kokkusaamise teema oli "Kommunistlik liikumine Eestis 1920-1925 - marginaalnähtus või arvestatav poliitiline jõud?"  ja ettekande tegi Mari-Leen Tammela.

 • 14.03.2009 toimus Pärnus EGeSi aastakoosolek. 
  Tallinna osakonnast osales 55 inimest ning volikirjad olid teinud 77 osakonna liiget. Tallinna osakonna nimekirjas on praegu 283 inimest ning seega esindatus 47%.

 • 14.02.2009 Tallinna osakonna koosolek
  Külaliseks oli Fred Puss Tartust, kes rääkis teemal “Isikuandmete kasutamine suguvõsauurimisel”.

 • 10.01.2009 Kokkusaamise sisuks oli Jaan Tagaväli poolt juhitud mõttevahetus teemal “Mis on rahvus ja kes on eestlane?”
  Igaühel oli võimalik teema kohta avalikult sõna võtta.

 • 13. 12.2008 toimus osakonna jõuluüritus. EGeSi juhatuse esimees Raivo Maine oli ette valmistanud ja viis läbi ajalooteemalise viktoriini.

 • 8.11.2008 Tallinna osakonna koosoleku teemaks oli "Pärisorjast päriskohaperemeheks". Esineja oli ajaloolane Kersti Lust Tartust.

 • 11.10.2008 - Eeva-Maija Achte Soomest tutvustas oma uurimistööd ja 2008. a ilmunud raamatut "Agthe-Achte` suku Saksassa, Baltiassa, Venäjällä ja Suomesse", millest ca 1/3 käsitleb Eestit. Loeng toimus eesti keeles. Raamat on soomekeelne, 432 lk, väga kenasti vormistatud ja soliidne.

 • 13.09.2008  Laupäeval toimus endises kohas Rüütli tänav 6 selle hooaja avaüritus.
  Esinesid Eike Riis, Anneli Ojatamm ja Hubert Gutmann. Räägiti ka maakondlike tugigruppide moodustamisest.


 2007/2008

 • 17.05.2008 Ekskursioon Tallinna Vabaõhumuuseumis.

 • 12.04.2008 Lektoriks Rait Talvoja, kes rääkis Rapla kihelkonnast.

 • 08.03.2008 Aastakoosolek Tallinnas, Eesti Kunstiakadeemia aulas, aadressil Tartu mnt 1. Kogunemine ja regisreerimine alates kell 10.00, koosoleku algus kell 11.00. Aastagenealoogiks valiti Are Saarne. Auliikmeks sai Helju Linder.

 • 09.02.2008 Lektoriks Dr. Liivi Aarma (18.-19.sajandi allikmaterjalides olevad ametid Eestis)

 • 12.01.2008 Arvutikursuse viis läbi Are Saarne.

 • 08.12.2007 Jõuluüritus toimus ikka Rüütli tänav 6. Tutvustada võis oma perekonnaloolisi töid seltsi liikmetele. Kaasa paluti võtta sugupuuraamatud, voldikud, pildialbumid, muud perekonnaloolised materjalid või dokumendid, kus jäädvustatakse suguvõsa ajalugu, võivad olla ka kodu-uurimuslikud tööd ja huvitavad arhiivileiud.

 • 10.11.2007 Lektoriks Dr. Liivi Aarma (18.-19.sajandi rahvastiku sotsiaalne jaotuvus Eestis). Ilmus Põlvnemislugu 23(60). Põlvnemislugu sai 10-aastaseks.

 • 13.10.2007 Kartograafia. Tallinn vanadel kaartidel. Lektor Tõnu Raid. Toimus loeng kartograafia kohta ja vanade Tallinna kaartide esitlus.

 • 08.09.2007 Suguvõsa kokkutuleku korraldamise kursus Are Saarne


2006/2007

 • 10. veebruar 2007 - seltsi juhatuse koosolek.

 • 13.01.2007 - Suguvõsauurimise arvutiprogramme Family Tree Makerit ja GenBoxi tutvustasid Are Saarne ja Raivo Maine.

 • 13.jaanuaril 2007 - moodustati seltsi uus osakond Hiiumaal.

 • 9.12.2006 - toimus jõuluüritus tavapärases kohas Rüütli 6. Toimus viktoriin.

 • 11.11. 2006 - Esineja oli Ene Kõresaar ja teemaks Mälu ja ajalugu eestlaste elulugudes.

 • 14.10.2006 - ilmus Põlvnemislugu 17(54). Tallinna osakonna külaliseks oli Mart Laar.  Teemaks oli tema uus raamat: Äratajad. Rahvuslik  ärkamisaeg Eestis 19. sajandil ja selle kandjad.

 • 11. oktoobril kell 18 toimus Tallinna osakonna Võrumaa sugupuude uurijate kokkusaamine.
 • Selle aasta esimene kokkusaamine  09.09.2006 kell 11.00 Tallinn Rüütli tn.6. Külla tuleb Tõnu-Andrus Tannberg --TÜ Eesti ajaloo (lähiaja) dotsent, PhD (ajalugu). Teemaks on: nekrutikohustus Eestimaal ja Liivimaal alates 18.sajandist.

 • Eesti Genealoogia Selts koostöös Valgjärve kooli ja Valgjärve raamatukoguga korraldasid Kanepi kihelkonna sugupuude näituse Valgjärve koolimajas. Näitus ise oli avatud 11. augustist kuni 8. septembrini 2006. a.
  Vaadata sai Kanepi kihelkonnast pärit ja Kanepi kihelkonnaga seotud sugupuid ja suguvõsauurimusi ning ajaloolise Võrumaa sugupuude uurimist ja Eesti Genealoogia Seltsi (EGeS) tutvustavaid materjale.

 


2005/2006

 • 20.05.2006 - toimus Tallinna osakonna reis Läänemaale. Sõitu alustasime "Sakala" parklast kell 8. Giidiks oli Mart Helme.

 • 8.04.2006 - Viljandi osakonna esinaine Tiina Tafenau tutvustas oma uurimistöid ja -meetodeid.

 • märts 2006 - 18. märtsil osaleti Võrumaal Suguvõsa uurimise päeval.

 • Aastakoosolek toimub 11. märtsil 2006.a. algusega kell 11.00, Tallinnas, Pirita tee 56 Maarjamäe lossi (Orlovi lossi)  konverentsisaalis (nn kinosaal).

 •  

  11.02.2006 - kogunemine Rüütli 6. Seltsi liikmed Birgit Salumäe ja Ilme Klementi rääkisid Harju-Jaani kihelkonnast.

   

 


2004/2005

 • 06.-07.08.2005 Seltsi suvepäevad Kose Uuemõisas

 • 21.05.2005 Ekskursioon Virumaale

 • 09.04.2005 Ettekande Harjumaa suguvõsade uurimisest teemal tegi Jaan Tagaväli.

 • 12.03.2005 Aastakoosolek Türil Kultuurimaja ruumides. Koosolekut juhatas Kalle Kesküla.

 • 26.02.2005 Toimus EGeS juhatuse koosolek Türil seoses seltsi 2005. aasta aastakoosoleku ettevalmistamisega.

 • 12.02.2005 Prof. Enn Tarveli loeng teemal "Eesti Poola aeg"

 • 08.01.2005 Family Tree Maker programmi tutvustas Are Saarne.

 • 11.12.2004 Osakonna jõuluüritus. Toimus ajalooteemaline viktoriin - 1. Pärnumaa, 2. Läänemaa+Viljandi, 3. Võrumaa

 • 13.11.2004 Ajaloo Insituudi direktor Priit Raudkivi kõneles teemal: Eesti ja Läti keskaja (13.-16. saj I pool) uurimisvõimalused suguvõsasidemeid silmas pidades

 • 09.10.2004 Stockholmi Ülikooli prof. Aleksander Loit kõneles nn. Rootsi ajast 1625-1710. Fred Puss andis ülevaate RKOst EAA ületulnud arhivaalide seisust.

 • 11.09.2004 Uue hooaja avakoosolek. Seltsi ja osakonna korralduslikud küsimused.


 2003/2004

 • 15.05.2004 Ekskursioon Rapla ja Harjumaa kirikumõisadesse. Giidideks Jüri Kuuskemaa ja Ants Hein.

 • 10.04.2004 Osakonna koosolekul tegid ettekanded Saaremaal teemal Kalle Keskküla ja Harry Tuulik.

 • 13.03.2004 Seltsi aastakoosolek Tallina 32.Keskoolis

 • 14.02.2004 Osakonna koosolekul Ülo Roosnurme ettekanne Kose kihelkonnast.

 • 07.02.2004 Seltsi juhatuse koosolek.

 • 10.01.2004 Osakonna koosolekul tutvustas Are Saarne programmi Family Tree Maker.

 • 13.12.2003 Osakonna jõuluüritus viktoriiniga. 1. Läänemaa, 2. Järvamaa, 3. Tartumaa. Külas käis jõuluvana.

 • 08.11.2003 Kuusalu kihelkonnast II osa: ettekanne Kolga Muuseumi juhatajalt Astrid Veltsmaalt.

 • 11.10.2003 Kuusalu kihelkonda tutvustav ettekanne Kolga Muuseumi juhatajalt Astrid Veltsmaalt. Hubert Gutman Virumaa osakonnast ja Elle Narusk Läänemaa osakonnast tutvustasid sealseid tegemisi.

 • 08.10.2003 Saaremaa sugupuude näitus Kuressaare lossis.

 • 13.09.2003 Uue hooaja avakoosolek. Harry Tuulik kõneles muudatustest arhiivide töös. Kalle Pullman Viljandist tutvustas sealse osakonna tegemisi

 • 30.08.2003 Haapsalus toimus Läänemaa osakonna asutamiskoosolek


2002/2003


 2001/2002


 2000/2001

 • 17.03.2001 - aastakoosolek Viljandis Maavalitsuse saalis. Seltsi liikmetele esines Tarmo Loodus.

 • 10.02.2001 - kokkusaamine Rüütli tänaval. Seltsiga liitus kümme uut liiget.

 • 13.01.2001 -

 • 20. jaanuar 2001 - Tallinna Kultuurirahvaülikooli ruumides seltsi juhatuse koosolek.

 • detsember 2000 -

 • november 2000 -

 • 17.11.2000 EGeS Saaremaa osakonna asutamiskoosolek, juhatajaks valiti Heldi Lember, juhataja asetäitjaks Arvi Truu.

 • 14.10.2000 - valiti Tallinna osakonna uus toimkond koosseisus Peeter Kippasto, Väino Mäe, Jüri Pill, Signe Tael, Hannes Tõkke. Mikrofilmidega tegeleb Helju Linder ja raamatukogu hoiab Viivi Liventaal.

 •  15. september 2000 - sai kokku seltsi juhatus.

 • 2000. aasta sügisest on kokkusaamiskohaks Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi saal Rüütli tänav 6 Niguliste kiriku lähedal.

   


 1999/2000

 • mai 2000

 • aprill 2000 - osakonna kokkusaamine Katleri 2A koolimajas.

 • 15. aprill 2000 - konverents Viljandis, esines Andres Ehapalu.

 • 18. märts 2000 - Eesti Genealoogia Seltsi 10. aastapäeva konverents Tallinna Pedagoogika Ülikooolis ja näitus Eesti Akadeemilises Raamatukogus. Näitus avati 7. märtsil ja oli avatud kuni 5. aprillini.

 • märts 2000 - toimus ka seltsi aastakoosolek samas saalis.

 • veebruar 2000

 • jaanuar 2000


 1998/1999

 • 13. märts 1999 - aastakoosolek Tallinnas

 • seltsi suvepäevad Olustveres


 1997/1998

 • märts 1998 - Viljandi osakonna moodustamine

 • 14. märts 1998 - aastakoosolek Tartus


 1996/1997

 • 8. märts 1997 - aastakoosolek Raplas


 1995/1996

 • 7. aprillil 1996 tuli Pärnus kokku kaheksa suguvõsauurijat, et moodustada Pärnu osakond.

 • 9. märts 1996 - aastakoosolek Tallinnas.

 • suvepäevad Vana-Võidus


 1994/1995

 • 11. märts 1995 - aastakoosolek Tartus


 1993/1994

 •  20. veebruar 1994 - aastakoosolek Tallinnas


 1992/1993

 •  27. veebruar 1993 - aastakoosolek Tallinnas


 1991/1992

 •  21. märts 1992 - aastakoosolek Tallinnas


 1990/1991

 •  13. aprill 1991 - aastakoosolek Tallinnas


 1990

 •  5. mai 1990 - asutamiskoosolek Tallinnas