Bookmarks

Recently Bookmarked
Recent Tags

EGeS

Eesti Genealoogia Selts
Eesti Genealoogia Seltsi kodulehekülg
EGeS Hiiumaa osakond
Eesti Genealoogia Seltsi Hiiumaa osakonna kodulehekülg
EGeS Järvamaa osakond
Eesti Genealoogia Seltsi Järvamaa osakonna kodulehekülg
EGeS Läänemaa osakond
Eesti Genealoogia Seltsi Läänemaa osakonna kodulehekülg
EGeS Pärnu osakond
Eesti Genealoogia Seltsi Pärnu osakonna kodulehekülg
EGeS Rapla osakond
Eesti Genealoogia Seltsi Rapla osakonna kodulehekülg
EGeS Saaremaa osakond
Eesti Genealoogia Seltsi Saaremaa osakonna kodulehekülg
EGS Tallinna osakond
Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna kodulehekülg
EGeS Tartu osakond
Eesti Genealoogia Seltsi Tartu osakonna kodulehekülg
EGeS Viljandi osakond
Eesti Genealoogia Seltsi Viljandi osakonna kodulehekülg
EGeS Võrumaa juurte uurijad
Juhised ja viited Võrumaa sugupuude uurijatele.

ARHIIVID

Eesti Ajalooarhiiv
Eesti Ajalooarhiivi kodulehekülg
Eesti Rahvusarhiiv
Eesti Rahvusarhiiv
Riigiarhiiv
Eesti omariiklusest kuni tänapäevani riiklikud asutused ja organisatsioonid
Harju Maa-arhiiv
Riigiarhiivi struktuuriüksus. Harju- ja Raplamaa arhivaalid.
Lääne-Maa arhiiv
Lääne- ja Hiiumaa valitsusasutuste arhivaalid alates 1945. aastast.
Lääne-Viru Maa arhiiv
Lääne-Viru, Ida-Viru ja Järvamaa valitsusasutuste arhivaalid.
Saare Maa-arhiiv
Saaremaal, Muhus ja Ruhnus tegutsenud valitsusasutuste arhivaalid
Tartu Maa-arhiiv
Tartumaal tegutsenud valitsusasutuste arhivaalid
Valga Maa-arhiiv
Valga-, Põlva- ja Võrumaal tegutsevate valitsusasutuste arhivaalid.
Eesti Filmiarhiiv
Eesti filmiarhiiv
Tallinna Linnaarhiiv
Tallinna arhivaalid alates 13. sajandist kuni tänapäevani
Eestiainelised materjalid välisarhiivides
Otsin Läti ja Venemaa arhiivides Eesti aineliste allikate kohta
SAAGA
Rahvusarhiivi digiteeritud arhiiviallikad
VAU - virtuaalne uurimissaal
Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal
AISi otsing
Arhiivi Infosüsteem
Eesti Isikuloo Keskus
Sugupuu koostamine, suguvõsa uurimine, küla ja talu ajaloo uurimine
Eesti Arhivaaride Ühing
Eesti arhiivinduse alal tegutsevaid inimesi koondava ühingu kodulehekülg

ANDMEBAASID

SAAGA REGISTRID

Saaga personaalraamatute nimeregister
Luteri koguduste personaalraamatute nimeregister
Angerja EAÕK koguduse materjalid
Saagas olevate EAÕK Angerja koguduse materjalid
Hageri kihelkonna materjalid
Saagas olevate Hageri kihelkonna mitmete kiriku-, mõisa- ja vallaraamatute registrid
Jaagupi-Uduvere EAÕK koguduse register
EAÕK Jaagupi-Uduvere koguduse meetrikaraamatute aastaarvude register
Jämaja meetrikate andmebaas
Jämaja koguduse sünni, surma ja laulatuse meetrika 1833-1907
Kolga-Jaani EAÕK koguduse register
EAÕK Kolga-Jaani koguduse meetrikaraamatute aastaarvude register
Kärgu EAÕK koguduse register
EAÕK Kärgu koguduse meetrikaraamatute aastaarvude register
Paistu kihelkonna meetrikate alguskaadrid
Paistu meetrikaraamatute mõisate alguskaadrid 1796-1833
Rapla kihelkonna materjalid
Saagas olevate ja Rapla kihelkonda puudutavate kirikuraamatute, hingerevisjonide, adramaarevisjonide, mõisa- ja vallaraamatute registrid. (Mardo margumets)
Simuna 1712-1839 meetrikasissekannete alguspildid
Fred Pussi koostatud Simuna meetrikate register

Onomastika andmebaas - Onomastika NET
Eestis 19. sajandil pandud ja hiljem eestindatud perekonnanimed
Kinnistute register
Tallinna, Haapsalu ja Lihula linnade ning Eesti mõisakinnistute andmed
Eestimaa adramaarevisjonid
Ajalooarhiivi andmebaas P-Eesti adramaarevisionidest
Eesti ala mõisate register
Registri aluseks on V. Naaberi koostatud «Eesti ala mõisate nimestik».
Muhumaa - ajalugu, inimesed ja kohad
Muhumaa külad, inimesed, ajalugu, peremärgid
Noarootsi kihelkonna elanikud 1700-1944
Rickul/Nuckö Hembygdsförening
1959.a. rahvaloenduse Saaremaa andmete otsing
1959. aasta Kingissepa ja Orissaare rajooni andmete otsitav andmebaas
Eesti rahvastikukaotuste register
20. sajandi 40. aastatel Eestile osaks saanud inimkaotused
Rahvusarhiivi isikuandmete kartoteek
Rahvusarhiivi isikuandmete kartoteek alates Vene Keisririigi lõpust kuni 1980. aastateni.
Poliitikised arreteerimised Eestis 1940-1988
Memento '96 aasta väljaanne. Arreteeritute nimed tähestikulises järjekorras.
Teises maailmasõjas osalenud hiidlased
Teises maailmasõjas osalenud hiidlaste nimekiri. Koostanud Ott Mägi.
Eesti ohvitserid 1918-1940
Eesti Sõjamuuseumi andmed Eesti kaitseväe ohvitseridest
Rakvere linna III algkooli vilistlased ja õpetajad 1890-1930
Rakvere City (Elementary) School III graduates/teachers
Väliseesti isikulooline andmebaas
Silmapaistvamate väliseestlaste isikuloolised ja biograafilised andmed (TLÜAR)
Tuntud eestlaste sünnipäevad
Kaido Korela kogutud tuntud eestlastega seotud tähtpäevadest
Filmiarhiivi infosüsteem
Filmi ja heliarhivaalide otsingusüsteem
Eesti Fotograafide Elulooline Andmebaas 1844-1944
Eesti fotograafide elulooline andmebaas
Eesti teatri lavastuste andmebaas
Eesti teatrites etendatud lavastuste ja näitlejate andmebaas
FOTIS Rahvusarhiivi fotode andmebaas
Fotode Infosüsteem
Soome HisKi genealoogia andmete otsing
Soome Genealoogia Ühingu - meetrikaraamatute otsing
Memorial - andmete otsing
Ühingu Memorial otsitav andmebaas

NIMED

Nimeseltsi kodulehekülg
Onomastika, onomastika bibliograafia, onomastika terminid
Onomastika termineid
Nimeseltsi lehekülg
Eesti onomastika bibliograafia
Nimeseltsi kodulehekülg
Siseministeeriumi eesnimede statistika
Siseministeeriumi statistika lastele pandud eesnimedestalates 1992.a.
Kohanimenõukogu koduleht
Kohanimealusel tegutseva nõukogu koduleht
KNAB: kohanimeandmebaas
Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaas (KNAB)
Kohanime register
Kohaliku nimeregistri avalik teenus
Eesti 19. sajandi kohanimed
Eesti Looduseuurijate Seltsi andmebaas 19. sajandi Eesti kohanimedest
Muudatused Tallinna tänavanimistus 1987-2009
EKI nimestik Tallinna tänavanimede muudatustest
Tallinna tänavanimede saksa-eesti keele vasted
Kogunud Carsten Wilms
Saksa-Eesti / Eesti-Saksa kohanimed
Saksa saatkonna poolt koostatud kohanimede loetelu (autorid Wiltrud Wiemold ja Carsten Wilms)

KALMISTUD

Tallinna kalmistute otsing
Tallinna kalmistute portaal. Võimalik otsida maetute nimede järgi, kalmistute plaanid.
Noarootsi valla kelmistute register
Noarootsi kalmistu; Sutlepa kalmistu ja Rooslepa kalmistu maetute nimekirjad ning kalmistuplaanid
Kohila valla kalmistud
Kohila valla kalmistute otsitav andmebaas
Oru valla Vedra kalmistu register
Oru vallas asuva Vedra kalmistu hauaplatside register ja kalmistuplaan
Kudjape kalmistule maetute nimekiri ja plaan
Kodulehelt on võimalik leida Kudjape kalmistule maetuid nimekirja ja kaardi järgi.
Kunda linna kalmistud
Kuna linna vana ja uue kalmistu registrid ning plaanid

ABIMATERJALID

Riigiportaal eesti.ee
Internetikeskkond suhtlemiseks riigiga
Saaga; Abimaterjalid
Eesti kihelkonnad
Eesti kaart kihelkondade jaotusega
Kalendrite konverter
Kuupäevade arvestus erinevates kalendrites
Kalendrid
Kalendrid aastate kaupa, kuupäevade arvutamine
Kirikukalendri kuupäevade arvutus
Kirikupühade kuupäevade arvutamiseks erinevates konfessioonides ja kalendrites.
Juliuse kalender - Vikipeedia
Vikipeedia artikkel Juliuse kalendrist
Gregoriuse kalender
Vikipeedia artikkel gregoriuse kalendrist
Gooti kirja õpetus
Gooti kirja tutvustav ja õpetav inglise keelne lehekülg
Rahvusarhiivi juhised
Soovituslikud juhised nõustamaks dokumendi- ja arhiivihalduse erinevaid valdkondi.
Suguvõsa uurimine Tartu Rahvaülikool
Info suguvõsa uurimise kursuse kohta Tartu Rahvaülikoolis
Vanad meditsiiniterminid
Antiquus Morbus Home - vanade meditsiiniterminite otsing (inglise, saksa, prantsuse k.)
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti Keele Instituudi sõnaraamatu otsing
Legendiotsija lingid
Linke asjaarmastajatest arheoloogide kodulehelt.
Ametlikud teadaanded
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse otsingumootor
Tori vallakohtu arhivaalid ajalooallikana
Lühendatult tööst: Kadri Must. Tori vallakohtu arhivaalid ajalooallikana. Proseminaritöö. TÜ 1996
Lõuna-Eesti vallakohtute protokollid
1860.-1880. aastate Lõuna-Eesti vallakohtute protokollid
Herba - Haiguste märksõnad
Haiguste märksõnad koos rahvapäraste seletustega
Saksa keelse gooti kirja käekirja õppimiseks
Gooti käekirja näitised, õpetus ja tõlkimine. Saksa- ja inglise keeles.
Eesti saksakeelsed kohanimed
Eesti saksakeelsed kohanimed - Vikipeedia artikkel
Sugulussuhted - Vikipeedia artikkel
Sugulussuhted ehk põlvnemissuhted ehk veresugulus
Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirja päise tõlge
Link EGeS Saaremaa kodulehel
Eesti Vabariigi aumärgid
EW ja EV aumörgid ja medalid. Aleks Kivinuk.

GENEALOOGIA JA ARVUTI

suguselts@lists.ut.ee
Eesti genealoogia vestlus- ja infolist
Genealogy.com
Programmi Family Tree Maker tootja inglise keelne lehekülg. Palju abiinfot perekonna päritolu ja ajaloo uurimiseks. Otsingumootor (eeldab registreerimist)
Ages!
Sugupuu koostamise programm. Tasuline.
Ahnenblatt
Genealoogiaprogramm (vabavara)
Brother's Keeper
Populaarne genealoogia programm. Võimalus kasutada eesti keelsena.
Family Matters Genealogy Shareware
Sugupuu koostamise programm (shreware)
Family Origins Genealogy Software
Sugupuu koostamise programm. Tasuline (15 päeva trial)
Family.Show
Programm peaks sobima sugupuu esitluseks
Family Tree Maker
Suurte võimalustega genealoogia programm, tasuline.
Famtree - Family Tree Software
Sugupuu koostamise programm (Windows). Tasuta.
GenoPro
Sugupuu koostamise programm. Tasuline.
Kinship Archivist
Sugupuu ehitamiseks veebiserveril. Tasuline.
Legacy Family Tree
Sugupuu koostamise programm. Standardversioon tasuta.
MyHeritage - Free Family Tree
Populaarne sugupuu koostamise programm.
PhpGedView
Interneti veebiserveril töötav suurte võimalustega genealoogiaprogramm
Genealoogia programmide ülevaated
Genealogy Software Reviews
Genealoogia programmide võrdlus
TopTenReviews genealoogiaprogrammide omavaheline võrdlustabel
Eesti sugupuu programm (Ellermaa Tarkvaratöökoda)
Ellermaa Tarkvaratöökoja poolt pakutav sugupuu koostamise programm (tasuline)
Geni.com
Genealoogia võrgustik internetis. Võimalik ühiselt uurida sugupuud.
Kindo
Sugupuu ehitamiseks veebis. Tasuta.
Vene-Eesti online sõnastik
Vene-Eesti sõnaraamat ASE Computers'i serveril
WikiTree
Genealoogia alane infopank
WinGenea
Genealoogia programm Windowsile.Tasuline.

TRÜKISED RAAMATUKOGUD

TÜ DIGIRAAMATUKOGU - DSPACE

1922.a. rahvaloendus - Järva maakond
1922 a. üldrahvalugemise andmed. Järva maakond. Riigi Statistika Keskbüroo.
1922.a. rahvaloendus - II Tabelid
1922 a. üldrahvalugemise andmed: II - Üleriikline kokkuvõte Tabelid. Riigi Statistika Keskbüroo.
1922 a. rahvaloendus - IV Viru maakond
1922 a. üldrahvalugemise andmed: IV - Viru maakond. Riigi Statistika Keskbüroo.
1922 a. rahvaloendus - VI Harju maakond ja Tallinna linn
1922 a. üldrahvalugemise andmed: VI vihik Harju maakond ja Tallinna linn. Riigi Statistika Keskbüroo.
1922 a. rahvaloendus - VII-a. Lääne maakond
1922 a. üldrahvalugemise andmed: VII-a vihik Lääne maakond. Riigi Statistika Keskbüroo.
1922 a. rahvaloendus - VII-b. Saare maakond
1922 a. üldrahvalugemise andmed: VII-b vihik Saare maakond. Riigi Statistika Keskbüroo.
1922 a. rahvaloendus - VIII Pärnu maakond
1922 a. üldrahvalugemise andmed: VIII vihik Pärnu maakond. Riigi Statistika Keskbüroo.
1922 a. rahvaloendus - IX Viljandi maakond
1922 a. üldrahvalugemise andmed: IX -Viljandi maakond. Riigi Statistika Keskbüroo.
1922 a. rahvaloendus - X Tartu ja Valga maakonnad
1922 a. üldrahvalugemise andmed: X vihik Tartu ja Valga maakond. Riigi Statistika Keskbüroo.
1922 a. rahvaloendus - XI Võru ja Petseri maakonnad.
1922 a. üldrahvalugemise andmed: XI vihik Võru ja Petseri maakond. Riigi Statistika Keskbüroo.
Eesti kirjakeele kujunemine ja kujundamine 16.-19. sajandil
Heli Laanekask väitekiri Tartu Ülikoolis 2004
Eesti kodakondsuse kujunemine: põhimõtted ja praktika
Helen Rohtmets magistritöö Tartu Ülikool 2005
Eestlaste tagasiränne Eestisse aastatel 1989 - 2000
Inga Kask magistritöö Tartu Ülikool 2006
Helme-Tõrva raamatukirjastajad 1918-1940
Katrin Kannukene TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lõputöö 2008
Näljaabi Liivi- ja Eestimaal 17. sajandist 19. sajandi alguseni
Marten Seppeli doktoritöö TÜ 2008
Põdrala valla institutsioonid 1944-1950
HelenaRitsosoni TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lõputöö 2009
Põltsamaa Eesti Põllumeeste Selts aastatel 1881-1944
Kristi Ütt TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lõputöö 2008
Pärnu kaitsepataljon ja 9. jalaväepolk Vabadussõjas 1918-1920. aastal
Külli Lainevool TÜ Viljandi kultuuriakadeemia lõputöö 2008
Rahvuse arengu peegeldumine ajalookäsitlustes Eesti näitel
Kristi Kukk magistritöö Tartu ülikool 2006
Regionaalsete joonte ühtlustamise katsed 1920.-1930. aastail Võrumaa hariduselu näitel
Terje Lõbu magistritöö Tartu Ülikool 2005
Saksa kultuuromavalitsus ja vähemusrahvus Eesti Vabariigis 1918/1925-1940
Kaido Laurits magistritöö Tartu Ülikool 2005
Sõna ja pilt Naiskodukaitse ajaloo allikana 1927-1940

ARTIKLID

Peksmine ja löömine Eesti külas 1868-1911 Nursi vallakohtu protokollide näitel
Maarja Kaaristo artikkel, õigusetnoloogiline perspektiiv
Juliusest, Gregoriusest ja kalendrist
Anneli Klöaussoni artikkel
Carl Robert Jakobsoni sugupuu
Pilk Jakobsonide perekonnalukku, Keel & Kirjandus 04/2005
Eesti Ekspress: Siim Kallase sugupuust
Eesti Ekspress / Siim Kallas: Minu vanaema oli lätlane? Väga huvitav! (Tarmo Vahter 29.04.2004)
Eesti Ekspress: Jaan Krossi sugupuust
Eesti Ekspress / Kust tuli Jaan Kross? (Kalev Kesküla EE 14.02.2005)
Eesti Ekspress: Patriarh Aleksius II sugupuu
Eesti Ekspress / Patriarhi suguvõsa saladused
Valdo Kallioni mälestused
Järvakandi, Lipa ja Raikküla 1920.-30.-ndatel aastatel
Suguvõsa kokkutuleku korraldamine
Artikkel feeling24.ee
Takking'ite suguvõsa kirjeldus (Hiiumaa)
Valeria Räniku uurimus emapoolsest suguvõsast
Perekonnanimede panekust Eestis
Kristiine ja Karl Kurro
1826. aasta nimepanek Mõnistes ja nimede muutumised
Evelin Povel-Puusepa ettekanne Sugupuude tunnil Mehkamaa sugupuude näitusel 23. juunil 2006
Karula kihelkonna kujunemine. Pikne Kama, TÜ proseminar 2008
Pikne Kama uurimistöö Karula kihelkonna kujunemisest
Teatrite sugupuu
Teatriaasta 2006
Kuidas arvutiga suguvõsa uurida (Arvutikasutaja 09.01.2009)
Lauri Frei artikkel ajakirjas "Praktiline Arvutikasutaja"

17. sajandi trükised (kuni 1710) Ajalooarhiivi fondides
Rahvusarhiiv - trükiste andmebaas
Digiteeritud eesti ajalehed
Rahvusraamatukogu digitaliseeritud Eesti ajalehtede arhiiv
DIGAR - Digitaalne Arhiiv
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv
GRAFO
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu fondidest.
GRAFO: Eesti asundused ja asupaigad Wenemaal, 1918
August Nigol, Eesti Kirjastuse-Ühistuse "Postimehe" trükk - Taru 1918
GRAFO: Eesti maarahva kalendrid 1732-1799
Köhleri, Lindforsi ja Minuthi trükikoja Eesti-Ma Rahwa Kalender 1732"1799
KLEIO | ajalookirjanduse sihtasutus
Sihtasutus Kleio poolt väljaantud teadus- ja teatmekirjandus
Eesti Instituudi publikatsioonid
Eesti Instituudi poolt välja antud inglise keelsed trükised
Ajakiri TUNA
Rahvusarhiivi poolt väljaantav ajalookultuuri ajakiri aastast 1998
Ajakiri "Sõdur" (DIGAR)
Ajakirja "Sõdur" numbrid (1919-1940)
Käsmu meremuuseumi toimetised
Valik Käsmu meremuuseumi avaldatud trükiseid
Carl Eduard Malm " Rapla kirik harju maal. " (1868)
Rapla kirikuõpetaja Carl Eduard Malmi (1837-1901) poolt kirjutatud raamat
Taga-Sõrve ajaloost, Eldur Seegeli kogumikud
MTÜ Taga-Sõrve XXI projektid
Balti aadlike genealoogiline käsiraamat
Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Görlitz 1929
Meie Matsi 1914-1918 pildid eestlastest sõjameestest
Ajakirjas Meie Mats aastatel 1917-1918 avaldatud pildid eestlastest sõjameestest
Wigala kogudus 1339-1939
Wigala koguduse ja kiriku ajalugu 1339-1939. Koostanud Mihkel Aitsam (1939).
S. H. Vestringi eesti-saksa sõnaraamat
Salomo Heinrich Vestring XVIII sajandil koostatud eesti-saksa sõnaraamat
Arheoloogia publiktsioonid
MTÜ Arheoloogiakeskuse arheoloogia teemaliste publikatsioonide müük
Arheoloogia uudiskirjandus
Arheoloogia teemalised publikatsioonid
Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi lõputööd
Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis kaitstud lõputööde teemad lõpetamise aasta ja õppeastme järgi
Saare Arhiivraamatukogus EGeSi Saaremaa osakonna riiul
Raamatud. Arhiivide toimetised. Seltsi väljaanded. Mikrofilmid. CD-d ja DVD-d.
Nelliste sugupuu raamat
Saaremaa, Karja kihelkond, Pärsama vald, Selja küla, koostas Valdu Nellis
Eesti keele õpik ja sõnaraamat aastast 1780
1870. aastal A.W. Hupeli õpiku ja sõnaraamatu digikoopia (GoogleBooks)
ESTER Tallinn
Eesti raamatukogude ühiskataloog - Tallinna raamatukogude otsing
ESTER Tartu
Eesti raamatukogude ühiskataloog - Tartu raamatukogude otsing
URRAM
Eesti raamatukogude veebipõhine otsingusüsteem
Postkaardi kogu-Estonia
Eesti teemalised postkaardid kollektsionääride kogudest

KAARDID

Google Maps
Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
Maa-ameti kaardiserver
Geoportaal - Maa-ameti portaal Eesti ruumiandmete kohta: kaardiserver, andmed, kaardid, teenused, infrastruktuur
DELFI otsing - Eesti kaart
DELFI -Regio kaardirakendus
TÜ Eesti kartograafiline pärandkogu
Eesti skeemiline katastrikaart , Eesti haldusjaotus
Eesti Ajalooarhiiv Digikaardid
Ajalooarhiivi kaartide register
Eesti Panoraamgalerii
Eesti regioonid ja nende kaardid
Kohanime register
Kohaliku nimeregistri avalik teenus
Kohtade otsing
Asustatud punktide otsing, kaardid
Eesti kirikute asukohad
Saagas olevate luteri ja õigeusu koguduste asukohad (mittetäielik) - Google Maps
KUPITS - Halduspiiride kaardiserverver
Ajaloolise haldusjaotuse geoinfosüsteem "KUPITS" kujutab endast töövahendit Eesti alal 20. sajandi jooksul toimunud haldusjaotuse muutustes orienteerumiseks
Tallinna Linnaarhiivi Kaardikogu
Tallinna Linnaarhiivi kaardikogu skaneerimise ja veebis esitamise projekt.
Vene topograafilised kaardid
Allalaetavad topograafilised kaardid
GRAFO Võrumaa
Sarkast "Eesti" Võrumaa köide 1926, Võrumaa kihelkondade kaardid
EKI.ee kohanimeandmed
Eesti Keele Instituudi kohanimeandmed

KOHAAJALUGU

ARHEOLOOGIA

Veealune arheoloogia
Eesti sukeldamishuviliste ja allveearheoloogide kodulehekülg
Aheoloogiakeskus
MTÜ Arheoloogiakeskuse kodulehekülg
Arheoloogia teooria
Matthew Johnson raamatu "Arheoloogia teooria" eesti keelne internetiraamat
Eesti muinasesemed
Kriiska, Jonuks, Kraas. Eesti muinasesemed.
Arheoloogia Tartu Ülikoolis
Tartu Ülikooli arheoloogia õppetooli kodulehekülg.
Arheoloogia
Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogia osakond

EESTI MÕISAD

Eesti mõisaportaal
Portaal "Eesti mõisad" - Sinu teejuht mõisamaailma
Harjumaa mõisad
Harjumaa mõisu ja nende ajalugu tutvustav lehekülg
Padise Mõis - von Rammide suguvõsa kroonika
Artikkel Padise mõisa ja hotelli leheküljel
Ülevaade Eesti mõisatest
Reisijututoa Wher2Go kodulehekülg

FOLKLOOR

Eesti Rahvaluule
Eesti folkloristide server Haldjas.
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS)
Eesti rahvatantsu-, rahvamuusikaõpetajate ja -harrastajate ühendus.
Eesti murdesõnavara suhted
Eesti kihelkondade murdesõnavaralisi suhteid
Eesti kirjakeel ja murded
EKI käsiraamatu peatükk
Lõuna-Eesti pärimuse portaal
LEPP-"Lõuna-Eesti rahvaluule andmebaasi" veebiväljund
Setumaa - Setomaa
Setukaisten ystävät -yhdistys / The Friends of Setus (soome k.)
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu kodulehekülg
Eesti Rahvaluule Arhiiv
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule arhiiv
Siberi eesti kogukonnad folkloristliku uurimisallikana
Anu Korb doktoritöö Tartu Ülikool 2007

MERENDUS

Ahto Walteri ümbermaailmareis
Ahto Walter - esimene eestlane purjekaga ümber maailma
Virtsu tuletorn
Virtsu ümbruskonna tuletornid
Eesti majakad (vene k.)
Маяки Эстонии- Острова Нарген , Остров 'рангеля, Кери, 'иртсу, Кери

MILITAAR

Eesti Vabadussõda
Eesti Vabadussõda käsitlev võrgureferaat
Eesti Vabadusvõitlejate Liit
Eesti Vabadusvõitlejate Liidu koduleht
Eestlased Saksa sõjaväes Wehrmacht.pri.ee
Eesti sõdurite & kaitseliitlaste tegemistest ajavahemikul 1918 - 1945.
Eesti Lennuväepoiste Klubi
Saksa lennuväe abiteenistuses teeninuid ühendava klubi kodulehekülg
Militaarne Hiiumaa
Ülevaade Hiiumaa militaarajaloost, põhiliselt rannapatareidest.
Tallinna rannapatarei
Huviliste vene keelne kodulehekülg Peeter Suure merekindlusest ja teistest Tallinna ümbruse kaitserajatistest
Vennatapusõda septembris 1944 - Avinurme lahing
Artikkel Eesti Vabadusvõitlejate Liidu koduleheküljel
Lahingud Lääne-Eesti saartel
Referatiivne tekst Sõrve lahingutest 1944. aastal
Kurt Vetteri mälestused 1944. aasta lahingutest Muhus ja Saaremaal
Kurt Vetteri poolt 2000. aastal kirja pandud mälestused
Tallinna märtsipommitamine 09.03.1944 (inglise k.)
The Soviet terror air raid to Tallinn on March 9/10, 1944
Teine Maailmasõda
Vaino Kallase veebiartikkel

Ajaloo Instituut
Tallinna Ülikooli ajaloo instituudi kodulehekülg
Akadeemiline Ajalooselts
Eesti Akadeemilise Ajalooseltsi kodulehekülg
Eesti Muinsuskaitse Selts
Eesti Muinsuskaitse Seltsi kodulehekülg
Muinsuskaitseamet
Muinsuskaitseameti kodulehekülg
Maavalla koda
Maavalla koda - Eesti maausuliste katusühenduse koduleht
Histrodamus
Histrodamus pakub võimaluse interaktiivseks ajaloo õppimiseks.
Estonica Entsüklopeedia
Eesti-teemaline internetientsüklopeedia.
Allmäe küla Stavropoli krais
Eest Allmäe küla Stavropoli krais (vene k.)
Angerja Issanda Taevaminemise kogudus
Kohilas asuva Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Angerja Issanda Taevaminemise koguduse ajaloost
Kiviheitemasin Otepääl
Otepää linnamäel 2002. aastal ehitatud kiviheitemasinast
Paldiski ajalugu
Paldiski ajalugu ja tänapäev - Paldiski,ajalugu,sadam,lõunasadam.põhjasadam,muula mäed,pakri,saar,reaktor,peeter esimene,
Rõuge kihelkond. Rõuge vald.
Karl Pettai raamat. Fragmente ja vahelugemisi ajaloost, loodusest ja inimesest. Tihemetsa - Rõuge 1997.
Unustatud Vana Saaremaal
Pildialbun Kuressaare ja Sõrve kohtadest pildistatuna varem ja nüüd
Vanaküla (Gambyn)
Vanaküla - ajalooline küla Noarootsi vallas Läänemaal
Eesti kitsarööpmelised raudteed
Heiki Muda veebileht Eesti kitsarööpmelistest raudteedest ja nende ajaloost arvukate kaasaegsete ja ajalooliste fotodega.
Ennistuskoda Kanut
Vabariiklik restaureerimiskeskuse kodulehekülg
Eesti Televisioon 1955-1990
ETV arengust ajas ja ruumis, mälestusi, meenutusi, arvamusi, mõtteid
Kristlik statistika: Eesti koguduste kaart 1997
Kristlik statistika: Eesti koguduste kaart 1997 Kehra koguduse lehel
Eesti Metsaselts-Pärandkultuur
Pärandkultuuri inverteerimine

MUUSEUMID

muuseum.ee
Eesti Muuseumide infokeskus
Eesti Ajaloomuuseum
Eesti ajaloomuuseumi kodulehekülg. Maarjamäe loss.
Eesti Arheoloogiamuuseum
Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogiamuuseumum
Eesti Arhitektuurimuuseum
1991. aastal asutatud muuseum säilitamaks ja teadvustamaks Eesti arhitektuuri ajalugu ja arengut tänapäeval.
Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti kirjandusmuuseumi kodulehekülg
Eesti Kunstimuuseum
Kumu Kunstimuuseum, Adamson-Ericu Muuseum, Niguliste Muuseum, Kadrioru Kunstimuuseum, Mikkeli Muuseum
Eesti Loodusmuuseum
842. aastal loodud Eestimaa Kirjanduse Ühingu Provintsiaalmuuseumist välja kasvanud keskmuuseum
Eesti Maanteemuuseum
Eesti Maanteemuuseum Varbusel Põlvamaal
Eesti Meremuuseum
Meremuuseum. Miinimuuseum. Muuseumilaevade Sadam.
Eesti muuseumraudtee
Eesti muuseumraudtee Lavassaares. Kitsarööpmelise raudtee ajalooga tegelev mittetulundusühing.
Eesti Piimandusmuuseum
Imaveres asuva Eesti Piimandusmuuseumi kodulehekülg
Eesti Põllumajandusmuuseum
Ülenurmel asuva Eesti Põllumajandusmuuseumi kodulehekülg
Eesti Rahva Muuseum
ERMi kodulehekülg
Eesti Raudteemuuseum Haapsalus
Eesti laiarööpmeliste raudteede ajalugu kajastav muuseum asukohaga Haapsalu raudteejaamas.
Eesti Spordimuuseum
Eesti Spordimuuseumi kodulehekülg
Eesti Sõjamuuseum
Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum Viimsis
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kodulehekülg. Andres Särevi kortermuuseum.
Eesti Tervishoiu Muuseum
Eesti Tervishoiu Muuseum kogub eesti meditsiiniajalugu kajastavat materjali
Eesti Tuletõrjemuuseum
Siseministeeriumi haldusalas tegutsev Eesti Siseturvalisuse Muuseum
Eesti Vabadusvõitluse muuseum
Eesti Vabadusvõitluse muuseumi kodulehekülg
Eesti Vabaõhumuuseum
Eesti Vabaõhumuuseumi kodulehekülg
Eesti vene muuseum
Vene muuseum
Tallinna Linnamuuseum
Tallinna Linnamuuseum. A. H. Tammsaare Muuseum Tallinnas.Eduard Vilde Muuseum. Jaani seek. Kiek in de Kök. Lastemuuseum. Muuseum Miia-Milla-Manda. Peeter I Majamuuseum. Fotomuuseum.
Tallinna Raekoda
Tallinna linnavalitsuse esindushoone, muuseum ja kontserdisaal
MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum
Konstantin Pätsi elu ja tegevust uuriv ning tutvustav ühing
Abruka muuseum
Abruka Muuseumi Seltsi kodulehekülg
Dominiiklaste Kloostri Muuseum
Tallinnas 1246 aastal asutatud kloostri säilinud ehitised ja ekspositsioon
Eesti Panga muuseum
Eesti Vabariigis käibinud maksevahendeid ning Eesti Panga ajalugu
Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum
Tallinna Ülikoolis asuv teemamuuseum
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Tallinnas asuv eesti professionaalse tarbekunsti ja disaini kogu
Energia avastuskeskus
EnegiaKeskus - lõbus ja hariv teaduskeskus nii suurtele kui väikestele teadushuvilistele.
Juudi Muuseum
Eesti juutide elu XIX sajandist tänapäevani
Kaitseliidu muuseum
Kaitseliidu peastaabi hoones asuv muuseum
Mahtra Talurahvamuuseum
Mahtra Talurahvamuuseum Raplamaal Juurus
Mootorrattamuuseum
Harjumaal Kurtna mõisa abihoones tegutsev Eesti Vanamootorrattaklubi UNIC-MOTO ekspositsioon
Narva Muuseum
Narva Muuseumi kodulehekülg
Obinitsa Seto Muuseumitare
Obinitsa ja teiste Meremäe valla külade ajalugu ja esemed.
Okupatsioonide muuseum
Kistler-Ritso Eesti Sihtasutuse trükis publitseeritud ja käsikirjalised materjalid. Memento aastaväljeanded.
SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon
Eesti sõjanduse, korrakaitse, päästeteenistuse ja vabadusvõitluse ajalooga seotud ekspositsioon
Saku Pruulikoda
Õllemuuseum Saku Pruulikoda
Velise Sillaotsa Talumuuseum
Velise Sillaotsa Talumuuseumi kodulehekülg
Ühiskaubandusmuuseum
ETK ekspositsioon ühiskaubandusest
Harjumaa Muuseum
Keila mõisas tegutsev maakonnamuuseum. Filiaal Paldiskis Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum.
Harjumaa: Kolgaküla talumuuseum
Kolgakülas tegutsev eramuuseum
Harjumaa: Rannarahva Muuseum
Viimsis asuv vabaõhumuuseum. Pranglisaarte muuseum. Naissaare muuseum.
Harjumaa: Rehemetsa koduloomuuseum-külakeskus
Saku vallas Metsanurme külas taastatud talumuuseum
Hiiumaa Muuseum
Hiiumaa koduloomuuseum Kärdlas. Pikk Maja. Kassari ekspositsioon. Mihkli talumuuseum. R. Tobiase majamuuseum.
Hiiumaa Militaarmuuseum
Hiiumaa Militaarmuuseum Tahkunas
Hiiumaa: Vaemla villavabrik
Hiiumaal Vaemla mõisa heinaküünis tegutsev muuseum-villavabrik
Hiiumaa: Soera Talumuuseum
Hiiumaal Palade külas asuv talumuuseum.

FOORUMID

Foorum: Perekonnaajaloo foorum
Foorum perekonna ning suguvõsa ajaloo huvilistele.
Foorum: Histrodamus
Histrodamuse ajalooserveri juurde kuuluv foorum
Foorum: www.militaar.net
Militaarteemad minevikust kaasaega
Foorum: wehrmacht.pri.ee
Foorum Eesti sõjaajaloost 1918 - 1945
Foorum: Sõdurifoorum
Riigikaitsealase kodulehe www.sodur.com foorum
Eesti fotopärand | Google'i grupid
Foorum: DIS-Forum
Taani keelne genealoogia foorum
Foorum: Oregoni genealoogia foorum
Inglise keelne "Genealogical Forum of Oregon"
Ancestry.com - Eesti foorum
Eesti teemaline foorum genealoogia serveril Ancestry.com.
Estonia Genealogy Forum
Eesti teemaline foorum serveril genealogy.com

PILDIALBUMID

FOTIS Rahvusarhiivi fotode andmebaas
Fotode Infosüsteem
EGeSi Pärnu osakonna pildigalerii
Pilte Pärnu osakonna tegemistest
EGeSi Rapla osakonna pildialbum (Nagi)
EGeSi Tallinna osakonna pildialbum (Picasa)
Pilte EGeSi Tallinna osakonna üritustelt
Maidu Leeveri galerii EGeSi tegevusest, vanad albumid ja muu
EGeSi Läänemaa osakonna kokkusaamised, vanad fotod
Fotomuuseum's Photostream (Flickr)
Tallinna Linnamuuseumi fotomuuseumi digitaalne väljapanek.
Foto: Adamson, Eda - Flickr
Vanu pilte Eda Adamsoni albumist
Foto: Brunberg, Göte kogutud vanade fotode otsitav album (rootsi k.)
Rickul/Nuckö Hembygdsförening
Foto: Ertsen (Picasa)
Tiia album perekond Ersten
Foto: genealoogia
Assar Järvekülg
Foto: Kiiler, Hilda ja Arthur-Aleksander
Laidoneri suguvõsast
Foto: Kohala, Pikaristi, Varudi, Rakvere koolipildid (Picasa)
Tiia pildialbum koolihoonetest, õpetajatest ja õpilastest
Foto: Martinsonid
Martinsonide suguvõsa http://www.hot.ee/martinsonid/ juurde kuuluv pildialbum
Foto: Märtin, Juta album Simuna kihelkonnast
Juta Märtini kogust inimesei Simuna kihelkonnast: Paasvere, Muuga, Laekvere kandist ja eeldatavalt ka Viru-Jaagupi kandist
Foto: Naell
Fotoalbum EGeSi Läänemaa ja Järvamaa osakonna kokkusaamistest, vanad fotod
Foto: Nellis
Valdu Nellis (fotoalbum.ee) - Kurna mõis, Oru loss, Sausti mõis, Tallinn 1938, Vabadussõda, Venevere jpm
Foto: Pendin, Mall pildialbum (Picasa)
EGeSi Tartu osakonna kokkusaamistest, vanad fotod
Foto: Rauli pildialbum (Picasa)
Vanu pilte Tartumaalt
Foto: Renser, Avo (Picasa)
Avo Renseri vanade fotode arhiiv
Foto: Trankmann, Raik (Picasa)
Tiia pildialbum Trankmanni ja Raiki perekonna albumist
Foto: Vanad postkaardid (Picasa)
Tiia album vanadest postkaartidest
Foto: Varudi Altküla elanikud (Picasa)
Tiia fotoalbum Varudi ja Altküla inimestest
Foto: Varudi seltsielu (Picasa)
Pilte Varudi seltsidest
Fotod: Saksa sõdurite pildialbumid
Фотоальбомы немецких солдат (Reibert.info)
Fotod: Okupatsioonimuuseum
Okupatsioonide muuseumi fotokollektsioon.
Vabadusvõitlejate Liit
EVL kodulehe pildialbum.Sõjaaegsed fotod.
Eesti ajalugu piltides
Eesti Instituudi inglise keelne Eesti ajalugu tutvustav pildiseeria
Ruhnu Ajaloolised Fotod
MTÜ Ruhnu Kultuurielu
Venede Suguvõsa kokkutulek 28.06.2009 (Delfi Pilt)
Pilte sajandialguse Narvast, Ingvar (Delfi.pilt)
Delfi Pilt on fotoportaal, mis võimaldab Sul jagada pilte ja albumeid oma tuttavate ja sõpradega
Firma Longholm videoteenused
Foto ja video DVDde valmistamine
VIDEO: Altdorf´ide sugupuu tutvustamine.08.08.2009 << Toru.ee
Altorfite suguvõsa kokkutuleku videod toru.ee

SUGUPUUD INTERNETIS

Eesti sugupuud internetis-Kalle Pullmanni lingikogu
Kalle Pullmanni lingikogu
EGeS Pärnu osakonna sugupuud
Sauga Audru Seliste Halinga vald - PhpGedView
Arula mõisa talud ja perekonnad
Ain Vagula kogutud info Arula mõisa kohta (GenoPro)
Ulrich baltisaksa suguvõsa - Vikipeedia
Vikipeedia artikkel Ulrichi suguvõsast - Saksamaalt Brandenburgist pärit baltisaksa suguvõsa.
Suguvõsa ajaleht "Minu Sugupuu"
Vahur Joala toimetatav suguvõsa ajaleht aastast 2007
Sugupuu: A.Vagula uurimus (Arula) mõis
Ain Vagula suguvõsauurimus: Tiirman, Alep, Lõõndre, Possul, Rebane, Täär, Tünsa, Parts, Volmer, Sannamees.
Sugupuu: Antsiferov (Анциферов)
Анциферовы всех стран, соединяйтесь!
Sugupuu: Buxhoeveden
Buxhoeveden Family
Sugupuu: Dampfid (Hiiumaa)
Andres Rätsepa toimetatav Dampfide sugupuu
Sugupuu: Demant (MyHeritage) Võrumaa
Sugupuu: Ermide sugupuu
Vello Saali kogutud andmed
Sugupuu: Georg, Rattasep, Säinas, Pello,Tomingas
Marko Georg
Sugupuu: Gross-Kross (Pärnumaa)
Jaanus Gross: Grossid Krossid suguvõsa arhiivid
Sugupuu: Habicht (Läänemaa)
Vahur Joala
Sugupuu: Hagestolz (Viljandimaa)
Andrus Hans Kuldkepp: Reino Jaagu järglaste sugupuu
Sugupuu: Hinrikus (Liis Böckler)
Sugupuu: Holland (Ain Holland)
Sugupuu: Inga sugupuu (Family Tree)
Tomberg, Böckler, Eerikson, Einling, Sulg, Kaido, Lechtmetz
Sugupuu: Ihloff (Urmas Haud)
Sugupuu: Jaacksonite sugupuu
Jaan Jaaguse koostatud sugupuiu
Sugupuu: Joala, Vellendi (Pärnumaa)
Vahur Joala
Sugupuu: Johanson (Juhanson)
Avatar. Koostaja Toomas Johanson.
Sugupuu: Jurikate sugupuu
Vello Saali kogutud andmed
Sugupuu: Juriksonide sugupuu
Sugupuu: Jurn (Pärnumaa)
Heinrich Jurn
Sugupuu: Järv (MyHeritage.com)
Merje Järv- Griffiths: Hurda küla, Võrumaa: Metsmees, Mitt, Antsov, Pähn jne
Sugupuu: Jürgensonide suguvõsa
Kalle Jürgenson
Sugupuu: Jürviste (PhGedView)
Ülar Ja Annika Jürviste suguvõsa (PhGedView)
Sugupuu: Kalbuste sugupuu
Sugupuu: Kalk
Martti Strang - GeneaNet
SUgupuu: Kappide sugupuu
Suure-Jaani kuulsad Kapp'id. Autor Riina Mankin
Sugupuu: Kartaude sugupuu (Family Tree)
Kartaude sugupuu - Kartau, Tamm, Jakobson, Mägi, Peterson, Kaareste, Laas, Toodo, Allik, Jänes
Sugupuu: Kiiler, Laidoner
Kindral J.Laidoneri lelletütar Hilda Kiiler(sünd. Laidoner)
Sugupuu: Kiisk, Tuuling (PhpGedView)
Avo Kiisk: Kiisk, Tuuling suguvõsad ja nende hõimlased (Saare- ja Hiiumaa)
Sugupuu: Kilu
Kristel Kuusk
Sugupuu: Kimmelite sugupuu
Sugupuu: Kirikal
Mart Kirikali sugupuu
Sugupuu: Kirsi Kanep
Kanep, Vaher, Kalda(Klein), Tuhkanen
Sugupuu: Kitt, Koddo (MyHeritage)
Sugupuu: Kivi, Panik, Uibos
Ahti Kivi: Sugupuu nimedele nagu Kivi,Panik,Uibos,Sirge,Piusa,Vanaküla
Sugupuu: Koemets
Koostaja Marko Koemets
Sugupuu: Kommel, Tilling (MyHeritage)
Sugupuu: Kommesson
Sugupuu: Kransmann (Family Tree)
Kransmann, Kelt (Võru maakond)
Sugupuu: Kuldkepp (Viljandimaa)
Koostaja Andrus Hans Kuldkepp
Sugupuu: Kuningas
Pärnumaa, Saarde vald
Sugupuu: Kuusemets
Raikkülast pärit Kuusemetsad ja nende järglased. Koostaja mati Kuusemets.
Sugupuu: Käiside genealoogia
Johannes Käisi sugupuu
Sugupuu: Käsebierid (MyHeritage)
Mart Varvas: äsebieride sugupuu (eestindatult Käspre, Kespre) Suure-Jaani kihelkonnast Vastsemõisa vallast
Sugupuu: Käärma (Läänemaa)
Koostanud Lea Kornel
Sugupuu: Kögardid (Viljandimaa)
Sugupuu: Kümme jalga (Saaremaa)
Veljo Puujalg: Puujalg'ade ja Aava'de sugupuud / uurimus
Sugupuu: Leever (PhpGedView)
Maidu Leeveri genealoogia andmebaas
Sugupuu: Lehepuu
Sugupuu: Lehtmets
Toimetaja Kuido Lehtmets. Nimed: Ahe, Velt, Veldt, Sahtel, Nõlvet, Ringo, Ringewelt, Ringenfeldt, Kleesmann, Lehtmets (PhpGedView)
Sugupuu: Leidus, Ilijn, Holm (Mart Leidus)
Sugupuu: Lieders (Raplamaa)
Sugupuu: Lill, Kustawus (Helme kihelkond)
Lill, Kustawus, Illison, Kiisler jne. Helme kihelkod
Sugupuu: Linde
Astrid Terras's Linde Family genealogy and family history page.
Sugupuu: Lipp
Jaan Lippu ja
Sugupuu: Loos
Loos sugupuu (Avatar). Koostaja Maili Arengu
Sugupuu: Luke-Adami (Tartumaa)
Eda Adamson (GenoPro).
Sugupuu: Maasik
Sugupuu: Majase suguvõsa
Hanno Kuus
Sugupuu: Malva ja Kallaste
Annika Malva
Sugupuu: Marksonid
Pärnumaa
Sugupuu: Martinfeld, Saks, Ojasoo
Sugupuu: Martinfeld,Suurtee,Tamm,Vähejaus
Argo Koppel: Martinfeld,Suurtee,Tamm,Vähejaus (Saaremaa, Hiiuma) TribalPages.com
Sugupuu: Martinson (Saaremaa)
Martinsonide suguvõsa
Sugupuu: Meriniit, Milt
Marvi Meriniit: Meriniitude, Miltide, Uhverite ja Pajude sugupuud
Sugupuu: Mirma (Märjamaa kihelkond)
Sugupuu: Mölder, Sulane, Pihelpuu, Tiitson, Lemberg (PhpGedView)
Ivar Mölder: Mölder, Sulane, Pihelpuu, Lõbus, Raisk, Tiitson (Saaremaa); Lemberg, Sandberg, Küünarpuu (Läänemaa)
Sugupuu: Möllis (Läänemaa)
Möllis suguvõsa (PhpGedView)
Sugupuu: Mägi
Koostaja Eldur Mägi
Sugupuu: Mängli
Koostaja Lennart Mängli
Sugupuu: Mükker ja Saks
MyHeritage.com
Sugupuu: Nellis
Valdu Nellise koostatud sugupuud
Sugupuu: Niinlaup
Niinlaupide suguvõsa kokkutulekud
Sugupuu: Nurmannid
Suguvõsa list nurmann@egroups.com
Sugupuu: Oidermannid
Sugupuu: Oja
Genealogy.com: Paavo Oja - Family Tree
Sugupuu: Ots
Sugupuu: Paat-Erk (MyHeritage)
Urmas Heinaste:Erk Männama Paat Leiger Schirmer Link Golubeva Heinaste Roos Juhkason Nikopensius Hanson Puusep
Sugupuu: Pahapill (Saaremaa)
Koostaja John Johannes Pahapill
Sugupuu: Parrik (Viljandimaa)
Parrika, Parika, Parikas, Parik
Sugupuu: Parts (Jaakson - Puidet - Turi - Puuste)
Johan ja Marri Partsi järglased (Jaakson-Puidet-Tur-Puuste)
Sugupuu:Paukson
Laura Pauksoni juured - Family Tree
Sugupuu: Pendin
Mall Pendin
Sugupuu: Piibur
Kontaktisik: Piibe Piibur-Sermann
Sugupuu: Puujalg ja (H)aava'd
Puujalg'ade ja Aava'de (Saaremaa) sugupuude uurimus Kümme Jalga
Sugupuu: Pullmann (Viljandi)
Pullmann'i sugupuu - Viljandi kihelkond, Viljandi vald
Sugupuu: Puujalg'ade suguvõsa ja hõimlased (Family Tree)
Veljo Puujalg: Saaremaa, Karja kihelkond
Sugupuu: Puusepp
Puusepp , Terts , Juurik
Sugupuu: Püvi, Kärgenberg, Möls, Bristol
Koostaja Silver Püvi (PhpGedView)
Sugupuu: Pärn
Pärnade sugupuu
Sugupuu: Raud
Raud, Pihelgas, Kutan, Tsupilo, Muruvee
Sugupuu O.Raudjärve andmebaas (Kodavere)
Olev Raudjärve kogutud mahukas andmebaas
Sugupuu: Raukaste suguvõsa
Viktor Raukase koostatud sugupuu 1972
Sugupuu: Rebane
Hans & Maie Rebane
Sugupuu: Recke aadlisuguvõsa (Vikipeedia)
Recke aadlisuguvõsa - Vikipeedia artikkel
Sugupuu: Reintam (Harjumaa)
Reintamite sugupuu (osaline) HTML ja .gno formaadis
Sugupuu: Riid (Jämaja kihelkond)
Sugupuu: Riid (Viljandi)
Andri Riidi kogutud andmebaas
Sugupuu: Riislased (Pärnumaa)
Urmas Haud: Riislaste sugupuu ja sellega seotud hõimlaste esindajad
Sugupuu: Rodin-Matis
Sugupuu: Saal
Sugupuu: Sepp
Sugupuu: Seppo ja Everett
Raivo Seppo
Sugupuu: Sildnik
Koostaja Arvo Sildnik
Sugupuu: Sulud Raplamaalt
Aire Veetõusme
Sugupuu: Suuder
Koostaja Olev Suuder
Sugupuu: Sybille Dagmar Leino (Pärnumaa)
Sugupuu: Takis (Hiiumaa)
Koostaja Neeme Takis
Sugupuu: Tani (Viljandimaa)
Koostas Kalle Pullmann
Sugupuu: Tank, Hammerberg, Pentus
H. Jürgenson (GenoPro, privaat)
Sugupuu: Tasa
Koostaja Juta Tasa
Sugupuu: Teigar
TEIGARite sugu, koostaja Kristel Kuusk
Sugupuu: Teor, Saks, Kattai, Peerman (MyHeritage)
Sugupuu: Terras
Astrid's Terras Family
Sugupuu: Tiikmaa
Family Tree of Brittmarena Tiikmaa
Sugupuu: Tilk
Sugupuu: Timusk
Peter Timusk lehekülg
Sugupuu: Tobber (Viljandimaa)
Koostaja Kalle Pullmann
Sugupuu: Tõnissonid
Sugupuu: Täll
Koostaja Martin Täll
Sugupuu: Tölp
Sugupuu: Uibo
uibo sugupuu kokkutulekud ja ajalugu
Sugupuu: Uukkivi
Sugupuu: Peeter Vagula esivanemad
Otepää kihelkond
Sugupuu: Valdre
Ancestors of Andres and Indrek Valdre
Sugupuu: Valgmad
(Weinberg, Valgma, Sild, Luurmann, Luure) Koostaja Ingo Valgma.
Sugupuu: Vander, Valdre
Genealogy.com: Andres Valdre - Family Tree
Sugupuu: Vardjas (Viljandimaa)
Koostaja Kalle Pullmann
Sugupuu: Varvas (Saaremaa)
Mart Varvas: Varvas, Kuusk, BerkmanSvamm (MyHeritage)
Sugupuu: Vetevood (MyHeritage)
Evelin Vetevood: Vetevood, Asu, Sasi, Adamson, Müür, Reial, Rebane sugupuu
Sugupuu: Vess - Hansen (MyHeritage)
Vess-Hanseni pereleht (Saaremaa)
Sugupuu: Vogt, Tammel (MyHeritage)
Sugupuu: Välling (MyHeritage)
Andres Välling: Välling , Tamm , Rasu , Oks , Kaubi (Saaremaa)

BLOGID

Genealogy Zone
Inglise geelne genealoogia-teemaline blogi (Anna)
Kartau suguvõsa blogi
Teele Vaalma Kartau suguvõsa blogi
Alguses olid vanaisad ja vanaemad
Ühe Saare-Muhu perekonna lugu, vanast ajast alates
KIRSS SUGUPUU
Ivo Kirss
Märt Ilusa sugupuu blogi
Pärnumaa Halliste kihelkonnast pärit Ilusa sugupuu blogi

VÄLISMAISED ALLIKAD

Eastern European Genealogy - FEEFHS
The Federation of East European Family History Societies
Astrid's Genealogy Pages
This is Astrid Terras's Index to the Genealogy Pages.
AU: National Archives of Australia - General search
Austraalia rahvusarhiivi otsing
AU: National Archives of Australia
Austraalia Rahvusarhiiv
AU: Australian War Memorial
The Australian War Memorial extensive exhibitions and research facilities.
DE: DBGG-Saksa-Balti Genealoogia Selts
Deutsch-Baltische Genealogische Gesellschaft
DE: Dokumentationsstelle | Saksa vagilaagrites hukkunute nimekirjad
Dresdenis asuva ikeskuse andmebaasid Hitleri Saksamaa vangilaagrites hukkunutest
DE: Lexikon der Wehrmacht
Andmed Saksa Wehrmahtis teeninute kohta
DE: Revolutsioonieelsel Venemaal elanud välismaalaste andmebaas
Erik-Amburger Datenbank
DK: II MS kindralid
Teise Maailmasõja aegsete kindralite biograafiad
FI: Soome Genealoogia Selts - Suomen Sukututkimusseura
Soome Genealoogia Seltsi kodulehekülg
GB: British National Archives
Suurbritannia riiklik arhiiv
LV: Läti Raduraksti - Начало
Läti ajaloarhiiv digiteeritud arhiiv Raduraksti (Läti Saaga)
LV: State Archives of Latvia
Läti Riigiarhiivi kodulehekülg (läti, vene, inglise k.)
NL: Joan's Royalty in History Site (Peculiar Royals in History)
Kuningliku perekonna ajalugu 800- 2000 aastani.
PK: Shaikh Siddiqui sugupuu
Shaikh Siddiqui Family Website with more than ten generation of family trees and webpages.
PL: Poola rahvusarhiivi pildiotsing
Poola rahvusarhiivi pildiandmebaasi otsing
RU: NSVL poliitilise terrori ohvrid
Ühingu Memorial andmebaas NL poliitilise terrori ohvritest
RU: Peterburi Genealoogia portaal
"енеалогия. Петербургский "енеалогический Портал
RU: Peterburi evangeelse-luteriusu kiriku represseeritud vaimulikud
Санкт-Петербургский мартиролог духовенства и мирян. Евангелическо-лютеранская Церковь. "уховенство
RU: Peterburi evangeelse-luteriusu kiriku kogutuste represseeritud liikmed
Санкт-Петербургский мартиролог духовенства и мирян. Евангелическо-лютеранская Церковь. Миряне
RU: Venemaa arhiivi portaal
Venemaa Föderaalse Arhiiviagentuuri ( осархива) ametlik koduleht
RU: Ülevenemaaline sugupuu - оссийская генеалогия
All Russia Family Tree. оссийская генеалогия.
RU: Venemaa genealoogia foorum
"енеалогический форум '""
RU: NSVL vangilaagrites represseeritute otsing
Имена жертв политических репрессий на Северо--ападе оссии.
RU: Sankt-Peterburgi elanike nimekiri 1913a
Skaneeritud nimekiri 1913. aasta rahvaloenduse andmetega (pdf)
RU: Sank Peterburrgi ja Moskva luteriusu kirikute meetrikad
Метрические книги лютеранских церквей
RU: Venemaa 1710. aasta rahvaloendus
Venemaa kubermangudes 1710. aastal läbi viidud rahvaloenduse materjalid
RU: Ühingu Memorial andmebaas
Õhingu Memorial ühiskondlik andmebaas dokumentide kohta
SE: Association of G Group
Rootsi keelne Läänemere genealooge ühendav kodulehekülg
SE: Eesti ajaloost
Rootsi keelne lehekülg Eesti ja selle lähiümbruse ajalugu
UA: Archives of Ukraine
Ukraina Riigiarhiivi ametlik kodulehekülg
UK: History of the United Kingdom: Primary Documents - EuroDocs
Laiahaardeline lingikogu sisaldab materjale antiikajast tänapäevani
UK: Keskaja (Saja aastase sõja) Inglismaa sõdurite andmebaas
Southamtoni ja Readingi ülikooli teadlaste andmebaas Saja aastases sõjas osalenud sõduritest
UK: Medieval History Timelines
Keskaja Inglismaa virtuaalne kronoloogia aastatest 800-1500.
UK: Royal and Noble Genealogical Data on the Web
Suurbritannia ja Euroopa kuninglike perekondade genealoogia.
US: Cyndi's List - genealoogia alased viited
Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet
US: Family Genealogy and History Internet Education Directory
Akadeemilise suunitlusega genealoogia ja perekonnaloo uurijatele suunatud temaatiline lingikogu.
US: Genealogy & Family History Databases.
Sisaldab üle 26000 genealoogia andmebaasi. Otsing.
US: Global Museum on Communism
Virtuaalne muuseum kommunismi kuritegudest
US: Kalmude otsing - peamisel USA & Kanada
Haudade otsingumootor
US: Library of Congress-Digital Preservation
Digitaalarhiivindus Ühendriikide Kongressi raamatukogus
US: RootsWeb.com - genealoogia netikeskkond
RootsWeb - the Internet's oldest and largest FREE genealogical community.

VÄLIS EESTI

Eesti Elu - eesti.ca
Torontos ilmuv Eesti ajaleht Kanadas pakub uudised välismaal elava eestlase pilgu läbi.
Eesti by the Bay
Põhja-Kalifornia Eestlaskonna Kodulehekülg
Vancouver Estonian Society
Vancouveri Eesti Ühingu kodulehekülg
Rootsi Eestlaste Portaal!
Rootsi Eestlaste Liidu kodulehekülg
Northville (NJ) Eesti luterlik kalmistu - maetute nimekiri
Northville Estonian Lutheran Cemetery Cumberland County, New Jersey