EGeSi 10. aastapäev

Seltsi 10. aastapäeva tähistati 2000. a kevadel konverentsiga ning näitusega Eesti Akadeemilises Raamatukogus.

Konverents toimus 18. märtsil 2000 Tallinna Pedagoogikaülikooli saalis. Ettekanded olid järgmised:

Genealoogia eesti trükisõnas (ajalooline ülevaade)
                 Ants Salum, Viljandi Kultuurikolledzi õppejõud
Esimesed suguvõsauurijate päevad 1989
                 Ene Lukka, päevade korraldaja
10 aastat Eesti Genealoogia Seltsi
                 Harri Talvoja, seltsi esimees
Baltisaksa rekruteerimine Eesti vaimulike perekondade näitel
                 Liivi Aarma, TPÜ raamatuteaduse õppetooli professor
Tänapäevaseid uurimisvõimalusi genealoogias
                 Urmas Haud, astronoomiadoktor, Riiside hõimkonna uurija
Genealoogilised materjalid Internetis
                  Fred Puss, TÜ ajaloo üliõpilane
Genealoogia ja kodu-uurimise ühisjooni
                 Voldemar Vitkin, seltsi liige
Uurijate andmepank kui uurimistöö parandamise võimalus
                 Harry Tuulik, seltsi liige
Juubeliüleskutse seltsi liikmetele hakata uurima sajandi 100 suurkuju põlvnemist
                 Ants Roomets, seltsi juubelikomisjoni esimees

 

Pilte juubelinäitusest