Seltsi tegevus

Oma rohkem kui 25 aastase tegevuse jooksul on selts korraldanud mitmeid üritusi.

Kõige rahvarohkemad on alati olnud aastakoosolekud:
05. mai 1990 asutamiskoosolek Tallinnas
13. aprill 1991 Tallinnas
21. märts 1992 Tallinnas
27. veebruar 1993 Tallinnas
20. veebruar 1994 Tallinnas
11. märts 1995 Tartus
09. märts 1996 Tallinnas
08. märts 1997 Raplas
14. märts 1998 Tartus
13. märts 1999 Tallinnas
19. märts 2000 Tallinnas
(2000.a. koosolek oli juubelikoosolek, millele eelnes
konverents.)
17. märts 2001 Viljandis
09. märts 2002 Tallinnas
08. märts 2003 Rakveres
13. märts 2004 Tallinnas

12. märts 2005 Türil
(12. novembril 2005.a. toimus Tallinnas, Tallinna Ülikooli saalis konverents.)

11. märts 2006 Tallinnas

10. märts 2007 Tartus

08. märts 2008 Tallinnas

14. märts 2009 Pärnus

13. märts 2010 Tallinnas

12. märts 2011 Raplas

10. märts 2012 Tallinnas

09. märts 2013 Viljandis

08. märts 2014 Tallinnas

14. märts 2015 Türil

12. märts 2016 Tallinnas

11. märts 2017 Pärnus

10. märts 2018 Tallinnas

09. märts 2019 Tartus

07. november 2020 Tallinnas

 

Järgmine aastakoosolek toimub

08. mail 2021 Raplas

 

 

Selts on korraldanud mitmeid arhiivi- ja gooti kirja kursusi, suvepäevi, näitusi.

 

Seltsi järgmised suvepäevad toimuvad suvel 2021 Tartumaal.

 


 

Arhiivikursused 1990. aastal

Esimesed suguvõsauurijate päevad toimusid 1996. aastal Viljandis, kõige ulatuslikum näitus oli seltsi juubeli puhul 2000. a kevadel Eesti Akadeemilises Raamatukogus.

 

Esimesed suguvõsauurijate päevad Vana-Võidus 1996. aastal.

Seltsi II suvepäevad Olustveres 1999.a.

Seltsi III suvepäevad toimusid 2001.a. Audrus, IV suvepäevad aga 2003.a. Nõos.

V suvepäevad augustis 2005.a. toimusid Seltsi Tallinna osakonna organiseerimisel Kose Uuemõisas.

VI suvepäevad toimusid 4.-5. augustil 2007 Saaremaal.

Päevakava vaata siit.

 

VII suvepäevad toimusid 8.-9.augustil 2009 Virumaal.

VIII suvepäevad leidsid aset 6.-7.augustil 2011 Järvamaal.

IX suvepäevad toimusid 3.-4.augustil 2013 Võrumaal.

X suvepäevad toimusid 5.augustil 2017 Hiiumaal.

XI suvepäevad toimusid 3.-4.augustil 2019 Valgamaal.

Järgmised suvepäevad toimuvad suvel 2021.

Tallinna osakond annab välja laualehte Põlvnemislugu, mis aastast 2004 on üleseltsiliseks häälekandjaks. Tartu osakond on andnud välja  Sugupuulast ning Viljandi osakonna häälekandjaks oli Genealogus . Osakondade tutvustustes on ülevaade ka nende tegevusest.

Osakondade koosolekute toimumisaegu vaata kontaktandmete leheküljelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esileht

 

 

Ajalugu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikmed

 

 

 

Väljaanded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonnad

 

 

 

Abimaterjalid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ühendus

 

 

Lingid