JUUBELIKONVERENTSIST

Käesolev aasta on Eesti Genealoogia Seltsi asutamise 15. juubeliaasta, mille raames on toimunud juba mitmeid huvitavaid üritusi. Nüüd on kätte jõudnud sügishooaeg ning selle kõige olulisemaks sündmuseks kujuneb teaduskonverents, mis toimub 12. novembril 2005. a algusega kell 11.00. See on tavapärane Tallinna osakonna koosoleku toimumise päev ehk siis novembrikuu teine laupäev. Osalejate registreerimine algab 1 tund enne algust. Toimumise koht on Tallinna Ülikooli (endise Tallinna Pedagoogikaülikooli) aula aadressil Narva mnt 25. Aula asub peahoone 3. korrusel. Kui Tallinna ja selle lähiümbruse elanikud loodetavasti teavad Tallinna Ülikooli asukohta, siis kaugemalt tulijaile anname teada, et rongiga Balti jaama saabujatel on kõige lihtsam istuda trammi nr 1 ja sõita kesklinna suunas. Väljuda tuleb Fr.R.Kreutzwaldi peatuses ning Tallinna Ülikooli hooned ongi sealsamas teisel pool tänavat. Tallinna Autobussijaamast tulijad peaksid istuma trammi nr 2 või nr 4 ja sõitma samuti kesklinna suunas kuni Hobujaama peatuseni. Seal tuleb istuda ümber Kadrioru poole sõitvasse trammi nr 1 või nr 3 ning sõita üks peatusevahe. Autodega tulijaile teadmiseks, et Tallinna Ülikooli hooned asuvad peaaegu tasulise parkimise ala servas, seetõttu ei tohiks läheduses autode parkimisega probleeme tekkida. Hea koht parkimiseks on ülikooli hooneterea otsas, Fuji esinduse juures (enne metodisti kirikut).

Konverentsisaali ootame kuulajatena nii EGeSi liikmeid kui ka teisi suguvõsauurimisest huvitatud isikuid üle Eesti. Osalejate hulka loodame kaasata mitmete õppeasutuste õppureid ja õpetajaid. Saalis on ligikaudu 300 istekohta. Eelseisvast konverentsist kavatseme üldsust teavitada peamiselt ajakirjanduse kaudu. Teated paneme välja ka EGeSi ja selle osakondade kodulehtedele internetis. Samuti oleme teinud ning teeme eeltutvustusi konverentsist septembris ja oktoobris toimunud ning toimuvatel seltsi osa-kondade koosolekutel.

Teaduskonverents on mõeldud suguvõsauurimise kui rahvakultuuri ühe ilmingu järjekordseks tutvustamiseks laiemale üldsusele. Konverentsil on kavas vaadata tagasi senitehtule ning samuti virgutada uusi inimesi genealoogilisele uurimistööle. Korraldajad loodavad, et lisaks oma suguvõsa ajaloo väljaselgitamisele võimaldab genealoogiline uurimistöö muuhulgas esile tuua ajas kulgenud kohalikku seltsielu ning seda kujundanud inimesi ja olukordi. Loodame, et kavandatav konverents aitab tõhusalt kaasa ka kohalike paikkondade ajaloo, asustuse ja kultuuriilmingute iseärasuste ning igapäevaelu kulgemise ja edenemise edaspidisele tundmaõppimisele huviliste poolt. Konverentsi kava on koostatud põhimõttel, et kuulajaskond saaks võimalikult mitmekülgse ülevaate Eesti Genealoogia Seltsi poolt 15 aasta jooksul läbikäidud teest, tänastest tegemistest, suguvõsauurimise aktuaalsetest probleemidest ning samuti tulevikuperspektiividest.

Esinejateks on nii EGeSi enda liikmed, kes on valdavalt ajaloohuvilised, kui ka välisesinejad, kes on oma ala professionaalid. Konverentsi kava hõlmab otseselt genealoogia küsimusi ja lisaks sellele ka teemasid, milleta jääksid suguvõsauurimused ühekülgseteks ja pinnapealseteks. Seltsi juhatuse esimees Raivo Maine teeb oma ettekandes ülevaate meie tegevusest 15 aasta jooksul. Eesti Vabariigi Riigikogu liige ja erakonna Isamaaliit esimees, ajaloolane Tõnis Lukas tutvustab mõningaid väljapaistvaid baltisaksa suguvõsasid. Tartu Ülikooli ajaloo osakonna arhiivinduse korralise professori Aadu Musta ettekandes räägitakse Venemaa arhiivide olukorrast ning sellest, mida oleks eestlastest suguvõsa-uurijatel nendest arhiividest võimalik enda jaoks kasulikku leida. Sihtasutuse Anti-Liew & Hingehooldus nõukogu esimees ja konsultant Anti Liiv kõneleb suguvõsauurimisest kui meeldivast vaheldusest igapäevaelus ning sellest, kuidas suguvõsauurimine mõjutab inimese vaimset tervist. Seltsi juhatuse aseesimees Ants Roomets heidab pilgu eestikeelse genealoogia algusaastatesse ja teeb ülevaate Martin Lipu tegevusest. EGeSi juhatuse liige, uurimisjuht Harry Tuulik räägib meie seltsi liikmete poolt uuritavatest suguvõsadest ning Tartu Ülikooli arstiteaduskonna meditsiiniajaloo lektori Ken Kallingu esinemise kaudu saadakse tuttavaks eugeenika ehk nn. tõutervishoiu temaatikaga. Rahvusarhiivi ajalooarhiivi kogude osakonna teatmetalituse arhivaar Kalev Jaago teeb esimesi kokkuvõtteid suguvõsauurimisest, mis on tehtud arhiivimaterjalide kasutamisel arvutite ja interneti kaudu – teisisõnu Saagast. OÜ Eesti Isikuloo Keskus juhataja ja ajaloolane ning EGeSi juhatuse liige Fred Puss meenutab aega, kui Nõukogude Venemaalt naasid Eesti Vabariiki kunagi varem sellele alale väljarännanud eestlased või nende järeletulijad. Planeeritud on koostada ja trükkida infobroðüür konverentsi kavaga ning ettekannete lühi-kokkuvõtetega.

Seoses konverentsiga on Tallinna Ülikooli õpperaamatukogu ees koridoris kirjandusest leitud sugupuude ja suguvõsatabelite näitus. Raamatukogu asub keeltemaja (Narva mnt. 29) 2.korrusel ning näitusega saab tutvuda alates 31.oktoobrist kuni 15.novembrini, aga ka konverentsipäeval ja sellele eelneval laupäeval kella 10 kuni 15. Seega on näitusega võimalik tutvuda ka vahetult enne konverentsi algust. Esmaspäevast reedeni on näitus avatud kella 9-19. Pühapäeval on näitus suletud.

Konverents on kavandatud lõunavaheajaga kell 14-15 (varem välja kuulutatud 13-14 asemel) ning süüa on võimalik saada nii ülikooli kohvikus kui ka mujal lähiümbruses. Konverents lõpeb orienteeruvalt kell 16.30–17.00.

Tahaksin kasutada juhust ja tänada kõiki, kes on seni aidanud konverentsi ette valmistada ning neid, kes on lubanud edasipidigi abiks olla. See ettevõtmine on nii töömahukas, et üks või kaks või ka kolm inimest ei suudaks kuidagiviisi kõike korraldada.

Jaan Tagaväli

juubelikonverentsi korraldustoimkonna esimees .

 

 

Eesti Genealoogia Seltsi 15. aastapäeva teaduskonverentsi

AJAKAVA

 

Laupäeval, 12. novembril 2005 Tallinna Ülikoolis, Narva mnt. 25

 

11.00               Konverentsi avasõnad

Raivo Maine, Eesti Genealoogia Seltsi juhatuse esimees

 

11.05               Tervituskõne

Tõnis Lukas, Riigikogu liige, ajaloolane

 

11.10               Eesti Genealoogia Selts 15

Raivo Maine, Eesti Genealoogia Seltsi juhatuse esimees

 

11.40               Eestlaste ajalugu Venemaa arhiivides

Aadu Must, Tartu Ülikooli arhiivinduse professor,

Eesti Genealoogia Seltsi auliige

 

12.10               Saare-Lääne piiskopkonna (1228-1563) toomhärrade päritolu

Tõnis Lukas, Riigikogu liige, ajaloolane

 

12.40              Suguvõsa uurimine on õilistav hingeravi

Anti Liiv, Anti-Liew & Hingehooldus nõukogu esimees, psühhiaater

 

13.10              Martin Lipp - eestikeelse genealoogia isa

Ants Roomets, Eesti Genealoogia Seltsi juhatuse aseesimees

 

13.40               Külaliste tervitused, autasustamine

 

14.00               Lõuna, näitusega tutvumine

 

15.00              Uuritavate nimede andmebaas

Harry Tuulik, Eesti Genealoogia Seltsi juhatuse liige

 

15.30               Genealoogia panus eugeenikasse

Ken Kalling, Tartu Ülikooli meditsiiniajaloo lektor

 

16.00               Pool aastat Saagat

Kalev Jaago, Ajalooarhiivi arhivaar

 

16.30               1920.-1923.aasta opteerimisest Nõukogude Venemaalt Eestisse

Fred Puss, Eesti Isikuloo Keskuse juhataja, ajaloolane

 

17.00               Konverentsi lõppsõna

Raivo Maine, Eesti Genealoogia Seltsi juhatuse esimees

 

Konverentsi läbiviimist toetavad Tallinna Ülikool ja Eesti Kultuurkapital.