WordPress sissejuhatus

Ülevaade

WordPress on populaarne sisuhaldus platvorm (inglise keeles CMS ehk Content Management System). WP on vabavara (open source). WP saab kasutada kõiksuguste kodulehtede, blogide, poodide jne loomiseks. WP jookseb PHP peal ja vajab MySQL andmebaasi. WP sisse on ehitatud nn admin ala, kus saab tegeleda sisuga ja muuta sätteid.

Kodulehe sisu

Sisu jaguneb suures plaanis kaheks – lehed (pages) ja postitused (posts).

Postitused

Näiteks blogi või uudised on postitused. Olemas on postituste kategooriad (categories), näiteks iga uus uudis on postitus “Uudised” kategoorias. Käesolev juhend on postitus “Juhendid” kategooriasse. Veel on võimalik postitusi grupeerida siltidega (tags). Näiteks osadele uudistele juurde silt “aastakoosolek”.

Genealoogia kodulehel hetkel postitusi avalikult ei kasuta. Juhendid kirjutan postitustena. Soovi korral saab hiljem luua uudiste süsteemi.

Lehed

Lehed on mõeldud natuke rohkem staatilise sisu jaoks. Lehtedel saavad olla alamlehed (sub-pages). Nendel omakorda alamlehed. Nii annab luua sisu struktuuri.

Kogu Genealoogia kodulehe sisu on organiseeritud lehtedena.

Väljavõte admin alast

Kodulehe välimus

Välimuse jaoks on WP süsteemis teemad (theme). Genealoogia kodulehe jaoks on kirjutatud uus eraldiseisev teema (custom theme).