Martna kihelkonna materjalid.

Meetrikad on digitaliseerinud Kadri Kruusiauk.
Lehekülje tehniline teostus Mardo Margumets'alt.

Kõigis menüükategooriates saab otsingut teostada nii ühe, kui korraga mitme valiku alusel. Kuna erinevatel aegadel on üht-sama nime võidud vägagi erinevatel viisidel kirjutada, peab allikmaterjalis esineva nimekuju järgi otsitu leidmiseks kasutama mõnikord üsnagi suurt fantaasiat. Siiski - valikute tegemisel on abiks ka rippmenüüd ja eelvalikusüsteem. Viimane pakub sekundilise viivitusega välja rea nimesid, mis sisaldavad juba otsingulahtrisse tipitud tähti. Võib juhtuda, et täpi- või katustähtede puhul eelvalik alati ei tööta - otsing annab sellele vaatamata õige nime sisestamisel tulemuse. Samuti kergendab otsitava leidmist metamärkide kasutamine: tärniga (*) saate tähistada ükskõik millist kogust tundmatuid tähti, alakriipsu (_) kasutatakse ühe tundmatu tähe asendamiseks.
Näiteks:
*berg leiab nimed Berg, Aksberg, Tomberg, Rosenberg, jne;
Tam* leiab nimed Tam, Tamm, Tamberg, Tammer, Tammerik, jne;
S*man* leiab nimed Saarman, Salmann, Siiman, Silbermann, jne;
__rner leiab nimed Carner, Karner, Kerner, Kärner, ei leia aga pikemaid ega lähemaid nimesid;
_o*t_man* leiab nimed Bootsman, Botsmann, Pootsman, Potzmann, Rottmann, Tootsmann, jne.

Otsimine rohkemate metamärkidega, toob välja küll palju mittevajalikke nimesid, annab aga ühtlasi võimaluse leida nimekuju, mille peale te ise poleks ehk tulnud. Otsinguväljade lõpus olev X-nupuke puhastab väljad uuteks sisestusteks.

Otsinguga saadud tulemustabeli ridade lõpus olevad numbrid on lingid, ehk otsetee Saaga'sse õigele originaalsäiliku leheküljele - sealt on võimalik nimi üle kontrollida ja leida juurde lisaandmeid.
Leitud sisestusvigade (valesti väljaloetud nimed, kuupäevad jne) kohta ootan tagasisidet aadressil kadri.kruusiauk@gmail.com (Kadri Kruusiauk)