EGeS Järvamaa osakond

Teadmiseks kõigile neile, kes Järvamaal tegelevad oma suguvõsa uurimisega, kuid ei ole Genealoogia Seltsi liige!

Teil on võimalus registreeruda meie kodulehel n.ö. üksikuurijatena. See võimaldab Teil luua kontakte uurijatega, kellega saate vahetada andmeid ühiste uurimisobjektide puhul.

Sooviavaldused ja andmed lehtedele „Liikmed” ja „Uuritavad” saata aadressil: jurimardi(ät)hot.ee

NB! Seltsi liikmed nõus Järvamaa koolides läbi viima loenguid suguvõsa uurimise metoodikast. Huvi korral teatada aadressil: jurimardi(ät)hot.ee