Kroonika

2020

07.10.2020 – EGeS aastakoosolek. Tulenevalt COVID-19 ulatusliku leviku tõttu oli aastakoosolekul ka virtuaalse osalemise võimalus, mis sai väga positiivset vastukaja. 

22.08.2020 – Juuru kogukonnapäev. Ajaloonurgas esindasid osakonda ning andsid nõu ja abi Marita, Kalev, Rait ja Ebbe. 

19.08.2020 – välkkoosolek Juuru rahvamaja õuel, 22.08 Juuru kogukonnapäeval osalemise mõtted ja plaanid. Kohal Rait, Kalev, Marita, Ebbe, Kristi.

18.07.2020 – teine kohtumine leidis aset Nõmme kõrtsi siseõues Nõmme külalaada raames. Arutasime eriolukorra ajal tekkinud infosulu edaspidist vältimist. Plaanime võtta kasutusele digikeskkonna Zoom, et võimaliku teise koroonalaine ajaks olla võimalikult hästi valmistunud ning et omavaheline suhtlus ei jääks soiku. Kohal Priidik, Armar, Ebbe, Marita, Kristi.

14.03.2020 toimuma pidanud aastakoosolek jäi 12.03.2020 kehtima hakanud eriolukorra tõttu ära. 

01.02.2020 – aasta esimene kohtumine sai teoks EELK Juuru Mihkli koguduse kantseleis. Arutasime EGeS 30. aastapäeva korralduslikku poolt, tegime algavaks aastaks plaane. Ühtlasi tähistasime Tartu rahu 100. aastapäeva ühispildiga. Osalejad: Ebbe, Urmas, Marita, Rait, Kalev, Mare, Kristi.

2019

21.12.2019 – traditsiooniline jõulukokkusaamine. Seekord taas Meie Pubis.

19.10.2019 – suguvõsauurimise teemapäev Velisel. Lektoriks Rait Talvoja.

28.09.2019 – vanade fotode koolituspäev ning www.juurupildid.ee tutvustus Juuru kiriku pastoraadihoones.

13.04.2019 – saime kokku Raplas Meie Pubis. Maksime liikmemaksu, rääkisime käsilolevatest uurimustest. Osalejad: Ebbe, Armar, Rait, Priidik, Marita, Mare, Kristi.

09.02.2019 – aastakoosolek Tartus.

2018

22.12.2018 – traditsiooniline jõulukokkusaamine Meie Pubis.

20.10.2018 – osalesime Raplas Kohapärimuse sügisseminaril.

2017

22.04.2017 – matkasime Urmas Tulviku eestvedamisel Sõbessoo ehk Jalase rabas, kuulasime pärimuslugusid ja muhedaid meenutusi. Ettekanne Uue Elu kolhoosi ajaloost soojaks köetud ahjuga Jalase külamajas pani meeldejäävale päevale toreda punkti. Osalejad: Marita, Urmas, Kalev, Ludmilla, Kristi.

2016

15.10.2016 – Jüri Metssalu korraldatud kohapärimuse seminar Rapla Keskraamatukogu saalis. Seltsiliikmetest kohal Kalev, Marita, Rait, Ebbe, Kristi.

15.09.2016 – uue hooaja avamine Raikkülas Pakamäel. Osavõtjaid 7. Selgus tore tõsiasi – hoolimata sellest, et Pakamägi on Raplale niivõrd lähedal, polnud suurem osa kokkusaanutest Pakamäele kunagi sattunud.

12.03.2016 – aastakoosolek.

13.02.2016 – aasta teine kokkusaamine leidis aset Tallinna Ajaloo Instituudi ruumides. Ühinesime taaskord Tallinna osakonnaga. Loengut eestlaste jälgede leidmisest välismaal viis läbi EGes auliige Fred Puss. Raplast osavõtjaid 5.

30.01.2016 – aasta esimene kokkusaamine toimus Raplamaa Sõnumite ruumides. Vaatasime üle aastaplaani ning leppisime kokku kohtumiste kuupäevad.

2015

14.11.2015 – novembris ühinesime Tallinna osakonnaga Ajaloo Instituudi ruumides. Külaliseks MTÜ Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees Vootele Hansen ettekandega. Rapla osakonnast käis ettekannet kuulamas Kaie.

17.10.2015 – külas seltsi eelmine aseesimees Jaan Tagaväli, kes rääkis põhjalikult perenimedest suguvõsauurija pilgu läbi. Perenimede statistika onomastika andmebaasi ja eesti.ee põhjal, nimede hääbumine ning selle põhjused. Kohal 11 huvilist.

26.09.2015 – Uue hooaja avamine seltsi liikme Armari juures Uuskülas.

06.06.2015 – Sel korral läks nii, et meie seltsi hooaeg algas ning lõppes Mahtras Ebbe Sündema juures. Võtsime olnu kokku, sügisel jätkame uue hooga.

11.04.2015 – Kohtusime Atla mõisas. Mõisaproua Kristel Luige tutvustas mõisa ajalugu ja põhjalikku uurimust ning valminud magistritööd pere- ehk õuemärkide kohta. Ka näitas meile isiklikku peremärkidega märgistatud esemete kogu.

21.02.2015 – Kalev Kask tutvustas Raplamaa Sõnumite ruumides trükisooja raamatut “Lau küla lood”.

31.01.2015 – Genealoogiaseltsi 25-nda juubeliaasta raames toimuvate ürituste sari sai avapaugu EGeS Rapla osakonna poolt korraldatud ajaloopäeva Juurte juurde Juuru näol. Ühtlasi tähistati osakonna kuuendat tegutsemisaastat. Ajaloopäeval osales 46 inimest.

17.01.2015 – Aasta esimene kokkusaamine toimus “Raplamaa Sõnumite” ruumides. Läbivaks teemaks 31.01 Juuru rahvamajas toimuva ajaloopäeva korraldamine, päevakord, teabe levitamine. 

2014

11.01.2014 – „Raplamaa Sõnumite“ ruumes toimus gooti kirja algkursus. Lektoriks Liivi Aarma. Õppisime kirjutama gooti kirja tähti ja lugema selles kirjas vaku- ja kirikuraamatute sissekandeid.

22.02.2014 – Taas koduseks saanud „Raplamaa Sõnumite“ toimetuses. Kokkusaamise sisustasid osakonna omad poisid: Rait Talvoja kõneles hingeloenditest ja vakuraamatutest ning Kalev Kask tutvustas internetis leiduvaid vanu kaardimaterjale.

08.03.2014 – Aastakoosolekul Tallinnas.

04.10.2014 – Kokkusaamine osakonna liikme Ebbe Sündema juures Mahtra külas Matsi talus.Talu perenaine tegi põhjaliku ekskursiooni talus ja kõneles talu pikast, põnevast ajaloost. Tegime plaane alanud hooajaks.

19.11.2014 – Osakonna koosolekul Raplamaa Sõnumid ruumes külas Viljandi osakonna juhataja Tiina Tafenau, kes rääkis teemal “Elulugude ja mälestuste kirjutamine”. Ettekannet illustreeris abikaasa Maidu Tafenau.

13.12.2014 – Aasta viimane koosolek oli Raplamaa Sõnumite ruumides. Igal osakonna liikmel oli ülesanne kaasa võtta mõni uus või vana ese, mida plaanitakse säilitada tulevastele põlvedele. Kaasa oli võetud: Hiinast pärit 19.saj siidist taskurätik, kooli lõpumärk, 104-aastane armastuskiri, piibel, käsitööna valminud pulmakink, koomiksid, perekonnaalbum, Iraagi mündid jne. Arutasime juubeliaastaga seonduvaid küsimusi.