Kroonika

2023

18.03.2023 kohtumine Juuru Eduard Vilde Kooli arvutiklassis.

Taastutvusime Geni sugupuu koostamise programmiga.

Uurisime, kuidas ja mida leida oma kodukoha kohta Maa-ameti kaartidelt.

Külastasime 1890-ndatel valminud endist Juuru vallamaja hoonet.

25.01.2023 kohtusime Rapla Kultuurimaja kohvikus Hollivuud. Tegime plaane algavaks aastaks.

2022

21.05.2022 aastakoosolek Rapla Kultuurikeskuses.

Oli see vast päev – palju taaskohtumisi, uusi tutvuseid ja häid ideid! Fotod üleval EGeS Rapla Facebooki lehel.

28.04.2022 Käesoleva aasta esimene kokkusaamine Raplas

Kõik aastakoosolekuga seonduv sai läbi räägitud ning üldjoontes kokku lepitud. Osalejaid 7.

2021

30.09.2021 Juuru mõisa retk

Tänu Mahtra Talurahvamuuseumile ja Raidu eestvedamisele avanesid huvilistele Juuru mõisa uksed!

Juuru mõisa on mainitud juba 1682. aastal Maidla karjamõisana.

Juuru mõisa peahoone on eeldatavalt ehitatud 18. sajandi teisel poolel. Maja all on 2-käiguline kelder ning arvatakse, et keldris paiknes ka hüpokaustahi ehk tänapäevaselt öeldes keskkütte süsteem.

Hoone on tühi, kuid sellest hoolimata seisab arvatavasti 18. sajandi teisel poolel ehitatud Juuru mõisa peahoone täna vapralt püsti. Küllap oleks neil seintel lisaks tapeedi alla pandud ajalehtede kihile nii mõndagi kõneleda!

Fotosid saab näha EGeS Rapla Facebooki lehel.

30.08.2021 Loosalu rabamatk päikeseloojangu ja rabalugudega

Juttu tuli kohalikest metsavendadest ja nendega juhtunust, Hõreda rabalahingust, metsavend Eerik Varrakust, külmale maale saadetuist ja sealt naasnutest. Ei saanud me üle ega ümber läheduses asuva Kolgu ehk Kaiu raba UFO-dest ning seletamatutest nähtustest.

Ühtlasi selgus, et Loosalus kogunejatel on koguni 2 raamatut, mis meid kõnetanud on:

– Lennart Anvelt „Andke tagasi mu kivist kiisu”

Päevikuvormis kirjutatud raamat Siberi-mälestustest läbi lapse silmade. Raamatu autor oli kuuene, kui ta viidi Siberisse koos eaka vanaema, puruhaige vanaisa ja kurttumma onuga. Nii kui Lennart Siberis rongilt maha astus, algas üks pidev võitlus, mis ei lõppenud ka kaheksa aastat hiljem, kui õnnestus tagasi koju pääseda. Tuuleveski talu Mahtras oli autori isatalu ja pärast 8 Siberi-aastat sai sellest taas tema kodu kasuvanemate hoole all. Kõrvuti Siberi mälestustega on juttu ka Mahtra ja Juuru kandi elust-olust 1940-60ndatel aastatel.

– Karin Bojs „Minu Euroopa perekond”

Raamat jutustab geenidest ja geeniteadusest. Nimelt otsustab autor oma suguvõsauuringutega sügavuti minna ning saada erinevate geenitestide kaudu teada, kust kohast on pärit tema esivanemad. Ta luges erinevaid teadusuuringuid, tegi intervjuusid mitmete teadlastega ning külastas paiku, mis on seotud tema esivanematega ja Euroopa ajalooga. Ta on sidunud enda perekonnaloo Euroopa esiajalooga. See algab esimesest Euroopasse sisserännulainest, küttidest ja korilastest, esimestest põlluharijatest kuni viikingite ja tänapäeva inimesteni välja.

Osalejaid oli 6.

Lõppeva aasta plaanid on järgmised:
– genealoogia ja kohaajalooga seotud andmebaaside õppepäev, Zoomi kasutamine

– Juuru mõisa retk

– traditsiooniline jõulukokkusaamine (sõltub piirangutest)

11.07.2021 – Juuru XIII kihelkonnapäevad. Saime kokku, külastasime laata, juttu jätkus mitmeks tunniks. Oli õdus ja ideederohke istumine Juuru pastoraadihoones, lisaks põhjalik ringkäik, suured tänud siinkohal Raidule ja Kalevile pastoraadihoonet puudutavate selgituste eest. Osalejaid 6.

Arutamisele tulid järgmised teemad: EGeS aastakoosoleku korraldamine 2022. aastal, digikoosolekud ja kuidas neis osaleda, näitus, osalemine augustis toimuval Juuru kogukonnapäeval, sügisene rabamatk.

06.06.2021 kokkusaamine Atla mõisa laadal. Esimene kohtumine üle pika aja, muljetamist jätkus Atla mõisa kohvikus mitmeks tunniks. Ühtlasi haarasime kohe härjal sarvist ning leppisime esialgse hooaja plaani kokku. Osalejaid 5.

8.05.2021 – EGeS aastakoosolek. COVID-19 leviku tõttu sätestatud piirangud lubasid aastakoosolekut korraldada vaid läbi Zoomi. Harukordne võimalus osaleda aastakoosolekul elutoa diivanilt! Tartu osakonna poolt väga ülevaatlik seltsi suvepäevade tegevuskava esitlus, aitäh nii põhjaliku töö eest! Aasta genealoogiks valiti Raivo Maine.

2020

07.10.2020 – EGeS aastakoosolek. Tulenevalt COVID-19 ulatusliku leviku tõttu oli aastakoosolekul ka virtuaalse osalemise võimalus, mis sai väga positiivset vastukaja. 

22.08.2020 – Juuru kogukonnapäev. Ajaloonurgas esindasid osakonda ning andsid nõu ja abi Marita, Kalev, Rait ja Ebbe. 

19.08.2020 – välkkoosolek Juuru rahvamaja õuel, 22.08 Juuru kogukonnapäeval osalemise mõtted ja plaanid. Kohal Rait, Kalev, Marita, Ebbe, Kristi.

18.07.2020 – teine kohtumine leidis aset Nõmme kõrtsi siseõues Nõmme külalaada raames. Arutasime eriolukorra ajal tekkinud infosulu edaspidist vältimist. Plaanime võtta kasutusele digikeskkonna Zoom, et võimaliku teise koroonalaine ajaks olla võimalikult hästi valmistunud ning et omavaheline suhtlus ei jääks soiku. Kohal Priidik, Armar, Ebbe, Marita, Kristi.

14.03.2020 toimuma pidanud aastakoosolek jäi 12.03.2020 kehtima hakanud eriolukorra tõttu ära. 

01.02.2020 – aasta esimene kohtumine sai teoks EELK Juuru Mihkli koguduse kantseleis. Arutasime EGeS 30. aastapäeva korralduslikku poolt, tegime algavaks aastaks plaane. Ühtlasi tähistasime Tartu rahu 100. aastapäeva ühispildiga. Osalejad: Ebbe, Urmas, Marita, Rait, Kalev, Mare, Kristi.

2019

21.12.2019 – traditsiooniline jõulukokkusaamine. Seekord taas Meie Pubis.

19.10.2019 – suguvõsauurimise teemapäev Velisel. Lektoriks Rait Talvoja.

28.09.2019 – vanade fotode koolituspäev ning www.juurupildid.ee tutvustus Juuru kiriku pastoraadihoones.

13.04.2019 – saime kokku Raplas Meie Pubis. Maksime liikmemaksu, rääkisime käsilolevatest uurimustest. Osalejad: Ebbe, Armar, Rait, Priidik, Marita, Mare, Kristi.

09.02.2019 – aastakoosolek Tartus.

2018

22.12.2018 – traditsiooniline jõulukokkusaamine Meie Pubis.

20.10.2018 – osalesime Raplas Kohapärimuse sügisseminaril.

2017

22.04.2017 – matkasime Urmas Tulviku eestvedamisel Sõbessoo ehk Jalase rabas, kuulasime pärimuslugusid ja muhedaid meenutusi. Ettekanne Uue Elu kolhoosi ajaloost soojaks köetud ahjuga Jalase külamajas pani meeldejäävale päevale toreda punkti. Osalejad: Marita, Urmas, Kalev, Ludmilla, Kristi.

2016

15.10.2016 – Jüri Metssalu korraldatud kohapärimuse seminar Rapla Keskraamatukogu saalis. Seltsiliikmetest kohal Kalev, Marita, Rait, Ebbe, Kristi.

15.09.2016 – uue hooaja avamine Raikkülas Pakamäel. Osavõtjaid 7. Selgus tore tõsiasi – hoolimata sellest, et Pakamägi on Raplale niivõrd lähedal, polnud suurem osa kokkusaanutest Pakamäele kunagi sattunud.

12.03.2016 – aastakoosolek.

13.02.2016 – aasta teine kokkusaamine leidis aset Tallinna Ajaloo Instituudi ruumides. Ühinesime taaskord Tallinna osakonnaga. Loengut eestlaste jälgede leidmisest välismaal viis läbi EGes auliige Fred Puss. Raplast osavõtjaid 5.

30.01.2016 – aasta esimene kokkusaamine toimus Raplamaa Sõnumite ruumides. Vaatasime üle aastaplaani ning leppisime kokku kohtumiste kuupäevad.

2015

14.11.2015 – novembris ühinesime Tallinna osakonnaga Ajaloo Instituudi ruumides. Külaliseks MTÜ Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees Vootele Hansen ettekandega. Rapla osakonnast käis ettekannet kuulamas Kaie.

17.10.2015 – külas seltsi eelmine aseesimees Jaan Tagaväli, kes rääkis põhjalikult perenimedest suguvõsauurija pilgu läbi. Perenimede statistika onomastika andmebaasi ja eesti.ee põhjal, nimede hääbumine ning selle põhjused. Kohal 11 huvilist.

26.09.2015 – Uue hooaja avamine seltsi liikme Armari juures Uuskülas.

06.06.2015 – Sel korral läks nii, et meie seltsi hooaeg algas ning lõppes Mahtras Ebbe Sündema juures. Võtsime olnu kokku, sügisel jätkame uue hooga.

11.04.2015 – Kohtusime Atla mõisas. Mõisaproua Kristel Luige tutvustas mõisa ajalugu ja põhjalikku uurimust ning valminud magistritööd pere- ehk õuemärkide kohta. Ka näitas meile isiklikku peremärkidega märgistatud esemete kogu.

21.02.2015 – Kalev Kask tutvustas Raplamaa Sõnumite ruumides trükisooja raamatut “Lau küla lood”.

31.01.2015 – Genealoogiaseltsi 25-nda juubeliaasta raames toimuvate ürituste sari sai avapaugu EGeS Rapla osakonna poolt korraldatud ajaloopäeva Juurte juurde Juuru näol. Ühtlasi tähistati osakonna kuuendat tegutsemisaastat. Ajaloopäeval osales 46 inimest.

17.01.2015 – Aasta esimene kokkusaamine toimus “Raplamaa Sõnumite” ruumides. Läbivaks teemaks 31.01 Juuru rahvamajas toimuva ajaloopäeva korraldamine, päevakord, teabe levitamine. 

2014

11.01.2014 – „Raplamaa Sõnumite“ ruumes toimus gooti kirja algkursus. Lektoriks Liivi Aarma. Õppisime kirjutama gooti kirja tähti ja lugema selles kirjas vaku- ja kirikuraamatute sissekandeid.

22.02.2014 – Taas koduseks saanud „Raplamaa Sõnumite“ toimetuses. Kokkusaamise sisustasid osakonna omad poisid: Rait Talvoja kõneles hingeloenditest ja vakuraamatutest ning Kalev Kask tutvustas internetis leiduvaid vanu kaardimaterjale.

08.03.2014 – Aastakoosolekul Tallinnas.

04.10.2014 – Kokkusaamine osakonna liikme Ebbe Sündema juures Mahtra külas Matsi talus.Talu perenaine tegi põhjaliku ekskursiooni talus ja kõneles talu pikast, põnevast ajaloost. Tegime plaane alanud hooajaks.

19.11.2014 – Osakonna koosolekul Raplamaa Sõnumid ruumes külas Viljandi osakonna juhataja Tiina Tafenau, kes rääkis teemal “Elulugude ja mälestuste kirjutamine”. Ettekannet illustreeris abikaasa Maidu Tafenau.

13.12.2014 – Aasta viimane koosolek oli Raplamaa Sõnumite ruumides. Igal osakonna liikmel oli ülesanne kaasa võtta mõni uus või vana ese, mida plaanitakse säilitada tulevastele põlvedele. Kaasa oli võetud: Hiinast pärit 19.saj siidist taskurätik, kooli lõpumärk, 104-aastane armastuskiri, piibel, käsitööna valminud pulmakink, koomiksid, perekonnaalbum, Iraagi mündid jne. Arutasime juubeliaastaga seonduvaid küsimusi.