Head sugupuu-uurijad!

Viimati muudetud

2024

Perenimede otsingusse lisatud vallaelanike nimekirjad 1940-1941. (Kohila vald)
Sellelt lehelt leiate SAAGA-s olevate Hageri kihelkonna mitmete kiriku-, mõisa- ja vallaraamatute registrid, millest vajaliku info leidmist hõlbustab käepärane otsingusüsteem.
Andmed on digitaliseerinud Kadri Kruusiauk, Katrin Hanko, Olev Streff.
Lehekülje tehniline teostus EGeS Rapla osakonna liikmelt Mardo Margumets'alt.

Kõigis menüükategooriates saab otsingut teostada nii ühe, kui korraga mitme valiku alusel. Kuna erinevatel aegadel on üht-sama nime võidud vägagi erinevatel viisidel kirjutada, peab allikmaterjalis esineva nimekuju järgi otsitu leidmiseks kasutama mõnikord üsnagi suurt fantaasiat. Siiski - valikute tegemisel on abiks ka rippmenüüd ja eelvalikusüsteem. Viimane pakub sekundilise viivitusega välja rea nimesid, mis sisaldavad juba otsingulahtrisse tipitud tähti. Võib juhtuda, et täpi- või katustähtede puhul eelvalik alati ei tööta - otsing annab sellele vaatamata õige nime sisestamisel tulemuse. Samuti kergendab otsitava leidmist metamärkide kasutamine: tärniga (*) saate tähistada ükskõik millist kogust tundmatuid tähti, alakriipsu (_) kasutatakse ühe tundmatu tähe asendamiseks.
Näiteks:
*berg leiab nimed Berg, Aksberg, Tomberg, Rosenberg, jne;
Tam* leiab nimed Tam, Tamm, Tamberg, Tammer, Tammerik, jne;
S*man* leiab nimed Saarman, Salmann, Siiman, Silbermann, jne;
__rner leiab nimed Carner, Karner, Kerner, Kärner, ei leia aga pikemaid ega lühemaid nimesid;
_o*t_man* leiab nimed Bootsman, Botsmann, Pootsman, Potzmann, Rottmann, Tootsmann, jne.

Otsimine rohkemate metamärkidega, toob välja küll palju mittevajalikke nimesid, annab aga ühtlasi võimaluse leida nimekuju, mille peale te ise poleks ehk tulnud. Otsinguväljade lõpus olev X-nupuke puhastab väljad uuteks sisestusteks.Otsinguga saadud tulemustabeli ridade lõpus olevad numbrid on lingid, ehk otsetee Saaga'sse õigele originaalsäiliku leheküljele - sealt on võimalik nimi üle kontrollida ja leida juurde lisaandmeid. Tulemustabeli päistel klikates saab teostada sorteerimist kas numbrilisse või alfabeetilisse järjekorda. Katkendjoonega allakriipsutatud kirjed peidavad endas hiirenoole all avanevat lisainfot. Mitmetel pere- ja talunimedel klikates on võimalik teostada jätkuotsing andmebaasi teistesse registritesse.

MENÜÜVALIKUD:
Aastad - pakub võimaluse jõuda kiirelt meetrikaraamatutes (sünnid, leerid, kihlused, abielud, surmad, armulaual käinud) soovitud aasta (1711-1778, 1828-1829, 1834-1939) alguskaadri lehele Saagas, et jätkata sealt ise leht-lehelt otsinguid.
Perenimed - esinevaid perekonnanimesid saab otsida kõikidest personaalraamatutest (1834-1970), lisaks saab eraldi linnukese märkimisega vastavasse kasti, kas otsingut piirata (ainult põhinimesid otsides, ei näidata neiupõlve- ja lesenimesid) või otsingut laiendada (otsitakse ka vallaliikmete nimekirjadest, kirikutähtede või nekrutiks kutsutute hulgast). NB! 1931-1970 personaalraamatud Saagas on juurdepääsupiiranguga.
Sünnid - otsida saab aastatel 1710-1778, 1834-1942 registreeritud sünde.
Leerid - otsida saab aastatel 1712-1778, 1828-1829, 1833-1916, 1937 leeris käinuid noormehi ja neide.
Abielud - otsida saab aastatel 1712-1778 abiellunuid ning aastatel 1834-1939 kihlunuid ja abiellunuid noorpaare.
Surmad - otsida saab aastatel 1712-1775, 1777-1778, 1834-2007 registreeritud surmasid.
Armulaud – otsida saab aastatel 1761-1795 armulaual käinuid. Otsing on ühtlasi abiks täitmaks lünka, mis jääb varasemate meetrikate ning hingeloendite vahele. Erinevalt teistest on siin otsimise lihtsustamiseks eesnimed ühtlustatud. Otsingut teostades võib väljale „isikud“ kirjutada järjestikku mitu eesnime, või kui tahetakse leida kindlat sõnapaari, tuleb need ühendada alakriipsuga (näiteks: Jüri,_naine_Mari). Talude nimed on samuti ühtlustatud (niivõrd-kuivõrd andmebaasi koostaja on seda suutnud), ja toodud „normeeritud teabe“ lahtri alla. Siin on otsingu teostamisel omal kohal kindlasti ka metamärkide kasutamine, lisaks on soovitav otsitav talunimi ümbritseda mõlemalt poolt tärnidega (näiteks: *Toodja*), sest siis leitakse ka need andmeväljad, kus kirjas mitme talu inimesed koos. NB! Ja et armulaua otsingust saaks vajadusel teha hüppe 1782 hingeloendisse, on vastavate aastate ridadel väikesed sinise-majakese-ikoonid, kuhu klikates oletegi HL-tabelis õige talu juures.
Hingeloendid - avaneb rippmenüü alamvalikutega: Hingeloendid - võimaldab leida soovitud aasta HL alguskaadri Saagas (lisaks avaneb iga mõisa nime alt selle mõisa 1782.a. revisjon trükitud kujul ning Rabivere mõisa ja Hageri Pastoraadi puhul on märgitud perenimed isikute juurde, kes ise või tema järglased on hiljem selle nime omanikuks saanud); HL perenimed - otsida saab 1835.a. pandud perekonnanimesid; HL talud - otsida saab HL-tes esinevate talude järgi; HL perenimed taludes - on kombinatsioon eelmisest kahest valikust. Otsides inimesi talude järgi, esineb tihti nende liikumist ühest kohast teise, sealjuures on aga alati märge, millise numbriga talust tuldud või kuhu edasi mindud. Seda numbrit otsinguvälja sama aasta hingeloendi lahtrisse sisestades (märgitud peab olema kindlasti ka mõisa nimetus) saab kiirelt edasi liikuda otsitava talu leheküljele.
Muu - avaneb rippmenüü alamvalikutega Adramaarevisjonid (1712-1774) ja Hagerist Tallinna-Jaani (1836-1874 Hagerist Tallinna-Jaani kogudusse läinud isikute nimekiri).
Angerja - Angerja kogudus on osaliselt Hageri kihelkonnaga territoriaalselt kattuv õigeusu kihelkond ning selle lingi alt leiab aastatel 1894-1933 registreeritud sünnid, abielud ja surmad.
Hageri ja Kohila kalmistu - viib HAUDI-sse Kohila valla kalmistute kodulehele, kus võimalik sealses andmebaasis maetute otsingut teostada.
Muud-khk-d - avanevast rippmenüüst saab liikuda Rapla, Juuru või Martna kihelkonna lehele, kus on Hageri kihelkonnaga analoogne andmebaas juba oma valikutega.

Kõigi leitud sisestusvigade (valesti väljaloetud nimed, kuupäevad jne) kohta ootame tagasisidet, samuti teiepoolseid ettepanekuid, aadressile: kadri.kruusiauk@gmail.com (Kadri Kruusiauk)

Mõnusat uurimist ja põnevaid avastusi meie
esivanemate käidud kaugetelt radadelt!