In memoriam

Jaks Lankots

16. juuli 1939 – 04. november 2009

  1. novembril 2009.a. tabas Eesti Genealoogia Seltsi raske kaotus – suri pärast rasket haigust EGeS taasasutaja, kauaaegne seltsi aseesimees ja Tartu osakonna asutaja ja juhataja a. 1990 – 2001. Jaks Lankots.

Jaks Lankots sündis Kilingi-Nõmme lähedal Saarde vallas Umalaste talus Pärnumaal talupidaja paljulapselises perekonnas. Kooliteed alustas Jaks Lavi algkoolis, seitsmenda klassi lõpetas Tartu VIII 7-klassilises koolis, õppis mõned aastad Tartu III Keskkoolis. Tartu I Keskkooli lõpetas eksternina, sest enne kooli lõpetamist läks tööle ja tuli kohustusliku sõjaväeteenistuse aeg. Tartus õppimise ajal oli Jaksi toetajaks ja kasvatajaks tädi, sest tema vanemad surid varakult.

1962-64 õppis Jaks geograafiat Tartu ülikoolis. Edasi läks ta õppima Moskva ülikooli tehes konkursiga sisseastumiseksamid. Peale geograafiateaduskonna lõpetamist tuli ta tööle Tartusse TRÜ-sse. Oli teadustöötaja ja kirjutas teaduslikke töid. Ta kaitses kandidaadi kraadi kartograafia alal Kiievi ülikooli juures 1987.a. Siis alustas tööd Eesti Põllumajanduse Akadeemias. 1992- 2002.a. oli geodeesia õppetooli dotsent. Ta valmistas loenguid põhjalikult ette. Jaks töötas tihti raamatukogudes ja omas kodus soliidset erialast raamatukogu. Üliõpilaste seas oli ta lemmik, teda valiti konkursil parimaks õppejõuks.

Jaks Lankots tundis suurt huvi suguvõsade uurimise vatu. Olles üliõpilastega praktikal, käis ta koos asjahuvilistega talust tallu ja koostas elanike mälu järgi põlvnemise lood Järvselja, Liispõllu, Lääniste ja teistes selle kandi külades. Kogutud andmeid andis ta kasutada seltsi liikmetele. Jaks pidas kogu aeg päevikuid, neid kaustu on suur virn. Ta tundis suurt huvi elektroonika vastu, vanas eas hakkas ta musitseerima süntesaatoril. Ta konstrueeris endale aparaate ja arvuti. 20 aastat tagasi koostas ta elanike nimekirja, mis aitas seltsi liikmeid sugupuude uurimisel. Jaks Lankots seisis maikuus 1990.a. Tallinnas EGeS-i hälli juures. Samal suvel organiseeris ta arhiivinduse ja gooti kirja kursuse. 18.septembril 1990.a. kutsus ta kokku EGeS Tartu osakonna taassünni koosoleku.

Maakodus Võnnu lähedal Terikeste külas istutas ta koos abikaasa Urvega puid, tegi majapidamistöid. Koos isaga looduses toimunud matkad on perekonnale igaveseks meelde jäänud.

Jaksil oli kaks abielu, tal on neli täiskasvanud last – kaks tütart ja kaks poega. Abikaasa Urve istus haiglas iga päev tema kõrval. Jaksil oli jõudu jätta tugeva käepigistusega hüvasti oma perekonnaga.

Me mälestame suure lugupidamisega ja austusega lahkunud Jaks Lankotsa ja meenutame tema ennastsalgavat tegevust EGeS-is.