Ülevaade Tartumaast

Tartumaa: maadeteadusline, majandusline ja ajalooline kirjeldus. Eesti Kirjanduse Selts, 1925