Eesti ala haldusjaotuse kaardid

Eesti ala haldusjaotus 19. sajandi lõpul
Allikas: ENE 2. kd, 1986.
Eesti ala haldusjaotus 1939. aastal
Allikas: ENE 2. kd, 1986.