Ühendus ja osakonnad

Seltsil pole oma ruume, küll aga käiakse osakonniti perioodiliselt koos enamasti samades kohtades (vt allpool). Seltsi raamatukogu ning mikrofilmikogu on hoiul Tallinna Ülikooli Raamatukogus, osa filme on jagatud ka osakondadele kasutamiseks.

Eesti Genealoogia Seltsi postiaadress:
Liivalaia 7-50  
10118 Tallinn

Liikmemaksu tasumine:

Seltsi arveldusarve number on a/a EE342200001120064886 Swedbank

Vastavalt EGeS üldkoosoleku otsusele 11.03.2017.a. on seltsi liikmemaksu suurus 10 €, sisseastumismaks on 5 €.

Liikmemaksu tasumisel arveldusarvele palume selgitusse märkida maksja nimi, osakond ja aasta(d), mille eest tasutakse. Saaja real tuleb seltsi nimi välja kirjutada: Eesti Genealoogia Selts. Lühendatud nime (EGeS) puhul makse ei teostu.

Üldise küsimusega elektronkirja saab saata aadressil genealoogia@gmail.com. Samal aadressil saab soetada seltsi aastaraamatuid.

Seltsi põhikiri on vastu võetud seltsi üldkoosolekul Viljandis 17. märtsil 2001

EGeS Osakonnad

Tallinna osakond

Koosolekud iga kuu teisel laupäeval kell 11 Narva mnt 25, Tallinna Ülikooli peahoones, Terra-majas, ruum T-209. Koosolekuid ei toimu juunis, juulis ja augustis.
Juhataja Kalmer Saar, kalmer.saar.001@mail.ee

Tartu osakond

Koosolekud iga kuu, eelteave ilmub seltsi listis ja osakonna blogis. Koosolekuid ei toimu juunis, juulis ja augustis.
Juhataja Vilja Pärn, bent.vilja@gmail.com

Viljandi osakond

Osakonna esimees Tiina Tafenau, tafenau@gmail.com, mobiil 50 73 574.
Kalle Pullmann, kalle@pullmann.pri.ee, mobiil 53 830 987.

Pärnu osakond

Juhataja Diana Kiilu, diana_mitt@hotmail.com.

Saaremaa osakond

Sekretär Kaire Ley, kaireley@gmail.com

Läänemaa osakond

Juhataja Maidu Leever, maidu.leever@gmail.com.

Virumaa osakond

Juhataja Hubert Gutmann, hubegu48@gmail.com.

Järvamaa osakond

Koosolekud toimuvad iga kuu neljandal laupäeval algusega kell 10 Türi kultuurimajas.
Juhataja Helle Mättas, vello.kallandi@gmail.com.   

Võrumaa osakond

Juhataja Maimu Hinn, maimu.hinn@gmail.com.

Hiiumaa osakond

Juhataja Kadi Kiiver, mobiil 5647 5796, kadikiiver@hotmail.com  

Rapla osakond

Juhataja Marita Radiko, maritaradiko@gmail.com

Valgamaa osakond

Koosolekud toimuvad iga kuu kolmandal neljapäeval kell 15:00 Valgamaa muuseumis.
Juhataja Viivi Sirmais, sirvi@hot.ee