Liikmed

Juhatus

Seltsi juhatus 1991. a septembris Tartumaal Nõos.
Vasakult Tõnu Tammar, Jüri Müntel, Harri Talvoja, Helgi Onno, Ants Härma.
Seltsi juhatus 2000. a. Foto võetud jaanuaris 2001. a juhatuse koosolekul Tallinna Kultuurirahvaülikoolis.
Tagareas (vasakult) Fred Puss, Kalle Pullmann, Raivo Maine, Kalle Kesküla, Harry Tuulik, Are Saarne, Ants Roomets.
Ees (vasakult) Aita Mägi, Heldi Lember, Marje Neitsov, Pille Mäerand, Harri Talvoja.
Seltsi juhatus 2005. a märtsis aastakoosolekul Türi rahvamajas Järvamaal.
Tagareas (vasakult) Fred Puss, Jaan Tagaväli, Vello Kallandi, Harry Tuulik, Juta Tasa, Hubert Gutmann, Raivo Maine, Kalle Kesküla, Kadi Laid, Are Saarne, Ants Roomets.
Ees (vasakult) Elle Narusk, Marje Neitsov, Eva Niglas, Tiina Tafenau.
Seltsi juhatus 2015. a märtsis aastakoosolekul Türi kultuurikeskuses Järvamaal.
Tagareas (vasakult) Hubert Gutmann, Maidu Leever, Kalev Kask, Eva Niglas, Andres Kruusmaa, Are Saarne, Tiina Tafenau, Raivo Maine, Viivi Sirmais, Fred Puss.
Ees (vasakult) Kalle Mägedik, Helje Kannik, Jaan Tagaväli, Evelin Povel-Puusepp, Maimu Hinn, Mall Pendin.
Seltsi juhatus 2023. a aprillis aastakoosolekul Tallinna Ülikoolis. Tagareas (vasakult) Kalle Mägedik, Eva Niglas, Kalmer Saar, Kadi Kiiver, Viivi Sirmais, Krista-Viivika Kats, Maimu Hinn, Jaan Tagaväli, Vilja Pärn. Ees (vasakult) Tiina Tafenau, Aare Pällin
Seltsi juhatus 2023. a aprillis aastakoosolekul Tallinna Ülikoolis. Tagareas (vasakult) Kalle Mägedik, Eva Niglas, Kalmer Saar, Kadi Kiiver, Viivi Sirmais, Krista-Viivika Kats, Maimu Hinn, Jaan Tagaväli, Vilja Pärn. Ees (vasakult) Tiina Tafenau, Aare Pällin

Seltsi auliikmed

Alates 1995.a.

Alates 2000.a.

Alates 2002.a.

Alates 2005.a.

Alates 2007.a.

Alates 2008.a.

Alates 2009.a.

Alates 2010.a.

Alates 2011.a.

Alates 2012.a.

Alates 2013.a.

Alates 2014.a.

Alates 2015.a.

Alates 2016.a.

Alates 2017.a.

Alates 2018.a.

Alates 2019.a.

Alates 2020.a.

Alates 2021.a.

Alates 2022.a.

Alates 2023.a.

Auliikmed valitakse üldkoosoleku poolt seltsile olulisi teeneid osutanud isikute hulgast juhatuse ettepanekul. (Allikas: seltsi põhikiri).

Seltsi aasta genealoogid